Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Synode wordt bijgepraat over verschillende onderwerpen

In het middagprogramma van deze generale synode passeerden projecten als De Thuisgevers en ‘het ambt’ de revue. Daarnaast kregen synodeleden een korte terugkoppeling rond het project ‘Seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties’.

De Thuisgevers

Het initiatief de Thuisgevers biedt een oplossing rond de vastgelopen asielopvang door gezamenlijk honderden statushouders te huisvesten via kerkelijke gemeenten en andere maatschappelijke organisaties in heel Nederland. Er wordt gezorgd voor aanvullende sociale begeleiding en een goede samenwerking met de lokale overheid. Laura Prat Bertrams, projectmanager bij De Thuisgevers, geeft de synode nadere uitleg over dit bijzondere initiatief, dat in oktober gestart is vanuit een samenwerking tussen de Protestantse Kerk en de gemeente Kampen. “Inmiddels zijn op 100 plekken in Nederland vrijwilligers aan het nadenken waar ze in hun gemeente statushouders kunnen huisvesten, en in 64 burgerlijke gemeenten vinden gesprekken plaats hoe dit vormgegeven kan worden. Onze hoop is dat we uiteindelijk 8.000 statushouders een tijdelijke verblijfplaats kunnen bieden.”

Tientallen kerken en andere maatschappelijke organisaties in heel Nederland hebben intussen interesse getoond om een Thuisgevers-initiatief te starten. De Thuisgevers kunnen deze lokale initiatieven op alle mogelijke manieren ondersteunen: van hulp bij het starten van een lokaal initiatief tot en met het contact leggen tussen de lokale overheid en maatschappelijke organisaties zoals kerken. Laura Prat: “We kunnen zo laten zien dat heel veel Nederlanders wél wat willen doen voor die ander die ze niet kennen. Dat raakt mij, iedere keer weer.”

Voortgang project ‘ambt’

Nu de theologische kaders voor een nieuwe ambtsvisie geschetst zijn, is het gesprek over de mogelijke invulling van verschillende beroepsprofielen gestart. Hier wordt ruimte gemaakt  voor diversiteit en krijgen alle kerkelijk werkers een plek – ook zij die geen voorganger willen zijn. Projectleider Jeroen Venus geeft vanuit de werkgroep ‘beroepsprofielen’ de synode een update over de voortgang van het werk. “Er zijn gesprekken geweest met belanghebbenden binnen en buiten de kerk en met lokale gemeenten na overleg met de classes.” De synode sprak haar waardering uit voor het proces en wenst de werkgroep veel zegen bij de verdere voorbereidingen richting april. 

Stand van zaken project ‘seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties’

In de vorige vergadering besloot de synode dat een werkgroep van synodeleden een inventarisatie zal maken van de onderwerpen die samenhangen met vragen van ‘seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties’. Tijdens deze synodevergadering gaf de werkgroep een eerste terugkoppeling. Het belangrijkste uitgangspunt is dat er verbinding wordt gezocht in de verschillen. Daarom zal de synode in de vergadering in april 2023 verder spreken over de volgende vragen: 

  • Hoe ben ik mens naar Gods beeld, wat is dan ‘menszijn’ in relatie tot genderidentiteit en welke mensbeelden reiken de bijbelse teksten ons aan?
  • We lijken te leven in een tijdperk waarin alles kan en mag op het gebied van menszijn en relaties tussen mensen: tegen welke grenzen lopen we aan op ethisch en psychologisch terrein?
  • Hoe gaan we pastoraal om met de mensen die hiermee worstelen?

Lees ook:

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)