Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Begeleiding predikant en kerkelijk werker

Voor predikanten en kerkelijk werkers zijn verschillende vormen van begeleiding mogelijk.

Werkgemeenschap

De werkgemeenschap is een ontmoetingsplek voor predikanten en kerkelijk werkers en heeft als doel het delen van kennis, het versterken van de samenwerking in de regio en omzien naar elkaar. De werkgemeenschap is verankerd in de Kerkorde, ook de deelname eraan.

Begeleiding als onderdeel van de Permanente Educatie

De regulier begeleiding van predikanten en kerkelijk werkers is onderdeel van de Permanente Educatie. Beginnende predikanten en kerkelijk werkers ontvangen in het eerste jaar mentoraat. Meer informatie vindt u onder Permanente educatie voor beginnende predikanten of kerkelijk werkers.

Na de eerste fase van mentoraat en primaire nascholing volgen predikanten en kerkelijk werkers binnen een cyclus van 5 jaar een begeleidingstraject van supervisie, begeleide intervisie, coaching of geestelijke begeleiding, bij voorkeur in groepsverband. Meer informatie hierover vindt u onder Permanente educatie voor predikanten of kerkelijk werkers met meer dan vijf jaar ervaring.

Begeleiding in bijzondere situaties

Naast de reguliere begeleiding kunnen zich situaties voordoen, zoals bij arbeidsgerelateerde spanningen of functioneringsvragen, dat er behoefte is aan (extra) individuele begeleiding. In die gevallen adviseren wij een geregistreerd supervisor. Een overzicht van supervisoren is hier te vinden.

Werken in een team

Samenwerken: hoe doe je dat? In de kerk ben je elkaar gegeven tot hand en voet, als leerlingen van Jezus. Samenwerken vloeit daar logisch uit voort. Wat kun je voor elkaar betekenen? Die inhoudelijke vraag gaat vooraf aan de organisatie van de samenwerking in een team. Want samenwerking is geen doel, maar een middel. Een goede samenwerking begint met openheid voor de ander. Soms loopt een samenwerking stroef, bijvoorbeeld omdat de onderlinge verschillen – in karakter of omstandigheden – erg groot zijn. In zo'n geval kan een training in samenwerken, gegeven door een extern deskundige, weer ruimte scheppen voor een goed vervolg. De Dienstenorganisatie biedt deze ondersteuning niet zelf (meer) aan, maar brengt u graag in contact met een deskundige begeleider.

Zie ook: Materialen en werkvormen in downloads PE

 

Lees meer over

Het thema Kerkelijk werker