Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Werkmap voor begeleiding slachtoffers seksueel misbruik nu gratis

'Doen wat je moet doen' is de titel van een werkmap voor predikanten en kerkelijk werkers die slachtoffers van seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties begeleiden. Deze werkmap is geactualiseerd en nu gratis te downloaden.

Begeleiding slachtoffers

SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk, biedt in dit werkboek informatie aan de pastor die slachtoffers begeleidt. Het gaat hier dus niet om begeleiding van daders of een plaatselijke kerkgemeenschap. Dat vraagt een andere insteek.

Alles wat in de werkmap bijeengebracht is over mechanismen bij daders of in de gemeente, staat ten dienste van de begeleiding van slachtoffers. Met andere woorden: de informatie over daders die wordt gegeven is bedoeld om slachtoffers beter te kunnen begeleiden. Dat sluit aan bij het uitgangspunt van SMPR dat de eerste loyaliteit bij de zwaksten ligt. Van daaruit krijgt de loyaliteit met alle anderen vorm en gestalte.

Inhoud van de werkmap

In 10 hoofdstukken geeft de werkmap alle informatie die nodig is om slachtoffers te begeleiden. Het gaat onder meer in op wat seksueel misbruik in pastorale relaties is, op slachtoffer- en dadermechanismen, op processen in de gemeente, op dilemma's bij het indienen van een klacht en op de strafrechtelijke en civielrechtelijke procedure. Ook vertelt de werkmap hoe de vertrouwenspersonen van SMPR een rol kunnen spelen.

Gratis download

De werkmap is als gratis download te vinden bij de bestanden op de website veilige gemeente. Daar vind je ook het protocol voor de gemeentebegeleiding.

Meldpunt SMPR

Meldpunt SMPR is een plek waar slachtoffers van seksueel misbruik hun verhaal kunnen vertellen, waar zonder oordeel naar hen geluisterd wordt, en waar zo nodig advies gegeven kan worden over verdere stappen. Het is ook een plek waar de mensen om hen heen terechtkunnen: kerkenraden, predikanten, gemeenteleden. In het meldpunt zijn negen kerkgenootschappen met elkaar verenigd.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)