Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Pastoraat

Binnen en buiten de gemeente

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. 

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. 

Betekenis pastoraat

Het woord ‘pastoraat’ is afgeleid van het woord ‘pastor’. Dat betekent ‘herder’. Dat roept onmiddellijk allerlei bijbelse beelden en teksten op, waarin over de herderlijke zorg van God en Jezus wordt gesproken. In het artikel gaat het ook over de visie op pastoraat en pastoraat in de Bijbel.

 

Training ouderling

Je leert in deze training wat je roeping en kwaliteiten als ouderling zijn. Je leert wat de bijbel en de kerkorde ons vertellen over het ambt van ouderling. Ook ga je aan de slag om jouw specifieke taken en kwaliteiten te leren kennen, zodat je je eigen opdracht voor de praktijk doordacht kunt formuleren en gedegen aan de slag kan als ouderling. 


Vormen van pastoraat

Dit artikel biedt een overzicht van de verschillende vormen van pastoraat die er mogelijk zijn.

 

Pastoraat in de gemeente

Meeleven met elkaar is kostbaar. Meeleven hoort bij het hart van de kerk: omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. In de kerk noemen we dat onderling pastoraat. Meeleven is een gave en een opgave van de gemeenteleden. Wat gemeenteleden op dat gebied allemaal doen, wordt echter niet altijd (h)erkend als pastoraat. Deze kleine gids helpt om daar oog voor te hebben en om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Vanuit de gedachte: kijk eens wat er allemaal al gebeurt! Om dat te zien, wijst de gids drie routes om met elkaar de weg van meeleven te gaan.

'Gids voor onderling pastoraat' downloaden

Pastoraat en dementie

Met als titel Mens tot het einde schreef de werkgroep Pastoraat en Gezondheid een theologische handreiking voor kerkenraden, predikanten en geestelijk verzorgers die in hun werk te maken krijgen met de begeleiding van mensen met dementie, hun naasten en hun zorgverleners.

Handreiking 'Mens tot het einde' downloaden

Pastoraat in de samenleving

Buiten de gemeente vindt er ‘categoriaal pastoraat’ plaats. In ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangenissen, bij het leger, onder studenten, doven en scheepvaarders werken zo’n vijfhonderd predikanten-geestelijk verzorgers met een bijzondere opdracht namens de Protestantse Kerk. 

Protestantse Kerk