Doorgaan naar hoofdinhoud

Vluchtelingen

De Protestantse Kerk komt op voor vluchtelingen. In Nederland door te strijden voor een menswaardig bestaan voor ongedocumenteerden en uitgeprocedeerden. Wereldwijd door niet weg te kijken van de problemen aan de Europese grenzen, maar organisaties die bootvluchtelingen opvangen te ondersteunen. En door hulp te geven aan vluchtelingen en ontheemden in Irak en Syrië, maar ook vergeten gebieden als Zuid-Sudan.

In actie voor vluchtelingen

Wereldwijd zijn meer dan 79,5 miljoen mensen op de vlucht. Dat betekent dat 1 op de 100 mensen ter wereld vluchteling is! Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal bieden kerken hulp aan deze mensen in nood. In Nederland steunt Kerk in Actie projecten om vluchtelingen humaan op te vangen en perspectief te bieden. Ook werken we aan een beter beleid voor vluchtelingen en geven advies aan plaatselijke kerken.

Wat kunt u doen:

 1. Doe op 20 juni mee met Wereldvluchtelingendag
  Sta op vluchtelingenzondag 20 juni samen stil bij het lot van mensen wereldwijd op de vlucht. Kerk in Actie heeft liturgiesuggesties en een leuke actie om vluchtelingen in uw omgeving te verrassen met Deel je Cake. Of organiseer plaatselijk een Wake voor vluchtelingen, tegelijk met de inspirerende 24-uurs livestream wakevoorvluchtelingen.nl vanuit het buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag, de plek van de kerkasielwake in 2018/2019 voor de familie Tamrazyan. Al het materiaal vindt u op protestantsekerk.nl/20juni
 2. Petitie vluchtelingenkinderen Griekenland
  Help minderjarige asielzoekers in de overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Roep uw plaatselijke politici en het kabinet op om kinderen naar Nederland over te laten komen en doe mee met de petitie.
 3. Deel je Tafel met vluchtelingen
  Om vluchtelingen die als ‘Nieuwe Nederlanders’ een plek zoeken in onze samenleving een warm welkom te bieden, organiseren tientallen plaatselijke kerken maaltijden voor en met hen. Kerk in Actie wil deze plaatselijke acties verbinden en organiseert daarom jaarlijks samen met kerken, scholen en gezinnen de landelijke actie Deel je tafel om vluchtelingen te laten weten dat ze welkom zijn en hen helpen om zich hier thuis te voelen. Alle informatie en aanmelden via kerkinactie.nl/deeljetafel
 4. Helpen bij inburgering
  Kom net als andere lokale kerken in actie om vluchtelingen te helpen integreren in uw wijk of dorp. Kerk in Actie deelt een aantal prachtige voorbeelden en heeft tips om zelf aan de slag te gaan.
 5. Kinderen in AZC’s
  In ongeveer 50 burgerlijke gemeenten zijn Asielzoekerscentra (AZC’s) van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gevestigd. In deze AZC’s wonen ongeveer 7.000 kinderen en jongeren. Kom met ons in actie: www.kerkinactie.nl/kindereninazcs.
 6. Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
  Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven. Steun ons werk in de grote steden en daarbuiten: kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden
 7. Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen
  Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie en organiseert Kerk in Actie in 2021 opnieuw een huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Wilt u meedoen? Aanmelden kan via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.
 8. Bezinning en informatie
  Maandelijks brengt Kerk in Actie het Vlugschrift Vluchtelingen uit, met informatie en tips voor uw werk voor migranten en vluchtelingen. U kunt zich aanmelden voor Vlugschrift Vluchtelingen via een mail aan j.jungheim@protestantsekerk.nl.
  Lees hier Vlugschrift juni 2021
 9. Download de actiebrochures
  Om u te steunen bij uw (vrijwilligers) werk, kunt u onze actiebrochures downloaden en ideeën bekijken. Hiermee kunt u samen met uw gemeente aan de slag om vluchtelingen wereldwijd en in Nederland te helpen. Door de verschillende vormen en ideeën kunt u zelf kiezen wat bij uw situatie passend of wenselijk is. Direct naar de actiebrochures

Werkvormen voor jongeren
Wilt u tijdens de kindernevendienst, club of catechese aandacht besteden aan vluchtelingen? In de werkvormendatabase van JOP vindt u hiervoor verschillende programma’s:

Protestantse Kerk