Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Eeuwigheids- of Gedachteniszondag

Behoefte aan gedenken

In veel kerkdiensten op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenkt men de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en tevens de zondag voordat de adventstijd begint. In 2021 valt deze dag op zondag 21 november. Vaak gedenkt men tijdens de kerkdienst op deze zondag de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. 

Liturgie eeuwigheidszondag

Op de website dienstboek.nl is liturgisch materiaal te vinden bij gedachteniszondag.

Liederen eeuwigheidszondag

Op de website kerkliedwiki is een overzicht te vinden van liederen uit het liedboek die passen bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Materialen bij herdenking

Materialen kinderen en jongeren

Wat is eeuwigheidszondag?

Voor deze zondag worden verschillende benamingen gebruikt. Eeuwigheidszondag komt uit de lutherse traditie van de 19e eeuw, die een alternatief vond voor de rooms-katholieke traditie van Allerzielen. In de calvinistische traditie in Nederland noemde men de zondag Eeuwigheidszondag. Deze benaming paste beter bij het karakter van deze zondag: een dag die geen afsluiting is maar juist onderstreept dat de tijd en de kerk doorgaan. Naast Eeuwigheidszondag bestaan de benamingen Gedachteniszondag en Zondag Voleinding.

Protestantse Kerk