Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kliederkerk met alle leeftijden

Kliederkerk. Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Een plek voor kinderen om spelenderwijs een bijbelverhaal te ontdekken. Maar komen de ouders, tantes en opa’s alleen mee om de kinderen te begeleiden? Of is kliederkerk er ook voor hen? En heet kliederkerk ook tieners of mensen zonder kinderen welkom? In dit artikel lees je hoe je als kliederkerk op een laagdrempelige wijze met alle leeftijden samen het christelijk geloof kunt ontdekken.

Alle leeftijden samen

Kliederkerk richt zich allereerst op kinderen van 4 tot 12 jaar en hun naasten, maar wil ook een plek zijn waar iedereen zich thuis mag voelen. Ouders, verzorgers, grootouders, tieners en buren. Kliederkerk is voor alle leeftijden. De verschillende generaties kunnen van elkaar leren. Volwassenen zijn voor het kind belangrijke voorbeeldfiguren. Kinderen, tieners en jongeren kunnen aan de andere kant verrassende inzichten geven en gesprekken verrassende wendingen geven. Bij kliederkerk is iedereen gelijkwaardig en telt iedereen mee. De deelnemers zijn als familie voor elkaar om elkaar verder te helpen in het ontdekken van wat geloven in God en het navolgen van Jezus Christus kan betekenen. Of je nu 4  jaar bent of 78. Of je houdt van knutselen of helemaal niet. 

Vragen

  • Welke generaties komen er naar jullie kliederkerk?
  • Hebben jullie nagedacht of en hoe  álle generaties zich thuis kunnen voelen bij jullie kliederkerk?
  • Welke generaties zouden jullie graag nog meer zien bij jullie kliederkerk? 

Leeftijd, interesse of talent?

Om kliederkerk aantrekkelijk te maken voor mensen van verschillende leeftijden is het goed om te bedenken dat leeftijd niets zegt over de interesses of talenten die iemand heeft. Het ene meisje van zes jaar is dol op renspelletjes en het ander niet. Een jongen van tien jaar kan net zo enthousiast worden over het bouwen van een kerststal als een opa van 86 jaar. Sommige mensen helpen graag met de techniek,  terwijl anderen graag een gerecht voorbereiden voor tijdens het samen eten. Weer een ander leest graag het verhaal voor tijdens de viering. Dit is niet afhankelijk van iemands leeftijd, maar van iemands interesses of talenten. Dit inzicht kan helpen om anders naar de organisatie en de activiteiten van jullie kliederkerk te kijken. Om kliederkerk aan te laten sluiten bij iedereen, is het belangrijk niet alleen te zoeken naar activiteiten die goed passen bij een bepaalde leeftijdsgroep, maar ook naar activiteiten die passen bij verschillende interessegebieden en talenten. 

Vragen

  • Denk eens aan de mensen die jullie kliederkerk bezoeken. Weet jij welke talenten of interesses zij hebben?
  • Bij welke activiteiten zien jullie mensen van verschillende leeftijden enthousiast worden? 

Activiteiten voor iedereen

Hoe weet je of dat wat jullie doen aansluit bij verschillende interesses en talenten van mensen? Onderwijspsycholoog Howard Gardner ontwikkelde een theorie waarin gesproken wordt over acht verschillende talenten of intelligenties. Niet iedereen leert of ontdekt op dezelfde manier. Deze acht type intelligenties geven je een houvast om verschillende soorten activiteiten te bedenken, zodat mensen op verschillende manieren het bijbelverhaal kunnen ontdekken. 

Meervoudige intelligentie theorie Howard Gardner, bron: doenkids.nl

Mensen bijvoorbeeld die gevoelig zijn voor muziek ontdekken graag nieuwe dingen door bezig te zijn met geluid of muziek. Laat de deelnemers eens een lied of rap maken over het bijbelverhaal. Mensen die gevoelig zijn voor de natuur gaan graag naar buiten op ontdekkingstocht. Laat mensen op zoek gaan naar sporen van God in de natuur of organiseer een speurtocht! De verschillende type intelligenties spreken mensen in mindere of meerdere mate aan. Ook kan het dat je de ene keer meer ontdekt door beelden en de andere keer door de natuur. Gebruik deze verschillende vormen van intelligentie dan ook niet om je deelnemers mee in hokjes te delen, maar als hulp om activiteiten te bedenken die bij mensen met verschillende interesses en talenten passen. 

Opdracht

  • Kijk eens naar de voorbereiding van jullie kliederkerk. Probeer jullie activiteiten eens in te delen in de verschillende type intelligenties. Welke type intelligenties worden veel aangesproken in jullie activiteiten en welke minder? 

Stop met denken in deelnemers en vrijwilligers

Naast activiteiten aan laten sluiten bij de leeftijd, interesse en het talent van mensen, kun je nog meer doen om deelnemers bij je kliederkerk te betrekken. Je betrekt de deelnemers ook door ze de mogelijkheid te geven om hun talenten en interesses in te zetten bij de organisatie van een kliederkerk: iedereen die wil, ongeacht leeftijd en interesse, kan bijdragen. Mensen zijn geen consumerende deelnemers, maar samen maak je kliederkerk tot wat het is. Wanneer je ziet of hoort dat iemand ergens talent voor heeft, geef de deelnemers dan vooral de mogelijkheid deze talenten in te zetten. Dit doe je door de leiding uit handen te geven. Durf verantwoordelijkheden los te laten en echt bij iemand anders te leggen. Kom je erachter dat een vader en twee jongetjes heel veel weten over de natuur? Vraag hen eens om een natuurspeurtocht voor te bereiden. Houden een meisje en een oma heel erg van koken? Misschien willen zij het samen eten wel voor hun rekening nemen. Heb oog voor de passies en talenten van mensen en verbind jong en oud. Dit hoeft ook niet meteen heel gelikt of perfect, ook de organisatie mag ‘kliederig’ gaan. Van fouten kun je leren.

Daarnaast kun je ook mensen van buiten je kliederkerk betrekken. Weet je dat twee jongens van 16 uit jullie kerkelijke gemeente heel creatief zijn en goed met de computer? Misschien willen ze wel een flyer ontwerpen voor jullie kliederkerk. 

Benader iedereen zonder verborgen agenda of verwachtingen. Houd het vrijblijvend en focus niet op lidmaatschap, structurele bijdragen of aanwezigheid. Iemand kan ook via zijn inbreng onderdeel zijn van de kliederkerk, zonder fysiek aanwezig te zijn. Probeer out of the box te denken door voor iedere kliederkerk een kring van mensen te benaderen die normaal niet betrokken worden. Lees meer over het delen van leiderschap

Vragen

  • Durf jij verantwoordelijkheden los te laten?
  • Kies een doelgroep die je normaal niet zo veel ziet in jullie kliederkerk (bijvoorbeeld tieners of vijftigers). Neem iemand in gedachten die je kent uit deze doelgroep en vraag jezelf af: Waar is hij goed in? Op welke manier kan deze persoon van waarde zijn voor kliederkerk?

Samen het lichaam van Christus

Als kliederkerk vorm je samen een gemeenschap. Jong, oud, lid van het kernteam of deelnemer. Allemaal even waardevol en nodig. Door iedereen met zijn eigen talent of passie een plaats te geven, vorm je samen het lichaam van Christus.

“Het menselijk lichaam is een geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, want wij horen allemaal bij Christus” (...) “God heeft elk deel van het lichaam een eigen taak gegeven precies zoals hij dat wilde.” 1 Korintiërs 12: 12 en 18 (BGT)

Meer weten?

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)