Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Doelstelling fonds

Het belangrijkste doel van het fonds ‘Studieondersteuning toekomstige predikanten’ is de financiële ondersteuning van studenten (zij-instromers) die de studie theologie willen volgen om gemeentepredikant in de Protestantse Kerk te worden.  

Criteria

Criteria ten behoeve van het Fonds ondersteuning toekomstige voorgangers binnen de Protestantse Kerk in Nederland 

Ondersteuning uit het Fonds geldt voor wie:

 • het voornemen heeft dienaar des Woords te worden binnen de Protestantse Kerk in Nederland en het komende studiejaar de predikantsmaster aan de PThU gaat volgen.
 • zich voorafgaand aan de aanvraag heeft ingeschreven in het Kerkelijk Album of dit lopende de aanvraag zal doen.
 • de door de kerk voorgeschreven studieroute volgt.
 • bij aanvang van de premaster niet ouder is dan 50 jaar en bij aanvang van de Master niet ouder is dan 52 jaar.
 • bereid is mee te werken aan het door de subsidieverstrekker ingestelde kerkelijk assessment en aansluitend toestemming geeft de resultaten met de subsidieverstrekker te delen
 • niet langer in aanmerking komt voor studiefinanciering in de vorm van de basisbeurs en/of aanvullende beurs van de overheid en gehouden is tot het betalen van het instellingscollegegeld.
 • niet zelf in staat is deze kosten te dragen.

Ondersteuning betreft:

 • de volledige vergoeding van het instellingscollegegeld gedurende de gehele studieperiode.
 • deze vergoeding is in de vorm van een voorschot per studiejaar op de subsidie die bij de afronding van de studie en het behalen van het colloquium op verzoek definitief wordt.
 • een jaarlijkse bijdrage van € 250,- vanuit de (voormalige) Stichting Geertruida Berendina de Tombe-Rasker Fonds voor de opbouw van een theologische bibliotheek.

Van de student wordt verwacht dat hij/zij:

 • voorrang geeft aan de studie en bij voorkeur de voltijds variant volgt.
 • elk jaar in juni het studievoortgangsverslag van de PThU overlegt.
 • in een persoonlijk gesprek de studievoortgang toelicht.
 • jaarlijks, voorafgaand aan het nieuwe studiejaar, een vervolgaanvraag ondersteuning indient met aanlevering bewijs van inschrijving.
 • bij onvoorziene omstandigheden, die gevolgen hebben voor de studie, contact opneemt met de subsidieverstrekker.
 • voldoet aan alle algemene voorwaarden van de subsidieverstrekking welke worden verstrekt bij toekenning van de subsidie.

De subsidie stopt en terugbetaling van het voorschot is aan de orde wanneer: 

 • de student tussentijds de studie beëindigt. In gesprek met de student zal de situatie worden bekeken, waarom de studie is gestopt of niet wordt vervolgd. In overleg wordt een regeling getroffen voor de eventuele terugbetaling van de uitgekeerde voorschotten van de subsidie.

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Protestantse Kerk