Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Rol van de kerk in de opvang van vluchtelingen

Kerken willen graag iets betekenen in de noodopvang van asielzoekers, maar lopen tegen gebrek aan capaciteit of ruimte aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Protestantse Kerk in Nederland naar aanleiding van de 'opvangcrisis' in Nederland. De bijdrage van kerken ligt vooral op het gebied van aanvullende activiteiten en gebruik van gebouwen, en minder op het bieden van crisisopvang.

In het onderzoek werd aan lokale kerkgemeenten gevraagd welke rol zij willen en kunnen opnemen bij de noodopvang van asielzoekers. Daaruit blijkt dat deze gemeenten wel een rol zien voor de kerk, maar niet beschikken over de ruimte of capaciteit; er zijn bijvoorbeeld geen of te weinig gemeenteleden die zo'n opvang kunnen opzetten en coördineren.

Geen capaciteit

Opvallend is dat 91% van de respondenten vindt dat de overheid in deze crisis iets van de kerk mag verwachten. 60% van de kerken zou ook wel een rol willen spelen in deze noodopvang, door bijvoorbeeld het openstellen van kerkgebouwen voor opvang, maar slechts 15% geeft aan ook daadwerkelijk de ruimte en capaciteit te hebben om dit te realiseren. Bij de gemeenten die aangeven wel plaats te hebben gaat het om 1 tot 50 plekken.

Rol van de kerk

Er is in de huidige opvangcrisis zeker een rol voor de kerk. Een klein deel van de plaatselijke gemeenten kan bijdragen aan crisisopvang. Maar door een gebrek aan ruimte en capaciteit ligt het voor de hand om aan andersoortige hulp en ondersteuning te denken, zoals het wekelijks gebed in de eredienst, welkomstdiensten, maar ook het openstellen van de kerkgebouwen voor doordeweekse activiteiten zoals taalcafés en thema-avonden. 

Vluchtelingen uit Oekraïne

Kerkelijke gemeenten ontplooien diverse activiteiten voor vluchtelingen uit Oekraïne. Meer dan de helft van de gemeenten doet in de zondagse diensten voorbede (83%) en collectes (68%). Meer dan de helft van de kerken ontplooien buiten de diensten allerlei activiteiten, zoals geldinzamelingsacties en goedereninzamelingen, maar ook het openstellen van de kerkgebouwen voor activiteiten als maaltijden en taallessen. 10% van de kerken kan iets betekenen in de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. De percentages verschillen weinig van de getallen rondom asielzoekers. Kerken lijken daarmee geen onderscheid te maken tussen hulp aan asielzoekers en gevluchte Oekraïners.

Wat kun je doen voor vluchtelingen en statushouders?

Naast het bieden van een opvangplek zijn er allerlei mogelijkheden om vluchtelingen een warm welkom te bieden: ontmoeting, fietsles, taalcafés, kerkdiensten. 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)