Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Begeleiding predikant en kerkelijk werker

Vanuit de Permanente Educatie nemen predikanten, kerkelijk werkers en pioniers eens per 5 jaar deel aan een begeleidingstraject naar keuze: coaching, supervisie, pastorale supervisie of geestelijke begeleiding. Het helpt je om vanuit rust en aandacht naar jezelf in je werksituatie te kijken, oplossingen te zoeken voor werkgerelateerde vragen en stil te staan bij jouw bronnen en roeping. Het helpt je om je professionaliteit te verdiepen en met vrucht en vreugde je werk te doen. Je neemt zelf regie op je traject en bepaalt zelf je leerdoelen en leervragen, in samenspraak met je begeleider. 

Voorbeelden van vragen zijn:

  • Hoe beleef ik mijn roeping?
  • Hoe kan ik mijn spiritualiteit blijven voeden?
  • Hoe ga ik om met collega’s, kerkenraad, anderen?
  • Wie ben ik als leidinggevende in de gemeente?
  • Hoe blijf ik overeind in situaties van spanning en conflict?

Hulp bij keuze 

De dienstenorganisatie helpt je graag bij het maken van een keuze die past bij jouw vraag. Ze beschikt over lijsten met geregistreerde supervisoren en predikant-supervisoren (zie downloads in kantlijn). Voor predikant-geestelijk begeleiders kun je terecht bij het netwerk geestelijke begeleiders binnen de Protestantse Kerk. Een overzicht van (team)coaches met affiniteit voor het werken in de kerk wordt gemaakt. Een breed aanbod van coaches vind je op de website van LVSC, NOBCO en ST!R. Ook bij Ruimzicht kun je terecht voor coaching, teamcoaching en begeleide intervisie.

Onderdeel Permanente Educatie

Begeleiding van predikanten en kerkelijk werkers is onderdeel van de Permanente Educatie. Beginnende predikanten en kerkelijk werkers ontvangen in het eerste jaar begeleiding in de vorm van mentoraat. Meer hierover vind je bij Permanente educatie voor beginnende predikanten of kerkelijk werkers.

Individuele begeleiding
Na de fase van mentoraat en primaire nascholing kiezen predikanten en kerkelijk werkers in iedere nascholingscyclus van 5 jaar een begeleidingstraject in de vorm van supervisie, coaching of geestelijke begeleiding. Iedere 5 jaar kun je de kosten voor zo'n begeleidingstraject tot een bedrag van € 720,- declareren. Meer hierover vind je bij Permanente educatie voor predikanten of kerkelijk werkers met meer dan 5 jaar ervaring.

Begeleiding van werkgemeenschap of groep
Als werkgemeenschap of groep collega’s kun je ervoor kiezen om begeleide intervisie te volgen. De werkgemeenschap is een ontmoetingsplek voor predikanten en kerkelijk werkers en heeft als doel het delen van kennis, het versterken van de samenwerking in de regio en het omzien naar elkaar. Allerlei thema’s kunnen in de intervisie aan de orde komen. Er kan casuïstiek worden besproken en thematisch gewerkt worden. Om de samenwerking in de werkgemeenschap nieuw leven in te blazen, kan inzet van een deskundig begeleider helpend zijn omdat hij/zij de veiligheid bewaakt en vaardigheden heeft om mensen met elkaar in gesprek te brengen. 

Begeleiding collegiaal team
Ook voor een team van predikanten, kerkelijk werkers en pioniers in een gemeente kan een training in samenwerken of teamcoaching door een extern deskundige voor nieuw elan en plezier in het werk zorgen. Als onderlinge verschillen - in karakters of omstandigheden - het samenwerken lastig maken, kan externe begeleiding helpend zijn om weer een antwoord te vinden op de vragen wat je voor elkaar kunt betekenen, hoe je elkaars deskundigheid optimaal leert benutten voor het team, hoe je omgaat met verschillende modaliteiten binnen het team, hoe je tot een bevredigende werkverdeling komt, en hoe je je als team verhoudt tot de context waarin je werkt.

De dienstenorganisatie brengt je graag in contact met een deskundig begeleider voor teamcoaching, groepssupervisie of begeleide intervisie. Neem daarvoor contact op via info@protestantsekerk.nl of bel 030 880 1880.

Begeleiding in bijzondere situaties

Bij arbeidsgerelateerde spanningen, functioneringsvragen of (dreigend) verzuim kun je behoefte hebben aan (extra) individuele begeleiding. Ook in deze situaties kan de dienstenorganisatie je verder helpen.

Lees meer over

Het thema Permanente educatie