Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Coaching, supervisie & mediation

Een (dreigend) conflict in de gemeente? Deze mensen helpen kerkenraden en gemeenten met coaching, supervisie en bemiddeling.

Frank Dijkstra

Houten

Wij analyseren in welke fase een gespannen situatie of conflict zich bevindt. Samen nemen we stappen om daar constructief uit te komen. Ik help u om te voorkomen dat verschillen opnieuw tot conflicten leiden. Doelgroepen: kerkenraden, predikanten, gemeenten.

Wilbert de Jong

Meerkerk

In lastige situaties bied ik een helpende hand. In creatief gesprek blijven met elkaar maar ook duidelijkheid verschaffen. Mogelijkheden en oplossingen zoeken in plaats van procedures maar, als het er dan toch van komt, dan ook adequaat oppakken.

Robert Mazier

Ermelo

Het gaat niet vanzelf. Soms is het nodig om even stil te staan. Ik help professionals en gemeenten graag verder. Ik sta je bij om te reflecteren, te analyseren en een plan te maken voor de toekomst. Betrokken, ervaren en met kennis van zaken.

Kirsten Slettenaar

Borne

Ik ben predikant met 25 jaar ervaring, haptonomisch professional, geschoold in de systeemtheorie van E. Friedman. Ik begeleid predikanten in de relatie tot hun gemeente. Bv: omgaan met alle verwachtingen, met de verantwoordelijkheden, met de balans thuis/werk, enz.

Marianne Paas

Tiendeveen

Ik ben zelf ruim 25 jaar werkzaam als predikante en beschikbaar voor de begeleiding (mentoraat) van jonge/beginnende predikanten. Ik help je reflecteren op jouw geestelijk leiderschap en de verhouding ambt-professie-persoon. Ook beschikbaar voor de begeleiding van teamvorming van pastores.

Herman Ekenhorst

Apeldoorn

Mijn motto is: zorgvuldig en met persoonlijke aandacht en interesse voor mensen, verdieping brengen in werk en leven. Als master NLP en loopbaan professioneel coach ik o.a. predikanten in hun loopbaan. Samen met Riek van Haeringen geef ik intervisie aan een groep predikanten.

Bram Schriever

Utrecht

Als LVSC geregistreerd supervisor/coach begeleid ik individuen en teams met als doel persoonlijke inzet en professionaliteit met elkaar te verbinden om daardoor met meer plezier te kunnen werken. Mijn sterke punt is dat ik goed weet aan te sluiten bij de vraag van de ander.

Riek van Haeringen

Dronten

Vakbekwaam, ervaren, betrouwbaar en integer zijn begrippen die mijn begeleidingswijze typeren. Daar hoort bij dat ik procesgericht ben en aandacht heb voor het hier en nu. Ook belangrijk is een veilige werksfeer, zowel voor de coachee/supervisant als voor mij.

Marcel den Dulk

Hillegom

Ook in de kerk kan er wrijving optreden, ook al doet iedereen nog zo zijn best. Inzicht in elkaars ambities en motivaties helpt om samen te bouwen aan een nieuw fundament van vertrouwen in een gezonde samenwerking.

Liesbeth Bron-Bleijenberg

Putten

Coachen met liefde en lef vanuit passie voor God en Zijn gemeente. Brede ervaring met gemeentes. Voor individuele of onderlinge problemen en vraagstukken. Ik ga de diepte in en bied direct concrete handvatten. Ervaar vrijheid: meer energie en focus (her)pakken.

Wouter Voshol

Betuwe

Als voorzitter of scriba heb je een uitdagende bestuurlijke taak. Dat vraagt veel van jouw leiderschapskwaliteiten en talenten. Loop je vast in een situatie? Of wil je praten over de manier waarop jij jouw taak uitvoert? Neem gerust contact op.

Wout Schonewille

Gouda

Oog voor de persoon en aandacht voor de context maakt dat ik als coach gewaardeerd wordt. Ik geniet ervan als een persoon ontwikkelt als professional en als mens. Ook als er conflicten of groeistuipen zijn ben ik graag dienstbaar aan herstel en ontwikkeling.

Bert Bakker

Houten

Soms heb je behoefte aan extra vaardigheden. Denk aan verandering stimuleren of verder brengen, anders vergaderen, teamcoaching, of eerder diepgang in gesprekken. Maar ook over conflictvaardiger worden. Of in een conflict een weg vinden. Vaak blijkt dat een kort traject volstaat.

