Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Zo vindt een kleine wijkgemeente haar predikant - een bijzonder beroepingsproces

Voor het eerst in haar bestaan krijgt de hervormde wijkgemeente (wijk 2) in Berkenwoude een eigen predikant. Met behulp van de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk is het mogelijk dat de predikant M.M.J. Verheuvel werkzaam is in twee gemeenten. Lees hier hoe deze unieke samenwerking tot stand kwam en hoe ds. Verheuvel het bijzondere beroepingsproces heeft ervaren.

Half september is ds. M.M.J. Verheuvel via de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk begonnen in de hervormde gemeenten in Berkenwoude en Schoonhoven. Aan het begin van dit jaar werd duidelijk dat beide gemeenten op zoek waren naar een predikant. In Schoonhoven ontstond een vacature voor een kerkelijk werker en Berkenwoude was nog altijd op zoek naar een predikant voor de tweede wijkgemeente. Via de mobiliteitspool konden beide gemeenten gezamenlijk een predikant aanstellen.

Ds. Verheuvel vertelt, toen nog proponent, hoe deze aanstelling verliep. ´Ik was al wel bekend met de mobiliteitspool, maar omdat ik daar geen interessante vacatures bij zag, heb ik me er niet eerder voor aangemeld. Toen bleek dat Berkenwoude en Schoonhoven samen via de mobiliteitspool een predikant zochten, en daarbij mij nadrukkelijk als kandidaat op het oog hadden, heb ik mij bij de mobiliteitspool aangemeld.´ Op 16 september is ds. Verheuvel bevestigd in beide gemeenten. Wat is hier allemaal aan vooraf gegaan? Een kijkje in de keuken van een bijzonder beroepingsproces.

Samen beroepen, zoeken èn vinden

Het mag bekend zijn dat er over het beroepingsproces verschillend gedacht wordt binnen de Protestantse kerk, dit is echter geen belemmering voor de hervormde gemeenten om samen te werken met elkaar en met de mobiliteitspool. Ds. Verheuvel: ´Ik blijf verwonderd over de buitengewoon harmonieuze samenwerking tussen de twee gemeenten. Hoewel er kerkelijk-theologisch veel overeenstemming is tussen Berkenwoude en Schoonhoven, heeft iedere gemeente toch haar eigen identiteit en haar eigen manier waarop zij bij dit beroepingsproces is uitgekomen. Voor Berkenwoude als een zoektocht naar een eerste 'eigen' wijkpredikant, voor Schoonhoven als een manier om samen met de al aanwezige voltijds predikant de hele gemeente pastoraal te kunnen dienen. Ondanks deze verschillen werd samen gezocht en gevonden met respect voor elkaars wensen.´

´Ik had niet gedacht dat het samenwerken in de kerk, tussen kerken onderling en met het Dienstencentrum, ook zo goed kan gaan. Voor mijzelf is deze samenwerking – die er overigens ook nu als ik predikant aan het werk ben nog steeds is – een belangrijke positieve kant geweest in het beroepingsproces. Ik heb hierin gezien dat Christus nog zorg blijft dragen voor Zijn Kerk. Tegelijkertijd heeft er ook behoorlijk wat onzekerheid in het beroepingsproces gezeten. Niet eerder was het voorgekomen dat twee gemeenten op deze manier samen een predikant zochten, en dat zorgde voor de nodige vragen aan de mobiliteitspool, die soms ook wat tijd kostten. De mobiliteitspool heeft zich hierin overigens beweeglijk en meedenkend opgesteld. Het beroepingsproces heeft voor mij lang geduurd, en ik was opgelucht toen ik eindelijk 'ja' kon zeggen.´

Van proponent naar predikant

De eerste gemeente, die blijft je bij, zeker als het om een bijzondere aanstelling gaat. Een paar maanden is ds. Verheuvel aan het werk als predikant. ´Ik vind het heerlijk om in beide gemeenten als predikant te mogen werken. De hartelijke harmonie waarmee dit beroepingsproces is ingezet, tref ik ook nu aan. Zo bleek de afgesproken werkdagverdeling voor één gemeente af en toe wat minder gunstig te zijn, maar met een beetje flexibiliteit, ook van mijn kant, is dat punt ook weer rechtgetrokken. Daarnaast geniet ik er volop van dat ik nu regelmatig in dezelfde gemeente in de eredienst kan voorgaan. Prekenseries houden, de relatie zien tussen de kerkdiensten enerzijds en catechese, pastoraat, beleid enzovoort anderzijds – ik heb er als proponent altijd al naar uitgekeken, en nu gebeurt dat dan!´

Werken via de mobiliteitspool

Hoe gaat dat samen, de theologie van een roeping en werken via de mobiliteitspool, ds. Verheuvel heeft die ervaring scherp op het netvlies door de recente benoeming. ´Ik denk dat het werken via de mobiliteitspool mooie voordelen in zich heeft. Zo ervaar ik het als zinvol om een vorm van begeleiding uit Utrecht te krijgen, bijvoorbeeld in de studiedagen of de telefonische contactmomenten met je begeleider. Wel zou ik andere proponenten willen aanraden om goed na te denken over de aanmelding voor de mobiliteitspool. Onder contract staan bij de Protestantse Kerk voor een paar jaar is niet het doel. Als het wel je doel is, moet je er niet aan beginnen. Uiteindelijk is de mobiliteitspool een middel, een middel om gehoor te kunnen geven aan de roeping die op je is afgekomen en die op je afkomt. Betrek daarbij ook gerust de vraag waarom een voor jou aantrekkelijke gemeente ervoor kiest om via de mobiliteitspool te gaan beroepen. Hoe zien zij jou, wat zien zij in jou?´

Meer informatie over de mobiliteitspool

De mobiliteitspool is door de synode in het leven geroepen om het proponenten gemakkelijker te maken om als predikant te beginnen. De kosten voor een predikant liggen voor de gemeente ongeveer 10% lager en de tijdsduur is begrensd tot maximaal vijf jaar.

Lees hier meer over de mobiliteitspool

Gerelateerd

 

Eerder stond in De Waarheidsvriend, wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond, een bericht over de beroeping van M.M.J. Verheuvel.

 

 

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)