Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Materiaal voor vorming en toerusting, gespreksgroep of leerhuis

Ieder jaar verschijnen er twee uitgaven van de Protestantse Kerk die geschikt zijn voor de vorming en toerusting van de gemeente. De uitgaven bevatten gespreksvragen. Bij een paar uitgaven is ook videomateriaal beschikbaar.

De uitgaven verschijnen in twee series. Eén serie gaat over de basis van de protestantse traditie, met daarin tot nu toe aandacht voor de eredienst, het geloofsgesprek en de ziel. De andere serie gaat over de rol van de kerk in de samenleving, met daarin een uitgave over veiligheid (terrorisme), een uitgave over migratie (vluchtelingen) en een uitgaven over kerk-zijn in een geseculariseerde context.

Protestantse traditie

Protestantse visie op doop en avondmaal
'Tastbare nabijheid' van Klaas-Willem de Jong en Jan Muis is een boek over de doop en het avondmaal, geschikt voor het gesprek in de gemeente. Doop en avondmaal zijn bijzondere handelingen waarin de nabijheid van God tastbaar wordt in de christelijke kerk.

De auteurs onderzoeken wat ze betekenen in het licht van de Bijbel. Zij omschrijven wat wij ontvangen en wat wij doen, wanneer wij worden gedoopt en wanneer wij deelnemen aan de maaltijd van de Heer. Daarbij onderstrepen zij het belang van de vormgeving voor de beleving van beide sacramenten. Dit boek wil de viering van doop en avondmaal in de gemeente verdiepen en het gesprek erover stimuleren. Daarom zijn gespreksvragen toegevoegd.

Protestantse visie op de ziel
Kijk op de ziel van theologe Martine Oldhoff is een gespreks- en bezinningsboek dat de betekenis van de ziel in het christelijke geloof verwoordt. De ziel duikt overal op. Van seizoenen lang in ‘Kijken in de ziel’ op de televisie tot in het spirituele tijdschrift Happinez. Tegenwoordig nemen veel gelovigen het woord minder gemakkelijk in de mond. Dat is jammer, want eeuwenlang was de ziel een bekend begrip in kerk en theologie. Oldhoff werpt een nieuw licht op dit oude woord. Kijk op de ziel biedt je theologische verdieping, actuele voorbeelden en veel stof tot nadenken. Een bezinningsboek dat leidt tot diepe geloofsgesprekken met vrienden, familie of gemeenteleden. Meer informatie en bestellen

Het geloofsgesprek te midden van verschillen in de gemeente
De Bijbel in het midden van prof. Maarten Wisse is een pleidooi voor het geloofsgesprek in de kerk. Een gesprek over wat je ten diepste beweegt, over je geloof, je twijfel, over God en over Jezus. Onderlinge verschillen kunnen het geloofsgesprek in de weg zitten. Omdat de kerk een gemeenschap is die bijeen wordt gehouden door de band met Jezus Christus, kan ze niet zonder geloofsgesprekken. 
Deze handreiking wil geloofsgesprekken stimuleren, en uitdagen ze te voeren. Per hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd. In het boek zit ook een een opzet voor een bijbelstudie.
Meer informatie en bestellen 

Eredienst en liturgie in de protestantse traditie
In dit boek beschrijft Marcel Barnard de protestantse liturgie, licht de achtergronden ervan toe, en geeft een kleine protestantse theologie van de liturgie. Daarnaast laat hij zien uit welke verschillende tradities de protestantse liturgie wordt gevoed. Barnard is hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika, en hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit. Meer informatie en bestellen

Bekijk ook de vier video’s die de verschillende liturgische stromingen binnen de Protestantse Kerk in beeld brengen.

Kerk in de samenleving

Missionair kerk-zijn in een geseculariseerde context
Sinds het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland staat missionair-zijn en getuigen hoog op de agenda. Dit leidde niet alleen tot veel initiatieven, maar ook tot veel vragen in  gemeenten. In het boek De wil tot vrijmoedigheid komt een van de grootste vragen aan de orde: waar halen wij de vrijmoedigheid vandaan om te getuigen? Is bescheidenheid niet een groter goed?

Gert Noort laat in dit boek zien dat vrijmoedigheid voortkomt uit horen, lofprijzing en gebed. Vrijmoedigheid is geen prestatie maar vrucht, een geschenk van God.

Bij ieder hoofdstuk van het boek zijn gespreksvragen te vinden. Geschikt voor gemeenten die zich willen bezinnen op missionair kerk-zijn of juist moeite hebben met de missionaire drive van de Protestantse Kerk. Meer informatie en bestellen 

Theologische visie op geweld, het kwaad en onze veiligheid
In het essay Heilige Strijd - verlangen naar veiligheid zoekt terrorismedeskundige Beatrice de Graaf naar een theologische visie op geweld, het kwaad en onze veiligheid. Aan de hand van Augustinus' theologie over de mens, diens gebrokenheid en Gods genade, biedt dit essay een cruciale aanvulling op het hedendaags debat over veiligheid. Veiligheid zal in deze wereld nooit volledig zijn, maar we mogen weten dat het kwaad is overwonnen. Vanuit haar geloof hierin mag de kerk het kwaad bestrijden. Meer informatie en bestellen

Bekijk ook de gespreksvragen en videomateriaal bij dit boek. 

Ideeënbank

Of grasduin tussen de honderden ideeën in de digitale ideeënbank op deze site. Een groot deel van deze ideeën komen van gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk. 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)