Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Consulent

Een predikant van de kerk kan geroepen worden om als consulent op te treden in een gemeente waar een predikantsvacature is of waar de predikant wegens ziekte of om een andere reden is uitgevallen. De taak van de consulent beperkt zich tot het adviseren van de kerkenraad en het eventueel begeleiden van het beroepingswerk. 

Het werk van een consulent kan op twee manieren worden gedaan.

  1. Een dienstdoend gemeentepredikant kan tot maximaal 12 uren per maand het consulentschap doen binnen de werktijd van de eigen gemeente. In dat geval declareert de eigen gemeente de bezettingsbijdrage naar rato van het aantal uitgeleende uren bij de vacante gemeente. Binnen de eigen gemeente is de predikant dan tijdelijk minder beschikbaar.
  2. Een dienstdoend predikant (voor gewone werkzaamheden, met een bijzondere opdracht of in algemene dienst), maar ook een predikant buiten vaste bediening (zoals een emeritus of een beroepbaar predikant) kan het consulentschap in eigen tijd doen. In dat geval moeten de werkzaamheden beloond worden volgens de regeling voor incidentele of structurele hulpdiensten.

Het tarief voor incidentele hulpdiensten staat in de Uitvoeringsbepalingen die je hier kunt vinden. Alle informatie over structurele hulpdiensten, zoals een modelovereenkomst en een rekenblad, kun je hier vinden. 

Lees meer over

Het thema Predikant