Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Geloofsgesprek hoort bij de kern van kerk-zijn

Synodeleden reageerden verheugd op het verschijnen van de nota over het geloofsgesprek van prof. dr. Maarten Wisse. “Ik heb na het lezen ervan zin om een bijbelstudie te doen”, zei ds. Van Dam (classis Amersfoort). Ook ouderling-kerkrentmeester Flink (classis Hilversum) is blij met de nota. “Er wordt te weinig over het geloof gesproken in de kerk. Zelfs onder kerkenraadsleden.”

Wisse schreef de nota ‘De Bijbel in het midden - het geloofsgesprek te midden van verschillen’ op verzoek van het moderamen van de synode. De nota vraagt aandacht voor het geloofsgesprek rond een geopende Bijbel. Dat sluit aan bij de beweging die Kerk2025 wil maken. ‘Het gaat om onbevangenheid en ontvankelijkheid om de rijkdom van de christelijke verkondiging en traditie toe te laten en opnieuw te laten spreken. Het is duidelijk dat we niet allemaal op dezelfde manier geloven. We hebben elkaar echter wel nodig om tot een hernieuwd inzicht in de bevrijdende kracht van het evangelie, het Woord van God en de christelijke traditie te komen.’ (‘Waar een woord is, is een weg’)

De nota maakt duidelijk welke haken en ogen er zijn aan het voeren van geloofsgesprekken te midden van verschillende visies. Het gesprek rond de Bijbel biedt de mogelijkheid tot verbinding en verdieping. Het gesprek kan dan vervolgens toch gevoerd worden.

Versmalling

Juist het benadrukken van de verschillen vonden sommige synodeleden een ‘versmalling’. Ds. Huisman (classis Noordoost Groningen) vindt het rapport weliswaar toegankelijk en geschreven in begrijpelijk taal, “maar misschien worden de verschillen iets te veel benadrukt. Wees nieuwsgierig naar de ander. En wees open over je eigen geloof.”

Ook ds. Pettinga (classis Edam-Zaandam) heeft moeite met het benadrukken van geloofsverschillen: “Ik heb ook graag een geloofsgesprek vanuit een gevoel van herkenning.” Daarnaast benadrukte hij dat bijbelfragmenten soms ook weerstanden oproepen. “Dan staat juist de moeite met de tekst het contact met God in de weg.”

Stimulans

Prof. dr. Maarten Wisse hoopt dat de interpretatie van de tekst van de nota doet wat ze beoogt, namelijk de hele breedte van de kerk aanspreken en stimuleren tot het geloofsgesprek. Wisse: “Daarvoor hoeft niet iedereen deze nota op dezelfde manier te interpreteren of het met de nota op alle details eens te zijn. Ik heb al gemerkt dat niet iedereen aangesproken wordt door dezelfde delen van de nota. Dat is niet erg. De nota is, vooral ook straks als ik er naar aanleiding van het gesprek in de synode nog een en ander aan veranderd heb, het eigendom van de kerk als geheel. En laten we bidden of de Heilige Geest deze gebruiken wil om elkaar als broers en zussen in Jezus Christus te omarmen.”

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)