Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Generale synode gunt nieuwe kerkplekken zelfstandigheid

Nieuwe kerkplekken die volwassen zijn geworden krijgen de ruimte om zelfstandig binnen de Protestantse Kerk te gaan functioneren. Dat is het principebesluit dat de synode vandaag heeft genomen. Over de uitwerking en randvoorwaarden moet verder gesproken worden. Daarvoor wordt een extra synodevergadering op 22 juni belegd.

Nieuwe kerkplekken gaan bijna altijd van start onder de verantwoordelijkheid van een reguliere gemeente. Als er dan een volwaardige geloofsgemeenschap ontstaat, groeit de behoefte aan een gelijkwaardige relatie met de bestaande gemeente. De synode wil dat mogelijk maken door gebruik te maken van artikel 2-5-2 in de kerkorde, waarmee nieuwe kerkplekken een ‘buitengewone gemeente’ worden. Deze nieuwe initiatieven worden dan ‘kerngemeenten’ genoemd.

Trots en dankbaarheid over nieuwe vormen van kerk-zijn

De generale synode sprak over het rapport ‘Mozaïek van kerkplekken’. Dit rapport werd in grote dankbaarheid ontvangen door de leden van de generale synode. Vertegenwoordigers van iedere classis kregen de gelegenheid om op het rapport te reageren. Zo zei ouderling P.B. Peerenboom (classis Gelderland Zuid & Oost): “Onze classis is blij met het rapport. We zijn trots op onze Protestantse Kerk die afgelopen tien jaar een aantal hele positieve ontwikkelingen heeft weten te realiseren op het gebied van nieuwe vormen van kerk-zijn. Maar dat er nu kaders moeten komen, is ook volstrekt helder”.

Scriba René de Reuver vatte de verschillende reacties van de classis als volgt samen: “Veel dank voor uw reacties. Er spreekt geweldige betrokkenheid op deze zaak uit. We zijn blij met deze ontwikkelingen. We hebben bewust voor deze vernieuwende strategie gekozen. We hebben er voor gebeden. We zijn er dankbaar voor.”

Doorpraten over kritische vragen

Naast dankbaarheid waren er ook veel vragen van synodeleden. Er waren meer dan 30 tegenvoorstellen, amendementen en moties ingediend op het oorspronkelijke besluitvoorstel van het moderamen. Naar aanleiding daarvan besloot het moderamen het besluitvoorstel te vereenvoudigen en een extra synodevergadering in te plannen om meer tijd te nemen om over de vragen van synodeleden door te praten.

Zo zijn er bijvoorbeeld vragen over het geestelijk leiderschap in pioniersplekken. Moet dat een predikant zijn? Mag dat ook een kerkelijk werker of pastor zijn? Hoeveel leden moeten er zijn? Ook hechten de synodeleden zeer aan de relatie tussen kerngemeenten en bestaande gemeenten. Over deze onderwerpen worden op 22 juni besluiten genomen door de synode.

Tevens is toegezegd dat er een werkgroep van deskundigen zich gaat bezinnen op het ambt in de Protestantse Kerk en daarover een ambtsvisie te laten schrijven. Over de voortgang zal worden gerapporteerd in de synodevergadering van november 2019.

Foto : Jan van de Lagemaat

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)