Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

‘Ellenlang vergaderen, daar wordt niemand blij van’

Toen Liesbeth Verhoeff vijf jaar geleden scriba werd van de kerkenraad van de protestantse gemeente Den Bosch ging het in het moderamen voornamelijk over beleid en praktische zaken. Ze bleek niet de enige te zijn die bezinning miste. “Je wil toch weten: waar doen we dit voor?”

“Bij het opstellen van ons beleidsplan dachten we na over onze kernwaarden. Wat vinden wij belangrijk? Wat direct bovenaan stond: we vinden het belangrijk om zuinig te zijn op de mensen die dingen doen in onze gemeente. Na een dag werken zit niemand op een ellenlange vergadering te wachten, dus kerkenraadsvergaderingen mogen niet te lang duren. Ook wilden we duidelijk hebben waar we het voor doen. We hebben gekeken hoe we een stukje bezinning toe konden passen in onze vergadering. Ons streven: niet te veel, niet te lang en iets meegeven waar je persoonlijk wat uithaalt.”

Kort vergaderen

“Het streven is nu om een vergadering rond tien uur, uiterlijk half 11 af te ronden. We merken dat het ook werkt als we mensen werven. Ellenlang vergaderen, daar wordt niemand blij van. Meestal hoeven wij niet lang te zoeken naar ambtsdragers. Nu ik stop als scriba, was er gelukkig binnen een paar maanden een goede vervanger gevonden.”

‘Waar doen we het voor?’

“Het ruimte maken voor het stilstaan bij ‘Waar doen we dit voor?’ was een geleidelijk proces. We besloten thema’s aan de kerkrenraadsvergadering toe te voegen. En onze nieuwe predikant wilde graag in de kerkzaal beginnen. Tegenwoordig starten we in de kerkzaal met het aansteken van de paaskaars. Iemand leest een stukje voor, we beginnen met een gebed en een lied. Vervolgens starten we de vergadering. In het eerste stuk bespreken we zaken die spelen. Dat bereiden we in het moderamen heel goed voor. Bespreekpunten worden goed voorbereid voorgelegd aan de kerkenraad. Het eerste deel van de vergadering is in feite informatieuitwisseling. We houden dat strak en overzichtelijk, iedereen kan mee denken, maar er is geen eindeloos heen en weer gepingpong met kleine dingetjes. We raken niet van het pad af.”

Pluriforme gemeente met dito kerkenraad

“Deel twee van de vergadering is het thematische deel, het bezinningsdeel. We nodigen bijvoorbeeld een taakgroep uit om over een bepaald thema mee te denken. We hebben ook wel eens een bijbelverhaal gepakt, lazen dat in groepjes en bespraken wat je er persoonlijk uit kan halen en wat je daarmee kunt in het kerkenwerk. Dat blijkt dan heel uiteenlopend te zijn. We zijn een pluriforme gemeente met een dito kerkenraad.”

Open kerkenraadsvergadering

“Wat goed bevallen is, is een open kerkenraadsvergadering. Daarin bespraken we het beleidsplan. Dat  gaat immers de hele gemeente aan en we willen onze gemeente daarin meenemen. Naast dat mensen mee kunnen denken, laten we zo ook zien hoe een vergadering werkt. Aanwezigen zien zo waar ze ja tegen zeggen als ze gevraagd worden als ambtsdrager.”

Dienend zijn

“Als moderamen zijn wij dienend naar de kerkenraad en de kerkenraad is dienend naar gemeente. We doen het samen. We zeggen niet: zo moet het. We willen er tussenin staan. Luisteren naar wat anderen vinden, peilen of we op de goede lijn zitten. Het is belangrijk om je veilig en fijn te voelen. Als je je als groep veilig voelt, krijg je meer gedaan.” 

‘We zijn een open kerk’

"We nemen de gemeente volgens mij goed mee. Ik vind dat heel fijn, omdat je het gevoel hebt dat je je werk voor de gemeente doet, gehoord en gezien wordt én dat we het samen doen. Ons beleidsplan hebben we ook echt samen opgesteld. Aan de gemeenteleden vroegen we wat zij belangrijk vinden, wat gaat er goed, wat mis je? Maar we hebben ook buiten de gemeente gekeken, want wij willen open zijn, maar wordt dat ook zo ervaren? De indruk die we als kerkenraad hadden blijkt wel te kloppen: de sfeer wordt als goed ervaren en we worden door zowel gemeenteleden als mensen van buiten gezien als een open kerk.”

Tips van Liesbeth Verhoeff

  1. Voorbereiding is belangrijk. Zorg dat je een vergadering goed hebt voorbesproken, dat scheelt een halve avond vergaderen over of je okergeel of lichtgeel op de muur wil. Zorg concreet voor een aantal vragen waar je antwoord op wil hebben. 
  2. Voorkom eindeloos uitweiden over onderwerpen. Als er een punt is waarvan we merken dat er meer tijd voor nodig is, dan gaat dat naar de volgende vergadering. Dan zorgen we dat er voldoende tijd voor is. 

Foto: bezinningsmoment kerkenraad protestantse gemeente 's-Hertogenbosch

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)