Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

‘Schenk de leiding en het licht van uw Geest’ - voorbede gevraagd voor generale synode

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april 2024 komt de generale synode bij elkaar om te spreken over belangrijke zaken die de toekomst van de kerk aangaan. Het moderamen vraagt protestantse gemeenten om voorbede te doen voor deze ‘kerkenraadsvergadering voor de hele kerk’. 

Landelijk bestuur

De leiding van de Protestantse Kerk ligt in handen van 62 ambtsdragers. Samen vormen zij de generale synode, in gewoon Nederlands ‘het landelijk bestuur’. Zij komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Hun opdracht is leidinggeven aan het leven en werken van de kerk in haar geheel.

Voor de hele kerk

Synodeleden zijn allen ambtsdragers die gekozen zijn door een plaatselijke gemeente. Deze plaatselijke wijsheid en ervaring worden in de synode gebundeld en vruchtbaar gemaakt voor het welzijn van de hele kerk. Daarom wordt de synode ook wel ‘de kerkenraad van de hele kerk’ genoemd. Volgens de kerkorde bestaat de kerk uit alle gemeenten. Hun stem wordt dus ook via haar ambtsdragers in de synode gehoord en benut.

Inzicht en gebed

De synode buigt zich over allerlei zaken die de Protestantse Kerk aangaan. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april is de volgende vergadering van de generale synode in 2024. Er wordt dan onder andere gesproken over de nota ‘Als pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse christenen’, over kerkordewijzigingen en over het thema 'heil'. Ook worden een nieuwe preses en assessor III voor het moderamen benoemd. “Dat vraagt wijsheid en inzicht, waarbij we telkens ook bidden om de leiding en het licht van Gods Geest”, vertelt ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode. Hij roept lokale protestantse gemeenten op voorbede te doen voor de vergadering van de generale synode.

Daarvoor is deze suggestie gemaakt:

Wij bidden voor de vergadering van de generale synode.
Zegen alle beraadslagingen.
Geef wijsheid bij het kiezen van nieuwe moderamenleden.
Schenk de leiding en het licht van uw Geest aan alle afgevaardigden.
We bidden voor allen die dienen in de kerk,

dat ze het geloof bewaren
en dat ze met moed, vreugde en vrucht hun werk zullen doen.
Laat ook telkens nieuwe mensen zich geroepen weten tot uw dienst in kerk en samenleving,
opdat uw Rijk wordt uitgebreid.

Op vrijdagavond 19 april is er een avondmaalsviering in de Gereformeerde Kerk in Lunteren. Deze start om 20 uur. Je kunt live meekijken via deze link.

Agenda generale synode 19 en 20 april 2024

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)