Jandirk Pronk

Utrecht

“Als het spannend is tussen mensen” kan mijn expertise van pas komen. Beter omgaan met conflicten, mediation, coaching hoe spannende situaties te hanteren en er zelf sterker uit komen. Als coach richt ik me op toekomst-ontwikkeling in beroep en leven.

Tineke Klei

De Knipe (Frl.)

Om de onderlinge samenwerking van beroepskrachten te bevorderen voer ik met de betrokkenen coachingsgesprekken.Helderheid en het duidelijk krijgen van de onderlinge verwachtingen zijn daarbij van groot belang.

André Drost

Utrecht

Mijn sleutelwoorden zijn: verhelderen en verbinden. Ik verhelder je vragen en ik luister tevoorschijn. Ik begeleid je om in verbinding te komen of te blijven met jezelf en je werkcontext. Bij spanningen in samenwerking doe ik dat in het kwadraat.

Martin de Groot

Andel

Op basis van persoonlijke ervaring en deskundigheid geef ik werkbegeleiding. Ik sta jeugdwerkers graag bij met bijvoorbeeld het aanbrengen van focus, tijdmanagement, visieontwikkeling, samenwerking met vrijwilligers en praktische tips. Ik werk samen met andere zelfstandig adviseurs binnen Jeugdwerk.info.

Gerard van Eck

Amersfoort

Bijna 20 jaar ervaring heb ik met het begeleiden van supervisie- en intervisietrajecten. Met jou zoek ik naar wegen om je innerlijke stemmen zo adequaat mogelijk af te stemmen op de context waarin jij uitvoering geeft aan je professionele werkzaamheden.

Miriam Bierhaus

Amersfoort

Ik geloof dat alles wat blijft verandert. Waar jij én je werkomgeving in beweging zijn, bewegen jouw rol en invloed mee. Rond onze gezamenlijke Bron werken we samen actief en creatief aan jouw vragen uit de dagelijkse praktijk.

Oeds Blok

Amersfoort

Graag bied ik een gastvrije ruimte om jezelf en jouw vraagstuk te verkennen. Thema’s waar ik veel mee werk zijn: je vorming van jongs af aan, vrijheid en beweeglijkheid in leiderschap, grenzen, veerkracht ontwikkelen en herstel na vormen van machtsmisbruik.

André van den Bor

Zeerijp (Gr.)

Ik ben senior-predikant en gekwalificeerd counselor Transactionele Analyse. Counseling is gericht op persoonlijke ontwikkeling en geschikt wanneer je vast zit in iets, daarin niet vooruit komt maar wel in staat bent je leven te leiden.

Jan Boer

Putten

Ik ben MfN gecertificeerd mediator en DISC-consultant. Graag zet ik mij doelgericht en procesgevoelig in voor passende interventies als er in het samenspel binnen of tussen kerkenraad, colleges, medewerkers, predikanten en gemeenteleden spanningen zijn of het echt mis is gegaan.

Kees van Dam

Ermelo

Het liefst trainen we kerkenraden en groepen: in beter samenwerken, vergaderen, communiceren. Maar een persoonlijk coaching traject is ook mogelijk, als predikant. Om je beter op je plek te voelen. Of andere mogelijkheden te onderzoeken. Verdere voorbeelden op de website.

Alie Ruiter

Bergschenhoek

Ik ben deskundig in het begeleiden van zowel vrijwilligers als professionals in het diaconaat en pastoraat. Daarbij ben ik gespecialiseerd in maatschappelijke projecten vanuit de kerk. Door middel van supervisie, intervisie en coaching wordt het individuele en groepsproces op creatieve wijze versterkt.

Cor Schaap

Zutphen

Mediation (GR.11:2) kan problemen oplossen. Vanuit uit mijn ervaring als predikant en jurist doe ik als mediator graag ‘kwesties’ in de gemeente. Je appelleert aan gedeelde verantwoordelijkheid en zoekt samen een win-win situatie van nieuwe wegen. In respect en naastenliefde.

Janny Wiltjer-Lusseveld

Heino (Ov)

Bel me het liefst als u denkt dat u het zelf nog wel redt. Ik kan u tips geven en/of als onafhankelijk gespreksleider/mediator of coach optreden. Ook voor (teams van) predikanten.

Hildegard Faber

Rotterdam

Wil je weer perspectief? Loop je vast in de kerk, op je werk of privé? Ik kan je begeleiden als coach of gestalttherapeut. Ook (kerkelijke) groepen kan ik coachen en begeleiden. Ik werk zowel online, thuis (individuen) als op locatie.

 

Lees meer over

Het thema Kerkenraad