Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Vluchtelingen

De Protestantse Kerk komt op voor vluchtelingen. In Nederland door te strijden voor een menswaardig bestaan voor ongedocumenteerden en uitgeprocedeerden. Wereldwijd door niet weg te kijken van de problemen aan de Europese grenzen, maar organisaties die bootvluchtelingen opvangen te ondersteunen. En door hulp te geven aan vluchtelingen en ontheemden in Irak en Syrië, maar ook vergeten gebieden als Zuid-Sudan.

In actie voor vluchtelingen

Wereldwijd zijn meer dan 79,5 miljoen mensen op de vlucht. Dat betekent dat 1 op de 100 mensen ter wereld vluchteling is! Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal bieden kerken hulp aan deze mensen in nood. In Nederland steunt Kerk in Actie projecten om vluchtelingen humaan op te vangen en perspectief te bieden. Ook werken we aan een beter beleid voor vluchtelingen en geven advies aan plaatselijke kerken.

Wat kunt u doen:

 1. Petitie vluchtelingenkinderen Griekenland
  Help minderjarige asielzoekers in de overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Roep uw plaatselijke politici en het kabinet op om kinderen naar Nederland over te laten komen en doe mee met de petitie.
 2. Deel je Tafel met vluchtelingen
  Om vluchtelingen die als ‘Nieuwe Nederlanders’ een plek zoeken in onze samenleving een warm welkom te bieden, organiseren tientallen plaatselijke kerken maaltijden voor en met hen. Kerk in Actie wil deze plaatselijke acties verbinden en organiseert daarom jaarlijks samen met kerken, scholen en gezinnen de landelijke actie Deel je tafel om vluchtelingen te laten weten dat ze welkom zijn en hen helpen om zich hier thuis te voelen. Alle informatie en aanmelden op kerkinactie.nl/deeljetafel.
 3. Helpen bij inburgering
  Kom net als andere lokale kerken in actie om vluchtelingen te helpen integreren in uw wijk of dorp. Kerk in Actie deelt een aantal prachtige voorbeelden en heeft tips om zelf aan de slag te gaan: www.kerkinactie.nl/deeljetoekomst.
 4. Kinderen in AZC’s
  In ongeveer 50 burgerlijke gemeenten zijn Asielzoekerscentra (AZC’s) van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gevestigd. In deze AZC’s wonen ongeveer 7.000 kinderen en jongeren. Kom met ons in actie: www.kerkinactie.nl/kindereninazcs.
 5. Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
  Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven. Steun ons werk in de grote steden en daarbuiten: kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden.
 6. Bezinning en informatie
  Maandelijks brengt Kerk in Actie het Vlugschrift Vluchtelingen uit, met informatie en tips voor uw werk voor migranten en vluchtelingen. U kunt zich aanmelden voor Vlugschrift Vluchtelingen via een mail aan j.jungheim@protestantsekerk.nl.

Werkvormen voor jongeren
Wilt u tijdens de kindernevendienst, club of catechese aandacht besteden aan vluchtelingen? In de werkvormendatabase van JOP vindt u hiervoor verschillende programma’s:

Verdieping

Over het thema Vluchtelingen

bekijk meer
Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)