Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

‘We moeten samen blijven strijden tegen antisemitisme’

Het enige antwoord op de aanslagen van 7 oktober is je niet uit elkaar laten spelen, maar elkaar blijven opzoeken. Dat was de oproep van Eddo Verdoner, nationaal coördinator antisemitismebestrijding, tijdens de generale synode. “Samen strijden tegen antisemitisme is meer dan ooit nodig.”

Verdoner gelooft dat de terreuraanslag van Hamas op 7 oktober niet alleen was gericht op onschuldige burgers in Israël, maar ook was bedoeld om groepen - in Nederland, in Europa, in de Verenigde Staten - tegen elkaar op te zetten en samenlevingen uiteen te drijven. Dat lijkt te lukken: het aantal antisemitische incidenten is verachtvoudigd in de afgelopen maand, en dat is nog exclusief alle online vormen van antisemitisme.

De verbintenis zoeken

“Je zou denken dat we nooit meer op een punt zouden komen waarin we het belang van antisemitismebestrijding onder de aandacht moeten brengen”, aldus Eddo Verdoner. “Helaas lijkt het of de samenleving de oorlog vergeten is en mensen in twijfel trekken of de holocaust wel echt gebeurd is. Weet dat dat een oproep is om het nog een keer te laten gebeuren.” Verdoner benadrukt dat de verbinding met elkaar blijven zoeken het enige antwoord is op de aanslagen van 7 oktober. “Laat je niet uit elkaar spelen, maar leer elkaar kennen en vorm een samenleving die haat en uitsluiting tegenwerkt.”

Brede steun

Een onderzoek dat de Protestantse Kerk in de zomer van 2023 onder haar leden heeft laten uitvoeren, wijst uit dat protestanten belang hechten aan het bestrijden van antisemitisme, en dat zij hier graag vanuit de landelijke kerk en vanuit hun eigen gemeente meer aandacht voor zien. De nationaal coördinator is blij met deze uitkomst: “Ik ben dankbaar dat er groot belang wordt gehecht aan de strijd tegen antisemitisme en dat hiervoor brede steun is onder de leden van de Protestantse Kerk.”

Bij de term antisemitisme hebben protestanten een duidelijk beeld, blijkt uit het onderzoek. Driekwart zegt zich zorgen te maken over het aantal uitingen van antisemitisme in Nederland. De meerderheid gelooft daarbij dat antisemitisme zich niet alleen beperkt tot buiten de kerk. Zij zijn van mening dat antisemitisme ook onder christenen voorkomt. 

Onopgeefbaar verbonden

Voor de Protestantse Kerk is de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. Het bestrijden van antisemitisme is dan ook een belangrijk thema voor de Protestantse Kerk. Volgens de kerkorde heeft de generale synode van de Protestantse Kerk het bevorderen van het inzicht in, en de bestrijding van antisemitisme tot taak. Het onderzoek laat zien dat protestanten blij zijn dat de synode deze taak heeft. Wel zouden zij graag nog meer aandacht hiervoor zien.

Een gebroken wereld

Verdoner riep vanmiddag een ieder persoonlijk op om niet aan de kant te blijven staan als je antisemitisme herkent. “Blijf niet stil, maar grijp in: in je werkgroep, in een appgroep, op de werkplek, op het sportveld, waar het ook maar gebeurt. Zo laten we zien dat het niet alleen het probleem is van de Joden, maar van ons allemaal.” Aan antisemitisme zitten geen meerdere kanten, maar het heeft maar één kant, concludeert Verdoner. “Het is verkeerd en daarom moeten we er, meer dan ooit, met elkaar tegen blijven strijden.”

Scriba De Reuver bedankte Eddo Verdoner voor zijn bijdrage aan de synodevergadering. “Dat u hier bent, laat zien dat we in een gebroken wereld leven. We zijn blij dat u hier was om ons bewust te maken van wat er in de samenleving speelt, en dat u ons oproept om een stap naar voren te doen, overal waar antisemitisme aan de orde is.”

Download de samenvatting van het onderzoek naar antisemitisme

Lees ook:

Foto's: Jan van de Lagemaat

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)