Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

7 boeken over het Onze Vader

Op Startzondag 2021staat het Onze Vader centraal, en dan speciaal de zin ‘Uw koninkrijk kome’. Om te benadrukken dat we het jaar ontspannen en verwachtingsvol willen beginnen, aldus ds. Nynke Dijkstra, beleidssecretaris van de dienstenorganisatie.

“Startzondag heeft iets van: klaar voor de start, we gaan de slag. Maar een goede start vraagt eerst om stilstaan, om open handen, om gebed.” (Quote uit het artikel Startzondag 2021: aandacht voor het Onze Vader.) 

Zeven boeken op een rij voor verdere verdieping in het Onze Vader:

  1. In het boek Verdiep je in… het Onzevader staat in tien studies telkens een bede uit het Onze Vader centraal. Het centrale thema uit de bede wordt vanuit hedendaags en Bijbels perspectief bekeken. Geschikt voor persoonlijke studie en bijbel- of gesprekskring. Auteur is dr. Rieuwerd Buitenwerf, bijbelwetenschapper en directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap.
  2. Het boek Spreken met God is een uitleg van het Onze Vader voor jongeren van 16 jaar en ouder. Het boek staat stil bij ‘het probleem van gebedsverhoring’ en laat zien dat het Onze Vader een ‘machtig mooi’ gebed is. Auteur is dr. Matthijs van Campen.
  3. Zoals een gids je op moeilijk begaanbaar terrein de weg wijst, wil het boek Bidden zoals Jezus ook een gids zijn. Het boek laat zien wat bidden betekent en leert de juiste prioriteiten in het gebedsleven te stellen. Auteur is ds. Maarten Klaassen.
  4. Het boekje Avinoe biedt de joodse achtergronden bij het Onze Vader. Het Onze Vader ontstond in de joodse gebedstraditie en draagt een joods mensbeeld en Godsbeeld. Aan de hand van rabbijnse verhalen en bijbelcitaten worden alle beden van het Onze Vader behandeld. Auteur is prof. dr. Marcel Poorthuis.
  5. Ook het boek Onze Vader - Hoop voor Gods wereld gaat op zoek naar de betekenis van het Onze Vader in de oorspronkelijke joodse context. In het Onze Vader zit de diepe theologie van Jezus vervat. In de vroege kerk heerste de overtuiging dat gebed altijd voorafgaat aan de leer. Dat wat we bidden is wat we geloven. Vanuit dit perspectief gaat dit boek dieper in op de betekenis van het Onze Vader, en op de betekenis voor de kerk vandaag. Auteur is prof. dr. Patrick Nullens.
  6. Feest van het Koninkrijk is niet alleen een boek maar een compleet gemeenteproject rond het Onze Vader. In het Onze Vader leert Jezus ons vurig bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde, en Hij zendt ons uit om het te verkondigen. Maar is dat Koninkrijk nou al aangebroken of komt het nog? Hoe raakt het aan thema’s als gerechtigheid, duurzaamheid, genezing, bevrijding en vergeving? En wat betekent het voor ons gemeente-zijn? Ronald Westerbeek is de man achter dit gemeenteproject.
  7. Het boek Open leven biedt een kennismaking met het christelijk geloof langs de weg van het Onze Vader. Het boek is individueel te lezen maar ook te gebruiken als ondersteuning bij de cursus Tafelgesprekken voor denkers die vanuit de Amsterdamse pioniersgemeenschap Via Nova via internet wordt aangeboden. Boek en cursus zijn bedoeld voor christenen én voor mensen van andere overtuiging. Auteur is Gert-Jan Roest.

Toegift: de bekende theoloog N.T. Wright geeft een online cursus over het Onze Vader (in het Engels). Hij schreef het boek The Lord and His Prayer met reflecties op dit gebed.

Klik hier voor meer materiaal bij het Onze Vader:

Foto: Unsplash