Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Heel Kampen praat na over de preek

Zondagavond in Kampen: in tien huiskamers zitten groepjes mensen intensief na te praten over de brief aan de gemeente van Efeze. Een droombeeld voor veel gemeenten? Volgens ds. Van Santen van de wijkgemeente Broederkerk in Kampen is het redelijk eenvoudig om dit te realiseren.

In zijn gemeente organiseren ze sinds een paar jaar themadiensten met daaraan gekoppeld huis-gesprekskringen. Dat initiatief is genomen op verzoek van gemeenteleden die ‘meer handen en voeten wilden geven aan gemeenteopbouw en tegelijkertijd behoefte hadden aan geloofsverdieping’.

Hoe wordt dit georganiseerd?

Aan het begin van het winterseizoen kiest de commissie voor de themadiensten een onderwerp. De afgelopen jaren waren die onderwerpen bijvoorbeeld: Gods weg met mensen, gemeenteopbouw, bidden, leven met God, Petrus en Ruth. Dit jaar is het onderwerp de brief aan de gemeente van Efeze.

Van Santen: “We kiezen een thema dat echt hout snijdt en vervolgens in vier diensten verspreid over het winterseizoen terugkomt. Op die manier is het mogelijk om een thema verder uit te werken en te verdiepen. Beter dan steeds aparte diensten met aparte thema’s.”

Zo’n twee à drie weken voor een themadienst bespreekt de commissie alvast het concept van de preek. Tijdens deze bespreking worden er gespreksvragen bij de preek bedacht. De vragen worden uitgewerkt en verspreid onder de gespreksleiders van de gesprekskringen, zodat alle groepen aan de hand van dezelfde vragen met elkaar in gesprek gaan.

Van Santen: “Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we de themadienst van 24 februari voorbereid. In deze dienst staan we stil bij Efeze 6. Een tekst die gaat over de wapenrusting van God. In de commissie hebben we ons afgevraagd hoe we dit massieve thema meer kunnen verdiepen, maar ook hoe je dit praktisch kunt maken voor kinderen.”

In de liturgie van de ochtenddienst worden een hand-out met daarin een samenvatting van de preek en de gespreksvragen afgedrukt, samen met de gastadressen en de te zingen liederen. Van Santen: “Bij iedere preek zet ik drie aandachtspunten op papier. Een soort kapstok die mensen helpt om de preek nog beter tot zich te nemen.” In de liturgie wordt ook aangegeven op welke adressen de gesprekskringen ‘s avonds bij elkaar komen.

Op de zondagen dat er themadiensten zijn, komen in alle wijken van Kampen ‘s avonds mensen bij elkaar om vervolgens door te praten over het onderwerp van de themadienst. Het gaat om ongeveer tien groepen met ieder 10-12 mensen. Steeds bij iemand anders thuis. Het gesprek wordt afwisselend door één van de gemeenteleden geleid.

Van Santen: “Deze ontmoetingen zijn goed voor de wijkopbouw. Mensen zien elkaar meer. Je kunt makkelijker met elkaar meeleven. Het zijn eigenlijk kleine gemeenten, maar dan ‘s avonds.”

Aan het einde van het seizoen wordt er altijd geëvalueerd. Hoe groot waren de groepen? Hoe liep het met de gespreksleiders? Zijn er nog suggesties ter verbetering? En misschien wel het allerbelangrijkste: welk thema willen mensen volgend seizoen bespreken?

Tip voor andere gemeenten

Ds. Van Santen denkt dat dit concept eenvoudig over te nemen is door andere gemeenten. Hij raadt hen dat ook van harte aan. Het belangrijkste is dat er goed wordt nagedacht wie dit concept aanstuurt. Daar heb je een goede organisator voor nodig.

Van Santen: “Als er meerdere kerken in een plaats zijn, zou het prachtig zijn als predikanten samen gaan werken rond één thema. Dat ze zowel het thema als het moment van de themadiensten afstemmen, zodat het hele dorp of de hele stad met elkaar in gesprek gaat over hetzelfde geloofsthema.”


Website wijkgemeente Broederkerk Kampen

Foto: Wikipedia

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)