Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Werkgemeenschap

Elke ring kent een of meer werkgemeenschappen waar predikanten, kerkelijk werkers en pioniers samenkomen voor onderlinge ontmoeting en gesprek. Ook predikanten of kerkelijke werkers met een bijzondere opdracht (o.a. categoriaal pastoraat) of predikanten in algemene dienst die werken of wonen in het gebied, worden uitgenodigd. Evenals de classispredikant. Het staat de werkgemeenschap vrij om emeriti of predikanten buiten vaste bediening binnen de werkgemeenschap te verwelkomen.

Doel van de werkgemeenschap is

  • de onderlinge opbouw van het geestelijk leven met het oog op ieders werk.
  • het omzien naar elkaar.
  • de bezinning op het geestelijk leven van de gemeente en/of het werkveld en het uitwisselen van ervaringen hierover.
  • het samen bestuderen of bespreken van thema’s die voor het werk van belang zijn.
  • het bevorderen van de samenwerking van en de uitwisseling tussen gemeenten die deel uitmaken van de ring

De werkgemeenschap bepaalt zelf datum, tijd en locatie. 

Permanente educatie in de regio

Op zoek naar verdieping of toerusting binnen de werkgemeenschap? Lopen jullie veel tegen dezelfde vragen aan en willen jullie daar graag onder begeleiding van experts samen mee aan de slag? Bespreek dan eens of het gezamenlijk aanbod van de Protestantse Theologische Universiteit, Christelijke Hogeschool Ede en Hogeschool Windesheim iets voor jullie is en vraag naar de mogelijkheden in jullie regio. 

Lees meer over

Het thema Predikant