Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In Leiden maakten ze afspraken over veilig omgaan met elkaar

“Het gaat er niet om elkaar te verdenken, het gaat erom dat we met elkaar afspreken hoe we met elkaar omgaan. We willen mensen kunnen aanspreken als zij doen wat daarmee in strijd is.” Ester Korbee van Oecumenisch Centrum De Regenboog in Leiden stelde plannen op voor een veilige omgang met elkaar.

Oecumenisch Centrum De Regenboog staat in de Leidse Merenwijk. Protestanten vormen daar samen met rooms-katholieken een geloofsgemeenschap, aangestuurd door een wijkkerkenraad, een vicariaatsbestuur en een gezamenlijke Algemene Kerkelijke Merenwijkraad (AKM). Toen de AKM een brief ontving om werk te maken van een veilige parochie, besloot deze raad beleid te ontwikkelen voor de hele geloofsgemeenschap. De Regenboog vormt immers één geloofsgemeenschap waar nauwelijks meer te onderscheiden is wie protestant en wie rooms-katholiek is.

Wat voor gemeente willen we zijn?

Ester Korbee, secretaris van de AKM, kreeg de opdracht om een voorstel voor beleid te maken. “Ik wilde insteken bij wat voor gemeente we met elkaar willen zijn. Dat het gewoon is om op zo’n manier met elkaar om te gaan dat de persoonlijke grenzen worden gerespecteerd en iemand een ander niet intimideert.” Ze zocht informatie die haar daarbij kon helpen; de website Veilige gemeente bleek behulpzaam.

Vervolgens formuleerde ze drie gedragscodes. Voor vrijwilligers met een bestuurlijke taak, voor vrijwilligers in het jeugdwerk én voor vrijwilligers die werken met mensen in een kwetsbare positie. Het verschil zit vooral in het taalgebruik, zodat degenen die de gedragscode moeten ondertekenen zich erin herkennen. 

‘Dit is onze cultuur’

Met de gedragscodes, een voorstel om twee vertrouwenspersonen te benoemen en een voorstel wie een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan zou moeten vragen, ging Korbee naar de AKM. Deze keurde de plannen goed. Afgelopen mei organiseerde Korbee daarop een avond voor iedereen die hiermee te maken gaat krijgen: de vrijwilligers op wie de gedragscode en de VOG van toepassing zijn. 

Tijdens deze avond bleek er in eerste instantie wat weerstand tegen de plannen. Die zat meer in het onbekende dan in onwil, merkte Korbee. “Ik heb toegelicht wat de gedachte achter dit beleid is, dat het erom gaat dat we het met elkaar hebben over onze manier van omgaan met elkaar. Dat we een geloofsgemeenschap zijn die veilig wil zijn voor iedereen. Zo doen wij het hier, dit is onze cultuur. De gedragscodes en VOG’s zijn daarvan een uitwerking.” Er werd vervolgens goed naar elkaar geluisterd en er ontstond draagvlak voor de plannen. 

Blijven bespreken

Wel heeft Korbee de teksten van haar voorstel positiever geformuleerd. “Het gaat tenslotte niet om wat we niet willen maar om wat we wel willen. Het gaat er niet om elkaar te verdenken, het gaat erom dat we met elkaar afspraken maken over hoe we met elkaar omgaan. Er zijn voorbeelden genoeg dat het mis kan gaan. We hebben eensgezindheid nodig om die ene keer misbruik te voorkomen. Het zal je maar gebeuren dat je kind iets overkomt terwijl je het hebt toevertrouwd aan de kerk. We willen mensen kunnen aanspreken als zij doen wat in strijd is met wat is afgesproken.”

Korbee heeft, heel praktisch, gewacht met het aanvragen van de VOG’s tot die voor alle vrijwilligers gratis werden: “Dat scheelt rond de 40 euro per persoon. Dat tikt wel aan bij een aanvraag voor honderd vrijwilligers.”

Ze realiseert zich dat het hiermee niet klaar is. “We moeten het onderwerp levend houden, er met elkaar over blijven praten. En met nieuwe vrijwilligers wordt het gesprek hierover gevoerd. Ik zorg er daarna voor dat de gedragscode wordt ondertekend en de VOG wordt aangevraagd.” 

Hier vindt u het beleid van De Regenboog: De geloofsgemeenschap als veilige omgeving.

 

Foto: Pixabay

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)