Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Schepping, Slavernij en leren van de kerk wereldwijd

Een overzicht van belangrijke berichten van kerken in het buitenland en oecumenische organisaties waarmee de Protestantse Kerk verbonden is.

De Week voor het Leven

Al meer dan 25 jaar vindt in Duitsland ’De Week voor het Leven’ plaats, een oecumenisch initiatief van de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk voor de bescherming en waardigheid van mensen van het begin tot het einde van het leven. Dit jaar is de week van 22 tot en met 29 april. Het thema dit jaar is ‘Generatie Z (Toekomst), zinzoeken tussen angst en perspectief’. 

Zorg voor de schepping

Zorgen voor Gods schepping is een integraal onderdeel van de roeping van de kerken. Wat betekent dit en hoe geven we invulling aan deze roeping? De vraag wordt diepgaand onderzocht in het boek Every Part of Creation Matters, uitgegeven door de Conferentie van Europese Kerken, CEC. 

Financiële impact klimaatverandering

De hulporganisatie Christian Aid heeft het rapport ‘Counting the Cost 2022 opgesteld waarin de financiële impact van klimaatverandering over de hele wereld wordt onderzocht. Het geeft informatie over onder meer de 10 meest kostbare gebeurtenissen in 2022 die zijn beïnvloed door de klimaatcrisis en 10 andere extreme gebeurtenissen die enorme menselijke en ecologische schade hebben veroorzaakt, voornamelijk in de armste landen. Met het rapport roept Christian Aid wereldleiders op om te beslissen hoe het verlies- en schadefonds dat op COP27 is overeengekomen, zal worden beheerd en hoe er geld in zal vloeien.

Forum Young Theology: Protestantism and Participation

Jonge theologen gaan op het Forum Jonge Theologie van 12 tot en met 15 april in gesprek over vragen als waar de invloed van het protestantisme in Europa zichtbaar is en wat de perspectieven van het protestantisme zijn als het gaat om de maatschappelijke opgaven en verwachtingen van de komende jaren. Het forum vindt plaats in Sibiu in Roemenië en wordt georganiseerd door de Evangelischer Bund Hessen, het Centrum voor Protestantse Theologie Oost (ZETO) en de Communion of Protestant Churches in Europe (CPCE). Jonge theologen die mee willen praten, kunnen zich inschrijven tot 20 februari.  

Homohuwelijk

In de Church of England is het voor mensen van hetzelfde geslacht niet mogelijk om in de kerk te trouwen. Ook niet nadat de bisschoppen van de Church of England de afgelopen jaren hebben gereflecteerd op dit onderwerp. Wel kunnen paren van hetzelfde geslacht voortaan in de kerk hun dankbaarheid kunnen uiten voor hun burgerlijk huwelijk of geregistreerd partnerschap en daarbij Gods zegen ontvangen.

Leren van de kerk wereldwijd

De Protestantse Theologische Universiteit vierde op vrijdag 27 januari haar Dies Natalis in de Jacobikerk in Utrecht. Tijdens deze feestelijke middag sprak prof. dr. Benno van den Toren een rede uit ter aanvaarding van zijn leeropdracht namens de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie.”Het vraagt moed en ootmoed om te willen leren van de kerk wereldwijd. We hebben de ontmoeting met anderen nodig om de eigenheid van de uitdagingen en mogelijkheden van onze missionaire roeping hier beter te begrijpen." Ontmoetingen tussen gelovigen met verschillende culturele en sociale achtergronden houden ons een spiegel voor die een nieuwe verkenning mogelijk maakt van onze eigen positie, van het evangelie en van onze missionaire roeping, zei Van den Toren.

Leuenberg

Op 16 maart is het 50 jaar geleden dat de Concordie van Leuenberg werd ondertekend, een overeenkomst tussen gereformeerden en lutheranen. Op 9 maart a.s. wordt dit gevierd. De Protestantse Kerk erkent met de Concordie van Leuenberg dat de lutherse en gereformeerde tradities door een gemeenschappelijk verstaan van het evangelie bijeenkomen. Scriba René de Reuver zal aanwezig zijn bij de jubileumviering. Meer informatie op leuenberg50.org.

Oecumenelezing over angst en onvrede

De Oecumenelezing 2023, georganiseerd door de Raad van Kerken, vindt dit jaar plaats op vrijdagmiddag 12 mei 15.00 uur in de Geertekerk in Utrecht. Hoofdspreker is mgr. Dick Schoon, bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk. Hij zal ingaan op de angst en onvrede die er bij velen in onze samenleving heerst, en daar een ander perspectief tegenover zetten.

Oorlog Oekraïne

De oorlog in Oekraïne duurt al bijna een jaar. Voor de Evangelische Kirche Deutschland aanleiding om de actie ‘hoopvol zaaien’ te starten. De EKD wil met deze actie veel blauwe korenbloemen en gele zonnebloemen planten. De bloemen in de kleuren van Oekraïne zijn bedoeld om te laten zien dat we de hoop niet opgeven dat dit land een toekomst heeft. “Ze zijn symbolen van ons verlangen naar een leven in vrede en vrijheid in Europa. We bidden voor de bevolking van Oekraïne.” 

Sally Azar eerste vrouwelijke predikant in Palestina

Zondag 22 januari 2023 was een gedenkwaardige dag in Jeruzalem: Sally Azar (26) werd bevestigd als eerste vrouwelijke Palestijnse predikant in onze zusterkerk, de Evangelisch-Lutherse Kerk in Jordanië en het Heilige Land, partner van Kerk in Actie. Het is haar wens en hoop om Palestijnse christenen een thuis te bieden in de kerk. Ze gaat werken in de gemeenschappen Jeruzalem en Beit Sahur en kijkt ernaar uit om de Engelse kerk in Jeruzalem te verbinden met de Arabische gemeenten en samen aan projecten te werken.

Slavernij

De raad van commissarissen van de Church of England publiceerden een rapport over de historische banden van de kerk met de trans-Atlantische slavernij. Als reactie op de bevindingen in het rapport heeft de raad zich gecommitteerd om een aantal van de misstanden uit het verleden aan te willen pakken door te investeren in een betere toekomst. De raad verstrekt de komende jaren 100 miljoen pond aan een programma van investeringen, onderzoek en betrokkenheid.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)