Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

‘Schenk de leiding van Uw Geest’ - voorbede gevraagd voor generale synode

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 komt de generale synode bij elkaar om te spreken over belangrijke zaken die de toekomst van de kerk aangaan. Het moderamen vraagt protestantse gemeenten om voorbede te doen voor deze ‘kerkenraadsvergadering voor de hele kerk’. 

Landelijk bestuur

De leiding van de Protestantse Kerk ligt in handen van 62 ambtsdragers. Samen vormen zij de generale synode, in gewoon Nederlands ‘het landelijk bestuur’. Zij komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Hun opdracht is leidinggeven aan het leven en werken van de kerk in haar geheel.

Voor de hele kerk

Synodeleden zijn allen ambtsdragers die gekozen zijn door een plaatselijke gemeente. Deze plaatselijke wijsheid en ervaring worden in de synode gebundeld en vruchtbaar gemaakt voor het welzijn van de hele kerk. Daarom wordt de synode ook wel ‘de kerkenraad van de hele kerk’ genoemd. Volgens de kerkorde bestaat de kerk uit alle gemeenten. Hun stem wordt dus ook via haar ambtsdragers in de synode gehoord en benut.

Inzicht en gebed

De synode buigt zich over allerlei zaken die de Protestantse Kerk aangaan. Op vrijdag 17 en zaterdag 18 november is de laatste synodevergadering van 2023. Ook dan wordt gesproken over grote thema's als visie op het ambt en toekomstgericht kerk-zijn. “Dat vraagt wijsheid en inzicht, waarbij we telkens ook bidden om de leiding van Gods Geest”, vertelt ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode. Hij roept lokale protestantse gemeenten op voorbede te doen voor de vergadering van de generale synode.

Daarvoor is deze suggestie gemaakt:

Wij bidden voor de vergadering van de generale synode.
Zegen alle beraadslagingen, schenk de leiding van uw Geest aan alle afgevaardigden.
In het bijzonder bidden we voor alle werkers in de kerk.
We danken voor hun dienst en bidden dat ze met moed, vreugde en vrucht hun werk mogen doen.
Laat ook telkens nieuwe mensen zich geroepen weten tot uw dienst in kerk en samenleving,
opdat uw Rijk wordt uitgebreid.

Agenda generale synode 17 en 18 november 2023

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)