Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Synode maakt kennis met nieuwe kerngemeente Betondorp Bloeit 

In november 2022 werd pioniersplek Betondorp Bloeit de tweede kerngemeente in de Protestantse Kerk. In de synodevergadering van 11 februari werd dit bijzondere moment gemarkeerd: voorganger ds. Margrietha Reinders presenteerde haar nu zelfstandige kerngemeente aan de synodeleden.

Actief in de buurt

Betondorp Bloeit is – na het Rotterdamse Geloven in Spangen – de tweede officiële kerngemeente van de Protestantse Kerk. De nieuwe protestantse gemeente wil op een nieuwe manier aanwezig zijn in het Amsterdamse Betondorp, een wijk met veel en langdurige sociale problemen. Het team bestaat uit enthousiaste gelovige buurtbewoners met veel sociale inzet en liefde voor mensen. “We willen graag iets betekenen voor de samenleving, actief zijn in de buurt en samenwerken met anderen.”

Kraakheldere opdracht

Tijdens de liturgische opening maakt de synode kennis met Betondorp Bloeit, één van de - zoals het team het zelf noemt - kleinste protestantse gemeenten van Nederland. De woorden uit Matteüs 10 zijn voor ds. Reinders de inspiratie om haar werk te doen. Jezus zegt er tegen zijn kersverse leerlingen: ‘Ga overal waar je komt het goede nieuws vertellen’. Reinders: “Dat is een kraakheldere opdracht waar ik gehoor aan wil geven, middenin Betondorp.”

Aretha Ernst, stagiaire bij Betondorp Bloeit, verzorgt de bijbellezing tijdens de opening van de synode

Relaties leggen

Betondorp is een wijk waar van oudsher geen kerk is. “Het christelijk geloof is er echt onbekend, ook nu nog”, aldus Reinders. “Juist daarom willen wij er zijn: om mensen te laten zien wie God is. Dat is niet een kwestie van preken, maar van relaties leggen met mensen.” En dat doet de gemeente ook, gewoon vanuit het buurtcentrum. “Keer op keer nodigen we mensen uit om te komen. Bij vieringen steken we een kaars aan voor mensen die troost nodig hebben. We bidden, lezen uit de Bijbel en vieren het avondmaal. De Heer nodigt ons zelf aan zijn tafel, ook mensen die Hem nog niet goed kennen.” De kleine kerk leeft van giften. Reinders: “Het mooie van een zendingskerk als Betondorp Bloeit is dat je domweg gedwongen wordt om arm te zijn. Bij ons dient een oud blik als collectepot.”

Nieuwe familie

Henk IJmker, bestuurslid bij Betondorp Bloeit: “We zijn een kleine gemeenschap die het evangelie wil delen door er te zijn voor de mensen in de buurt. Een plek waar je ook nog terecht kunt op vrijdagmiddag om 17 uur als je geen eten meer in huis hebt. Dan gaan wij mee naar de supermarkt om boodschappen te doen.” IJmker gelooft in de kracht van kleine kerken. “Dat komt door het contact dat we hebben met mensen. Je wordt samen een nieuwe familie, krijgt nieuwe broers en zussen.” 

“Je kunt gewoon beginnen in de buurt met koffie drinken, thee drinken en soep koken”, vult ds. Reinders aan. “Doe het voor iemand die nog niet bij de kerk hoort. Als je eenmaal begint, houdt het niet meer op.” Ze benadrukt dat we als kerk nu nog kunnen voortbouwen op die  allereerste christelijke gemeenschappen: hele kleine gemeenten in een vijandige wereld. “Daar is het goede nieuws op de een of andere manier gaan doorwerken. En dat doet het nog steeds, ook in de tijd van nu.” 

Walter Broeke, ambtsdrager en muzikant bij Betondorp Bloeit, zingt een lied tijdens de opening van de synode

Bloei tussen het beton

De jonge kerngemeente is dankbaar om nu onderdeel te zijn van de Protestantse Kerk in Nederland. Reinders: “Wat een zegen dat er mensen zijn die ons steunen, dat u met ons wil optrekken als oudere broers en zussen. Het evangelie garandeert geen comfort, maar wij hebben u als vriend.”

De synode is ontroerd door het verhaal van Betondorp Bloeit. “Uw verhaal te horen, bepaalt ons weer wat de kerk is.” Scriba René de Reuver: “We spreken hier vandaag over de toekomst van de kerk die soms somber lijkt. En dan krijgen we deze mooie start over wat er óok gebeurt in onze kerk, in ons land. De voortgang van de Geest op zoveel plekken: tussen het beton, waar ook bloei is. We danken God dat Hij deze dingen gewoon aan ons geeft. Soli deo Gloria.” Synodelid Jolanda Aantjes bidt het team van Betondorp Bloeit de zegen toe. 

Kerngemeente binnen Protestantse Kerk

Sinds het synodebesluit van juni 2019 is het mogelijk dat nieuwe, missionaire vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk - zoals Betondorp Bloeit - verder kunnen gaan als zelfstandige kerngemeente. Dit is een nieuwe rechtsvorm voor initiatieven bij wie het niet goed past om een reguliere (wijk)gemeente te worden maar die wel behoefte hebben aan meer zelfstandigheid en die tegelijk voluit onderdeel willen zijn van de Protestantse Kerk.

Lees ook:

Jan van de Lagemaat

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)