Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Ondersteuning, opbouw en begeleiding van gemeenten en kerkplekken

Als gemeente een nieuwe weg inslaan? Deze mensen helpen bij veranderprocessen.

Pagina 1 Pagina 2

 

Lydia Roosendaal

Gouda

Ik ondersteun graag processen die nodig zijn om de rol van de kerk in deze tijd en samenleving te hervinden, onder meer:veranderingsprocessen, beleidstrajecten, onderzoek naar middengeneratie, trajecten waarderende gemeenteopbouw. Mijn motto: bezinnen en bezieling – verbinden – kijken met nieuwe ogen.

Wout Schonewille

Gouda

Al meer dan 30 jaar mag ik werkzaam zijn in de kerk om mee te bouwen aan het Koninkrijk van God. Met gevoel voor proces en oog voor draagvlak probeer ik complexe vraagstukken inzichtelijk te maken en samen te werken aan een oplossing.

Tineke Klei

De Knipe (Frl.)

Ik heb jarenlange ervaring in het adviseren en begeleiden van gemeenten in processen van samenwerken en samengaan. Maar ook in het herstructureren van de interne organisatie en het ontwikkelen van visie, beleid, en revitaliseringsplannen. Het vertrekpunt is steeds de unieke plaatselijke situatie.

Frank Dijkstra

Houten

Samen denken we na over hoe uw gemeente de toekomst in kan gaan. Is er sprake van groei, krimp, reorganisatie, samenwerking met een andere gemeente, fusie, missionaire vernieuwing? We starten met vragen zoals: Wie zijn wij? Wat geloven wij? Wat willen wij?

Oeds Blok

Amersfoort

Graag kom in langszij in het proces van kerkopbouw. Mijn hart en specialiteit ligt bij leiderschap en kerkzijn in de samenleving. Mijn grondhouding daarin is dat wij als kerk met onze gaven en beperkingen deelnemen in Gods missie.

Bernhard Vosselman

Hulshorst

Ik help kerkenraden en gemeenten bij opbouw-vragen en verander-kwesties. Om (weer) verder te kunnen of om verder komen als gemeente. VIANOVUS betekent ‘een nieuwe weg’. Mijn expertise ligt bij samengaan, samenwerken, reorganisatie en krimp. Daarnaast ben ik specialist waarderende gemeenteopbouw.

Ramona van den Hoed

Hillegom

Ik ben een alleskunner in het jeugdwerk met ruim 20 jaar ervaring. Ik bied advies op maat, help bouwen en in beweging zetten. Expertisegebied: training en toerusting, advies, uitvoerend jeugdwerk, ondersteunen en begeleiden bij ontwikkelen van visie en beleid, spreken, samen jong

Jandirk Pronk

Utrecht

Omgaan met krimp in de kerk vraagt een nieuwe blik op je eigen gemeente. Die haal je niet zomaar uit je zelf. Iemand die voor korte tijd van buitenaf meekijkt en het gesprek helpt structureren kan nuttig zijn. Daarin ligt mijn expertise.

Ellen Tijmes

Huissen

Ik ben theoloog/kunstenaar en bezig met de master Geestelijke verzorging. Mijn ondersteuning voor gemeenten en kerkplekken bestaat vooral uit bezinnings- en verdiepingsbijeenkomsten voor gemeenteleden of commissies. Hierbij combineer ik de inhoud bij voorkeur met een actieve en creatieve insteek.

Bram Schriever

Utrecht

Door mijn brede werkervaring in onderwijs, welzijn en kerk heb ik de benodigde competenties ontwikkeld om groepen en processen te begeleiden, juist ook daar waar zich lastige en ingewikkelde vragen aandienen. Belangrijk daarbij is om het doel nooit uit het oog te verliezen!

Kirsten Slettenaar

Twente

In alle aandachtsgebieden van een kerkenraad kan Kerk&Raad ondersteunen. Bijvoorbeeld rondom fusie, kerkverkoop, beleidsvragen of de relatie kerkenraad/predikant. Kerk&Raad luistert, maakt op een speelse manier knelpunten inzichtelijk en ontwikkelt vervolgens samen met u begaanbare wegen.

Bertram Westera

‘s-Hertogenbosch

“Wil de laatste het licht uitdoen?” is een zegswijze in veel krimpende gemeenten. Plannen maken helpt om uit die sombere stemming te komen. Alleen is daarvoor vaak ook geld en menskracht nodig. 2Select werft geld én begeleidt u naar visie, haalbare plannen en draagvlak daarvoor!

Bert Bakker

Houten

Ik begeleid gemeenten die willen of ‘moeten’ veranderen. Wat ik terugkrijg: Scherpe analyses, waarderend, schakelt snel, motiverend van intake tot afronding, maakt geen plannen voor, maar met betrokkenen. Samenspel: Kansrijk veranderen geeft een beeld van mijn werkwijze en mogelijke uitkomsten.

