Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Hervormde begraafplaats Rotterdam organiseert Herinneringszondag voor nabestaanden

Alle nabestaanden van hen die het afgelopen jaar begraven zijn op de Hervormde begraafplaats in IJsselmonde (Rotterdam-Zuid) ontvingen een uitnodiging voor ‘Herinneringszondag’. Cor Vink, beheerder van de begraafplaats, legt uit hoe deze dag eruit ziet en wat het doel is.

Dat de Protestantse Kerk meer aandacht schenkt aan Eeuwigheidszondag juicht Vink toe. “Het is goed om het thema dood nog meer bespreekbaar te maken. Je ziet dat Nederland vergrijst, mensen worden ouder. Als er iemand op hoge leeftijd komt te overlijden, dan blijft de ander achter op 3 hoog in Rotterdam. Met een kind in bijvoorbeeld Maastricht en de ander in Groningen is de afstand groot.  Vanuit de kerkelijke gedachte stip je Eeuwigheidzondag aan, je komt samen en luistert naar de ander. Na Eeuwigheidszondag is het eerste advent, het kijken naar licht, naar de toekomst. Dat hoop geven aan mensen past bij ons als christenen.”

Geen zieltjes winnen

Vijf jaar geleden werd op de begraafplaats Pijl naar beneden van de Hervormde Gemeente Rotterdam IJsselmonde de eerste Herinneringszondag georganiseerd. “Alle nabestaanden waarvan de overledene bij ons is (her)begraven, uitgestrooid of bijgezet krijgen van ons een brief. Daarin nodigen wij hen uit om de begraafplaats te bezoeken. We leggen uit dat in het geloof op die datum stil wordt gestaan bij Eeuwigheidszondag en dat in kerken de namen van de gemeenteleden die overleden zijn worden afgekondigd. Onze Herinneringszondag staat overigens los van religie en geloof. We organiseren het niet om zieltjes te winnen. De insteek is niet: ‘We moeten ze de kerk inkrijgen’. Als christen krijg je het vanuit je opvoeding mee om vanuit een andere invalshoek naar het leven te kijken. Het idee is om er te zijn voor een ander.”

Invulling Herinneringszondag IJsselmonde

“Tijdens de Herinneringszondag ligt op elk graf of bij de urn van degene die dat jaar overleden is een bloem. Er is een stiltehoek, men kan een kaarsje branden en er liggen gedichtenbundels. Ook wordt er gezorgd voor koffie, thee en een lekkere koek. Er zijn een aantal mensen uit de kerk aanwezig die capabel zijn om gesprekken te voeren. En ook de voorlopers zijn aanwezig. Het ligt aan het weer hoe druk het is, maar we zien dat er de hele dag door mensen de begraafplaats bezoeken.” 

Bijzondere ontmoetingen

“Je ziet boeiende gesprekken ontstaan tussen mensen. Zo waren er twee mannen die tijdens de Herinneringszondag in gesprek raakten over hoe erg het alleen zijn is en hoe vervelend het is om als man je eigen prakje te moeten koken. Er ontstond een band tussen deze twee.  Ze kwamen elkaar later weer tegen op de begraafplaats en gingen samen dingen ondernemen. 

Wars van commercie

“We houden het laagdrempelig, het mag geen commercieel karakter gaan krijgen. En we blijven in beweging. Volgend jaar willen we op de zaterdag voor Eeuwigheidszondag in een monumentale kerk in Rotterdam een avond houden met wat muziek en gedichten.  

Aanleiding om in gesprek te gaan

Van oudsher zijn we een calvinistisch land en je ziet dat sommigen moeite hebben met andere invullingen van Eeuwigheidszondag. Maar er is ook een kentering. Een nieuw initiatief rondom deze dag is niet iets dat je jezelf op moet leggen. Je moet het doen vanuit het gedachtegoed van de Protestantse Kerk. Je geeft wat mee, je laat merken dat wij er willen zijn voor een ander. Het moet ook niet bij eenmaal per jaar blijven. Het is een mooie aanleiding om in gesprek te gaan en mensen te wijzen op andere mogelijkheden om eens onder het genot van een kop koffie verder te praten.” 

Foto: Cor Vink vertelt over de ontmoetingen met nabestaanden

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)