Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Ds. Marijke Gehrels: “Jongeren van nu moeten kerk klaarmaken voor de toekomst”

Marijke Gehrels (1964) ervaart haar roeping als een heilige opdracht. Er was letterlijk een wonder nodig voor ze aan de theologiestudie begon. Na een ziekteperiode van 15 jaar waarin ze zelfs niet meer kon lopen, ontmoette ze een evangelist die voor haar bad. Op datzelfde moment voelde ze dat God haar lichaam genas. “Ik kreeg mijn leven terug van de Here God, nu wil ik zijn kerk dienen en alleen voor Hem leven.”

  • predikant Protestantse Gemeente Tienhoven, daarvoor pastoraal werk in Nieuw-Vennep en Rijsenhout
  • studie Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, later theologie en predikantschap aan de PThU in Amsterdam
  • voelt zich verwant aan de confessionele en protestantse stroming binnen onze kerk

Wat heb je nodig om met vrucht en vreugde te werken?

“Mijn ontspanning zoek ik vaak in de natuur. Tijdens lange wandelingen ben ik meestal in gebed. Ook krijg ik veel energie van de persoonlijke geloofsverhalen die gemeenteleden me vertellen. Als je hoort wat God in mensenlevens doet, leer je Hem steeds beter kennen. In het pastoraat word ik regelmatig geconfronteerd met verdriet. Dat kan ik moeilijk loslaten. In mijn eerste jaar als predikant schreef ik ‘Onze dominee is detective’, een roman waarin ik dingen die ik meemaakte ​op een humoristische manier verwerkte. Zo kon ik om mezelf blijven lachen en relativeren.”

 Wat doe je het liefst van je kerkenwerk?

“Voorgaan in de kerkdiensten vind ik het allermooist, ik leer daar zelf veel van. Van mooie diensten kan ik de hele dag nagenieten.” 

Met wie zou je graag een keer aan tafel zitten?

“Met Hanneke van Dam. Ze werkte jarenlang als zendelinge in Mongolië en heeft mooie boeken geschreven over alles loslaten, en over Gods stem verstaan. Ik zou met haar willen spreken over dicht bij God leven, en over alles wat ze heeft meegemaakt.”  

Hoe zie je de rol van de kerk in de samenleving, en jouw rol daarin?

“Ik vind het belangrijk dat de kerk naar mensen omziet, of je nu wel of niet naar de kerk komt. Maar ook dat we mensen leerlingen van Jezus maken. We durven het tegenwoordig niet zo goed meer, maar het is wel onze opdracht. Je hoopt dat het vlammetje overslaat.”

Welk boek, welke serie, film of welke podcast raad je je collega’s aan?

“Het boek ‘Gevaarlijke roeping’ van Paul David Tripp. Hij houdt ons voor dat je als predikant geen rol moet spelen, maar zelf ook van genade leeft. Dat je liefde en waardering niet in je eigen bediening moet zoeken, dat kan alleen God je geven. Ik lees er iedere week een stukje uit om mezelf scherp te houden.”

Is er een bijbeltekst die met je meegaat?

“Op een moment in mijn leven toen ik nadacht of ik predikant zou moeten worden, viel mijn bijbel open bij Romeinen 10, 14 en 15. Daar staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. (HSV) Ik keek naar mijn voeten, zag mijn oude wandelschoenen die er echt niet zo lieflijk uitzagen. Die knipoog van God blijft me bij.”

Wat hoop je voor de toekomst van de kerk?

“Ik hoop dat de jongeren van nu aan de slag gaan om de kerk zo te veranderen dat zij zich er ook in de toekomst thuis voelen. Het is goed als zij eigen vormen bedenken waarbij de boodschap van de kerk overeind blijft.”

Marijke Gehrels werkte mee aan het bijbels dagboekje 'Immanuel Dagoverdenkingen 2023', van de confessionele beweging binnen de Protestantse Kerk. 

Lees ook het verhaal van ds. Johan Mulder in de serie over het ambt:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)