Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Project voor tijdelijke huisvesting statushouders goed van start

Sinds het initiatief ‘De Thuisgevers’ als een uitweg uit de opvangcrisis door de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen is gelanceerd, hebben zich tientallen kerken en andere maatschappelijke organisaties uit het hele land gemeld met interesse en soms zelfs al met concrete aanbiedingen.

Woonruimte voor een half jaar

De kerken in Kampen hebben samen met Kerk in Actie nagedacht over hoe de opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Kampen een voorbeeld kan zijn voor andere kerkelijke en burgerlijke gemeenten. Dat is het project ‘De Thuisgevers’ waarbij de kerk een woonruimte voor een half jaar beschikbaar stelt aan een statushouder, zodat hij/zij alvast een leven kan gaan opbouwen op de plaats waar de burgerlijke gemeente uiteindelijk voor een permanente woning zorgt. Dit project bevordert de doorstroom in asielzoekerscentra, zodat daar ruimte ontstaat voor aanmeldingen van vluchtelingen

Als alle potentiële initiatieven doorgaan, is er op korte termijn huisvesting voor zo’n 90 tot maximaal 150 mensen beschikbaar. 

Stappenplan en toolkit

Nu het project ‘De Thuisgevers’ zo voorspoedig van de grond komt, wordt er hard gewerkt om de organisatie verder in te richten. Zo is er bijvoorbeeld een stappenplan en een toolkit in voorbereiding voor gemeenten die overwegen mee te doen aan dit project.

Financiering

Afgelopen week zaten de initiatiefnemers van het project 'De Thuisgevers' opnieuw om tafel met de Rijksoverheid. Samen met ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal Orgaan asielzoekers hebben ze gekeken hoe de tijdelijke huisvestingsplekken gefinancierd kunnen worden. De verwachting is dat de kosten gedekt worden met een eenvoudige regeling voor zowel de tijdelijke huisvestingsplek, de (hoge) energielasten en kleine verbouwingen die noodzakelijk zijn voor tijdelijke bewoning. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een douche of het creëren van extra kamers.

Meer weten?

Ben je ook een Thuisgevers-initiatief gestart of wil je hier meer over weten? Neem contact op via l.pratbertrams@kampen.nl of via 06- 1179 1887. 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)