Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Commissie van Fonds Kerk en Wereld

Maak kennis met de commissie van Kerk en Wereld

Fonds Kerk en Wereld is onderdeel van de Protestantse Kerk. Een bevlogen commissie beoordeelt de subsidieaanvragen. Hoogste tijd om kennis te maken met een aantal leden uit de commissie.

Voorzitter Marieke E.J. den Braber 

Marieke is predikant in de Protestanste Gemeente Barneveld, auteur en bestuurder. Sinds 2015 maakt ze deel uit van de commissie Kerk en Wereld, als voorzitter.

Marieke: "Het is heel dankbaar werk om mooie projecten te mogen ondersteunen met de middelen die we hebben. Projecten die op de scheidslijnen van kerk en wereld verbindingen zoeken, vaak voor een mooie en nieuwe manier van actualisatie van het geloof gaan en eigenlijk altijd door bevlogen mensen worden ingediend.

Bij een aanvraag let ik er altijd op of een project ook echt vernieuwend is: voor de plek waar het gebeurt, voor het type project, en ik vind het ook belangrijk dat er wel echt mensen bereikt worden: dus als je met iets langs scholen wil trekken, dan wil ik bijvoorbeeld weten of je al gepolst hebt of scholen interesse hebben.
Ik vind het ook heel belangrijk dat het project iets christelijks in zich heeft. En dan bedoel ik niet dat de organisatie christelijk is, maar: waar komt het voor de bezoekers echt tot uiting? Waar wordt het ter sprake gebracht of kun je erover in gesprek? Dat zijn voor mij wel echt kritische punten."

 

Cor de Raadt

Cor de Raadt woont met zijn vrouw in Bodegraven en is daar verbonden aan de Emmausgemeente. Hij is sinds 2023 lid van de commissie en aankomend voorzitter.

Cor: "Opgeleid als socioloog ben ik werkzaam geweest als directeur en bestuurder in het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs. Daarnaast ben ik de afgelopen periode nauw betrokken geweest bij
landelijke ontwikkelingen van de PKN, onder meer als voorzitter van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, als lid van een van de werkgroepen Kerk 2025 en als lid van de werkgroep beroepsprofiel pastorale beroepen.

De brug tussen kerk, geloof en maatschappij en vernieuwing op deze gebieden interesseren mij zeer. Vanuit die interesse en op basis van mijn ervaring op het grensvlak van Kerk en samenleving zet ik mij graag in voor het Fonds Kerk en Wereld."

 

Peter Breure

 

Sinds 2022 is Peter predikant van de Ontmoetingskerk in Rhenen. Na ongeveer 20 jaar (scheikunde)leraar te zijn geweest, maakte hij in 2015 de switch naar predikant.

Peter: "Sinds 2021 zit ik in het bestuur van Fonds Kerk & Wereld, omdat nieuwe gezichtspunten, vernieuwingen en kerk en samenleving mij inspireren en aanraken. Vanuit het fonds mag je proeven aan de passie en inspiratie bij de mensen die zich melden bij het fonds.

Voor mij is het belangrijk dat kerken bezig zijn met jonge mensen en steeds proberen te verstaan wat ieder mens nodig heeft. Dus niet alleen jong, maar ook oud. Op allerlei manieren zoeken naar inclusiviteit spreekt mij aan. De passie die spreekt door de aanvraag heen, is heel belangrijk."

Cees Hendriks

Cees is interim Predikant binnen de Protestantse Kerk en zit al vanaf de start in de commissie van het fonds. 

Cees: "Ik kwam in de commissie nadat Stichting Kerk & Wereld een fonds werd binnen de PKN. In de stichting was ik een van de twee penningmeesters vanwege mijn achtergrond als bankier. Mijn maatschappelijke en kerkelijke betrokkenheid is groot. Ik krijg energie van alle enthousiaste mensen die zich inzetten voor kerk en samenleving.

Hoewel ik ook een financiële en economische achtergrond heb, let ik bij aanvragen vooral op de inhoud en de impact. Geld moet nooit leidend zijn in een project, leidend moet de inhoud zijn. Mijn slogan is: Voor een goede business case (project) is altijd geld." 

Burret Olde (59)

Burret uit Zaandam werkt binnen de Protestantse dienstenorganisatie voor het team Begeleiding en Training en het team Kennisplatform. Hij richt zich op Lichter Kerk Zijn en samenwerking tussen gemeenten. Burret heeft de rol van adviseur binnen de commissie.

Burret: "Geïnspireerde mensen ontmoeten, buiten de kaders van de gevestigde kerken treden en kerkvernieuwende projecten steunen is een voorrecht om te mogen doen. Ik ben blij dat Kerk en Wereld actief is op het snijvlak van kerk en wereld. Het evangelie wordt zichtbaar wanneer het in de samenleving en met name in het leven van mensen betekenis krijgt.

Bij binnenkomende aanvragen let ik op de visie achter een project, de diaconaal-missionaire dimensie en of er voldoende menskracht en potentie aanwezig zijn. Mijn ervaring met nieuwe vormen van kerkzijn, de dynamiek tussen doorgegroeide pioniersplekken en bestaande (wijk)gemeenten en contacten met de zogenaamde migrantenkerken in Nederland neem ik mee."

Andrea van Dijk

Andrea is onlangs met haar gezin van Den Haag naar Arnhem verhuisd. Ze is lid van de protestantse gemeente in Velp, maar bezoekt ook graag internationale (migranten)kerken.

Andrea: "In het dagelijks leven werk ik als projectleider/adviseur voor maatschappelijke organisaties en overheden. Bij Kerk & Wereld breng ik, met mijn ervaring binnen maatschappelijke organisaties, het perspectief in van wat er speelt in de samenleving.

Ik ben nu ruim vier jaar lid van de commissie en houd me o.a. bezig met de Jongerenprijs, een onderzoek naar racisme in de kerk en de dialoog met migrantengemeenschappen en andere levensbeschouwingen. Ik raak geïnspireerd van een maatschappelijk betrokken kerk, van mensen die vanuit hun geloof, op actuele wijze en met creativiteit iets voor een ander willen doen."

Fennand van Dijk

Fennand is zelfstandig ondernemer, programmamaker en bestuurder en woont samen met zijn vrouw en 3 kinderen in Leiden.

Hij helpt bedrijven, (onderwijs)organisaties en overheden gezamenlijk nieuwe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Daarnaast ontwikkelt Fennand programma's en bijbehorende communicatie op het snijvlak van cultuur, historisch erfgoed en zingeving voor organisaties. Ook is hij vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid bestuurlijk actief binnen en buiten de Protestantse Kerk in Leiden.

Deze expertise neemt Fennand mee in zijn werkzaamheden voor Fonds Kerk en Wereld. Daarbij zoekt hij enerzijds met extra aandacht naar persoonlijke bezieling, praktische vertaling en financiële haalbaarheid van aanvragen, klein en groot. Tevens houdt hij zich bezig met de verdere doorontwikkeling van het Fonds. Vanuit de diepe overtuiging dat uiteindelijk de 'zachte krachten' zullen overwinnen in wereld en kerk.

 

Organisaties en kerken kunnen subsidie aanvragen bij fonds Kerk en Wereld voor projecten. Doe snel de checklist en kijk of jouw project in aanmerking komt voor financiële steun van ons!

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Protestantse Kerk