Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Extra ondersteuning bij het pionieren

Drie vormen van begeleiding mogelijk

 • Bij de start van je initiatief, door een startbegeleider;
 • een leerkring, onder begeleiding van een mentor;
 • ondersteuning door een pionierbegeleider voor pioniersplekken die voor 1 juli 2023 van start zijn gegaan.

Begeleiding is alleen bestemd voor initiatieven die zich richten op het bouwen van een missionaire community.

1. Startbegeleiding

Een proefplek komt in aanmerking voor startbegeleiding wanneer aan een of meer van de onderstaande criteria wordt voldaan:

 • Het initiatief richt zich op jonge generaties (onder de 40 jaar), op een interculturele doelgroep of op een doelgroep die nu niet of nauwelijks in de kerk vertegenwoordigd is.
 • Het initiatief bevindt zich in een regio waar de kerk niet of nauwelijks (meer) vertegenwoordigd is.
 • Het initiatief heeft een begroting van 20.000 euro of meer per jaar of heeft een betaalde kracht in dienst.
 • Het initiatief is interkerkelijk georganiseerd of het lukt niet om verbinding met een lokale protestantse gemeente te leggen, terwijl jullie dit wel willen.

Denk je in aanmerking te komen voor startbegeleiding, vul dan hier het aanvraagformulier in.

2. Leerkring onder begeleiding van een mentor

Een leerkring bestaat uit vijf pioniersteams en wordt begeleid door een mentor. Een team committeert zich voor de periode van een jaar voor de leerkring. De leerkring bestaat uit:

 • vier ontmoetingen om samen met casussen uit de praktijk aan de slag te gaan, waarvan ten minste drie 'verplicht' zijn (twee bijeenkomsten zijn tijdens de netwerkdagen);
 • vier keer per jaar intervisie voor de voortrekkers (eventueel online);
 • beperkte aanvullende begeleiding op locatie door de mentor wanneer de leerkring, de netwerkdagen en het online aanbod niet toereikend zijn.

In september 2023 zijn er 6 leerkringen van start gegaan. Je kunt je t.z.t. aanmelden met je team voor de leerkringen die in september 2024 starten. Mail voor meer informatie naar pionieren@protestantsekerk.nl.

3. Ondersteuning door pionierbegeleider (voor pioniersplekken die voor 1 juli 2023 gestart zijn)

De pionierbegeleider richt zich op de inhoudelijke ontwikkeling van de pioniersplek én op de relaties met de lokale en de landelijke kerk. De begeleider stimuleert reflectie en kruisbestuiving. Dat krijgt onder meer vorm door gesprekken met het pioniersteam en de kerkenraad. Ook kan de pionierbegeleider processen begeleiden die raken aan de kerkorde, zoals bij doop en avondmaal.

Er is ruimte voor circa vijf contactmomenten van een dagdeel per jaar. Deze worden meestal als volgt ingevuld:

 • een sessie met het pioniersteam om te reflecteren op de ontwikkelingen;
 • één of twee keer doorpraten met de voortrekker van het pioniersteam;
 • het begeleiden van een overleg met bijvoorbeeld de kerkenraad of op een gemeenteavond;
 • een praktijkgerichte verwerking van een kernthema tijdens de pioniersdagen;
 • het begeleiden van het doorgaande proces van reflecteren, evalueren, financieel verantwoorden en komen tot vervolgbesluiten met de partners.

De kosten worden tot maximaal € 1800,- per jaar vergoed door de Protestantse Kerk.

Lees meer over

Het thema Leren pionieren