Wouter Voshol

Betuwe

In alle aandachtsgebieden van een kerkenraad kan Kerk&Raad ondersteunen. Bijvoorbeeld rondom fusie, kerkverkoop, beleidsvragen of de relatie kerkenraad/predikant. Kerk&Raad luistert, maakt op een speelse manier knelpunten inzichtelijk en ontwikkelt vervolgens samen met u begaanbare wegen.

Kor Berghuis

Amsterdam

Op basis van jarenlange ervaring als adviseur zorg en welzijn, diaconaal consulent, consulent maatschappelijk activeringswerk en kerkelijk vrijwilliger heb ik mij ontwikkeld tot een allround adviseur voor gemeenten/diaconieën die zoeken naar verrbinding met hun dorp/wijk of stad.

Miriam Bierhaus

Amersfoort

Ik geloof dat alles wat blijft verandert. Waar de samenleving beweegt, beweegt onze geloofsgemeenschap mee. Rond de gezamenlijke Bron werken we - op creatieve en interactieve wijze – samen aan de vragen uit de praktijk.

Bart van Noord

Goes

Voor gemeenten in Zuidwest Nederland kan ik mijn ervaring op het kerkelijk erf dienstbaar maken voor het verbeteren van de samenwerking. Het gaat dan om de samenwerking tússen gemeenten en de samenwerking bínnen een gemeente, kerkenraad, colleges en werkgroepen.

Lucré de Man-van Putten

Amersfoort

Help, kinderen in de mijn kerk! Ik adviseer, train en ondersteun bij alle vragen rondom (missionair) kinderwerk.

Hildegard Faber

Rotterdam

Vanaf 2007 heb ik als gemeenteadviseur gemeenten begeleid. Ik ben actief rondom bezinning, vernieuwing en samenwerking binnen en vanuit de kerk. Waarderende gemeenteopbouw is daarbij mijn leidraad. Daarnaast train ik kerkelijke groepen. Ik werk zowel op locatie als online.

André van den Bor

Zeerijp (Gr.)

Ik ben senior-predikant en gekwalificeerd counselor Transactionele Analyse en bied begeleiding bij gesprekken over vraagstukken en beleidsontwikkeling, bij veranderingsprocessen die al dan niet gepaard gaan met spanningen en bij onenigheid tussen personen of groepen.

Alie Ruiter

Bergschenhoek

Ik ben deskundig in het begeleiden van zowel vrijwilligers als professionals in het diaconaat en pastoraat. Daarbij ben ik gespecialiseerd in maatschappelijke projecten vanuit de kerk. Door middel van supervisie, intervisie en coaching wordt het individuele en groepsproces op creatieve wijze versterkt.

Kees van Dam

Ermelo

Je wilt leven uit de bron en niet verlammen bij krimp. Je zoekt samenwerking. Een combinatie van gemeente-zijn naar binnen en naar buiten. Wij zetten onze ervaring in om in jouw situatie creatief mee te denken. Gericht op jouw lokale situatie.

Janny Wiltjer-Lusseveld

Heino (Ov)

Hoe vervul je naast alle interne beslommeringen als kerk in het dorp of de wijk ook nog aan je pastorale en diaconale opdracht? Samen vinden we een werkbare oplossing!

Marcel den Dulk

Hillegom

Groei of krimp van een gemeente gaat over meer dan de vraag of mensen ‘wel-of-niet-geloven’. Door het ontdekken van de factoren waaròm mensen wel – of niet meer – bij de kerk willen horen, kunnen we onze gemeente samen helpen opbouwen.

Gerard van Eck

Amersfoort

Meer dan 30 jaar ervaring heb ik met het begeleiden van kerkelijke vernieuwingsprocessen, in het bijzonder (groepen in) kerken die zoeken naar wegen om vorm en inhoud te geven aan hun betrokkenheid bij de samenleving dichtbij en verder weg.

Else Roza

Rotterdam

Specialist waarderende gemeenteopbouw. Waar verlangt de gemeente naar? Samen waarderend onderzoeken wat de gemeente in huis heeft om het gezamenlijk verlangen om te zetten in een koers, inspirerende toekomstbeelden, beleid en concrete acties. Zie ons E-Book op onze website.

Jan-Peter Molenaar

Moordrecht

Ik begeleid kerken op het gebied van jeugdwerk en Samen Jong, zowel beleidsmatig alsook in de uitvoering. Ik verzorg ook trainingen op dit gebied. Voor meer informatie zie mijn webpagina. Ik werk samen met andere zelfstandig adviseurs binnen Jeugdwerk.info.

Evert van der Veen

Oldemarkt (Ov.)

Ik ben waarnemend predikant in tijd van vacature, ziekte of ondersteuning predikant; lezingen over vormen van verlies, afscheid, rouw.

Cor Schaap

Zutphen

Niet elke verandering in de kerk is automatisch een verbetering. Om te zwijgen van ruzie daarover. Als ‘betrokken buitenstaander’ predikant jurist en mediator steun ik graag de gemeente bij een proces dat kwaliteiten inventariseert, verlangens analyseert en verbeteringen stimuleert.

Pagina 1 Pagina 2

 

Lees meer over

Het thema Kerkenraad