Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Jaarthema 2024/2025: ‘Als nieuw!’

Het komende jaarthema van de Protestantse Kerk luidt: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’. Het daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de schepping. Dat komt terug in de materialen bij het thema.

‘Als nieuw!’

‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’ is inhoudelijk gebaseerd op het hoofdstuk ‘Van U is het Koninkrijk’ uit de visienota van de Protestantse Kerk. Scriba René de Reuver zegt daarover: “We bidden om de komst van het koninkrijk van God. Tegelijkertijd weten we door het woord van Jezus dat het koninkrijk nabij is, onder ons, hier en nu. Het is overal waar Jezus zich laat vinden en wij ons door Hem laten vinden. Dit vraagt om de levenskunst van scherp zien en onderscheiden waar het op aankomt. Zoals Paulus zegt: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’ Deze levenshouding daagt ons uit om ‘als nieuw’ te leven. Door te bidden, te zingen, te vieren en het goede te doen voeden we deze hoopvolle levenshouding.

Concreet maken

Het jaarthema ‘Als nieuw!’ bemoedigt, maar daagt ook uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens, de schepping en de samenleving. Voor de materialen zie de themapagina 'Jaarthema & Startzondag'

Uit de visienota

De jaarthema’s van de Protestantse Kerk zijn gebaseerd op de visienota ‘Van U is de toekomst’. Achtereenvolgens waren de thema’s ‘Van U is de toekomst’ (2021/2022), ‘Aan tafel! Van maaltijd van de Heer naar tafel van verbinding’ (2022/2023) en ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’ (2023/2024).

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)