Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Synode neemt tijd voor reflectie over ambtsvisie

In de synode zijn nog veel vragen over de uitwerking van de beroepsprofielen door de werkgroepen Opleidingen en Beroepbaarheid. Preses ds. Marco Batenburg vroeg daarom extra tijd voor reflectie over het gesprek over de ambtsvisie. 

De afgelopen maanden hebben de werkgroepen Opleidingen en Beroepbaarheid de beroepsprofielen predikant en pastor nader uitgewerkt. Het verschil in profilering tussen deze profielen zit wat de werkgroepen betreft niet in het werk- en denkniveau. Daarom pleiten zij ervoor dat ‘pastor’ en predikant beiden werk- en denkniveau NLQF 7 hebben. Dit niveau is volgens hen noodzakelijk vanwege de zwaarte en complexiteit van het beroep. Het onderscheid tussen beide profielen zit vooral in opleiding, attitude, aanpak en persoonlijkheid van de ‘pastor’ dan wel predikant. 

Tijd voor reflectie

In de synode zijn nog veel vragen over het voorstel van de werkgroepen, en er werden twee moties ingediend. Een peiling na afloop van het gesprek gaf bovendien een nogal gemengd beeld: een derde van de aanwezige synodeleden kan zich nu nog niet uitspreken over een oplossingsrichting. 

Het moderamen acht het van groot belang om in dit proces tot vervolgstappen te komen. “Tegelijkertijd voelen we ook verlegenheid en zien we als moderamen - gehoord het gesprek van gisteren - niet goed hoe we zonder nieuwe, grondig voorbereide input hierin nu als synode een stap verder kunnen zetten”, aldus preses ds. Marco Batenburg.

Daarom stelde het moderamen voor wat tijd voor reflectie te nemen, de ingediende moties daarbij volop te betrekken en deze nu niet in stemming te brengen. Batenburg: “We gaan samen met de werkgroepen bekijken hoe we een passend vervolg geven aan wat besproken is. Het is belangrijk dat de werkgroepen zich betrokken blijven voelen, nu er ook gevraagd is om een andere oplossingsrichting.”

Zoeken naar breed draagvlak

Het moderamen benadrukt de urgentie van het thema. “We beseffen dat niemand gebaat is bij grote vertraging”, aldus de preses. “Toch zoeken we bewust naar breed draagvlak en gezamenlijkheid om de besluitvorming in april goed voor te bereiden met de werkgroepen Opleidingen en Beroepbaarheid, en ook met de twee andere werkgroepen die we nog moeten horen.” Het moderamen kijkt nu naar mogelijkheden voor een extra vergadering in de komende tijd. 

Lees ook:

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)