Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kruispunt Vathorst: je veilig voelen is de basis

In de gemeente Kruispunt Kerk in Vathorst is elkaar kennen een van de uitgangspunten voor samen gemeente-zijn. Elkaar kennen is elkaar gaan vertrouwen. En als je elkaar vertrouwt kun je wat betekenen voor elkaar en voor je omgeving. Daarom wordt in de gemeente nagedacht over ‘je veilig voelen’, de basis van vertrouwen.

De gemeente Kruispunt ontstond ruim vijftien jaar geleden in de vinexwijk Vathorst in Amersfoort-Noord. Kruispunt is een samenwerkingsverband tussen de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Een jonge gemeente dus, waar elkaar kennen en wat voor elkaar en de wijk willen betekenen voorop staan. Een gemeente ook die explosief gegroeid is. Startte ze destijds in een kleine hal met dertig mensen, nu beschikt ze over een nieuw kerkgebouw voor de ruim 1400 leden.

“Elkaar kennen is in zo’n grote gemeente natuurlijk een stuk moeilijker geworden”, vertelt Jeroen van de Kolk die ‘oudste’ (ouderling) met de portefeuille pastoraat is in Kruispunt. “Maar omdat we aan het elkaar kennen zo veel waarde hechten, is de gemeente opgedeeld in twee wijken. Op zondag komen deze twee wijken verdeeld over twee erediensten samen. Eén eredienst om 9.00 en één om 11.00 uur. En kleinere groepen van acht tot twaalf mensen die doordeweeks bij elkaar komen, @homes noemen we deze. De leden van deze groepen doen samen bijbelstudie (boven), delen veel met elkaar (binnen) en willen op verschillende manieren iets betekenen voor de omgeving (buiten).

Borgen

Je veilig voelen is de basis van kerk-zijn, en omdat het bestuur (kerkenraad) van Kruispunt de verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk heeft, is het een onderwerp op de agenda. Jeroen van de Kolk: “Je leest en hoort regelmatig over onveiligheid en misbruik, ook in de kerk. In het bestuur hebben we gesproken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen zich bij ons veilig voelen. Een voorbeeld is dat we zeggen dat een man en vrouw niet alleen met elkaar moeten samenkomen. Dat is geen regel of beleid, maar we hebben dat wel expliciet benoemd. Iets anders zijn de gebedspunten die worden ingebracht tijdens de vrijplaats in de eredienst. We brengen deze gebedspunten bij God, maar delen deze ook met elkaar. Daarin vragen we wel om hier in vertrouwen mee om te gaan en niet verder te verspreiden dan binnen de gemeente.”

Vertrouwenspersonen

In de Protestantse Kerk is expliciet aandacht voor veilig gemeente-zijn. Met als oproep ‘Heeft uw gemeente al nagedacht over een aanpak voor veilig gemeente-zijn?’ biedt de themapagina Veilige Gemeente handvatten om het thema in de gemeente aan de orde te stellen en er werk van te maken. Vertrouwenspersonen aanstellen is een van de te nemen stappen. Kruispunt heeft die stap gezet. Jeroen van de Kolk: “We hebben twee vertrouwenspersonen bij wie je terechtkunt als je ergens mee zit wat je niet in je @home kunt of wilt delen. Een vertrouwenspersoon voor volwassenen, en een voor kinderen en jongeren tot 16 jaar. Ze zijn bereikbaar via e-mail en telefoon, maar ook via een brievenbus die op een enigszins afgeschermde plek geplaatst is, zodat je er ongezien een bericht in kunt doen.” Dit om de drempel te verlagen om iets wat je niet prettig vindt te melden bij iemand die je kunt vertrouwen. Je kunt met de vertrouwenspersoon in gesprek gaan en samen bespreken wat een mogelijk vervolg is.

Voor de hele gemeente

Of de hele gemeente Kruispunt Vathorst weet dat er zo wordt nagedacht over veilig gemeente-zijn? Jeroen van de Kolk: “Onlangs is gepreekt over de relatie tussen man en vrouw en over veiligheid. In die eredienst zijn folders waarin de vertrouwenspersonen zich voorstellen uitgedeeld én hebben de vertrouwenspersonen zich voorgesteld. De vertrouwenspersoon voor kinderen en jongeren is daarnaast actief op de groepen afgestapt om zich voor te stellen. Natuurlijk hebben wij ook gemeenteleden die niet in de kerk komen en niet de nieuwsbrief lezen. Maar de meesten zijn op de hoogte. Het is van belang het onderwerp veiligheid te blijven benoemen en de vertrouwenspersonen onder de aandacht te blijven brengen.”

Ga naar de themapagina themapagina Veilige Gemeente om te zien welke stappen uw gemeente kan zetten op weg naar veilig gemeente-zijn.

Foto: Unsplash

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)