Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Biddag: moed houden in een wereld vol ellende

Vandaag is het Biddag, een dag die ons erbij bepaalt dat we het gebed broodnodig hebben. Het kan ons inspireren om ons uit te spreken in situaties van nood, onrecht en lijden.

De rol van het gebed

We spraken met een groep gemeenteleden over het boek Moderne profeten van dr. Kees van Ekris. Een prachtig boek, waarin duidelijk wordt hoe mensen zoals jij en ik geïnspireerd zijn geraakt en zich geroepen weten om te spreken, te handelen. Mij trof dat bij meerdere personen de rol van het gebed werd benadrukt. Christian Frère bijvoorbeeld leefde in een kloostergemeenschap, waarin concentratie op God én beschikbaarheid voor een gemeenschap hand in hand gingen. Desmond Tutu volgde het ritme van de getijden en stond iedere dag vroeg op om te bidden. En Dorothy Day droeg een gebedenboekje bij zich waarin ze de namen schreef van geliefden, vreemden, mensen die ze in haar hart had gesloten.

Biddende gemeenschap

Vandaag is het Biddag. Een dag die de gemeente wil aanzetten tot gebed – voor gewas en arbeid, voor de intense nood in Oekraïne die zich in deze dagen aan ons opdringt, en voor zoveel meer. Over het grote belang van het gebed voor de christelijke gemeente schreef dr. K.H. Miskotte ooit prachtig in zijn boekje De weg van het gebed:

'De gemeente van Christus is een biddende gemeenschap; in het gebed wordt haar antwoord openbaar op het Woord van God dat haar heeft geschapen; daarom is het gebed als dankzegging en aanbidding, als belijdenis en voorbede, als regelmatig vragen en aanroeping in de nood, als verhaal van vrede en als kreet uit de diepte, het meest onvervreemdbaar kenmerk van het kerk-zijn.'

In ons dagelijks leven

Dat is wat de christelijke gemeente zondag aan zondag doet. Waarom dan nog een aparte Biddag? Daar is veel over te zeggen, maar in ieder geval herinnert deze dag me eraan dat het gebed ook in ons dagelijks leven broodnodig is. Hoe zouden we anders de druk van dit leven aankunnen? Moed houden in een wereld vol ellende? Het geloof bewaren en uitdelen?

Stem verheffen

Het gebed van de gemeente en het persoonlijke gebed hebben elk hun eigen betekenis, maar ze zijn ook met elkaar verbonden. In de samenkomsten van de gemeente bidden we gezamenlijk tot God en worden we gestimuleerd om het gebed vol te houden als we weer de wereld in gezonden worden. Dat treft me ook zo bij de bovengenoemde 'moderne profeten'. Ze waren deel van een gemeenschap van christenen, en wisten zich door die verbondenheid ook in het dagelijks leven geroepen om hun stem te verheffen in situaties van nood, onrecht en lijden. Niet in eigen kracht, maar in biddende afhankelijkheid van God.

Gezegende Biddag gewenst!

Meer weten over biddag? Zie:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)