Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

“Met een meerjarenraming in FRIS kun je vooruitkijken”

Om een beter financieel inzicht te krijgen en goed onderbouwde beleidskeuzes te kunnen maken, is er de meerjarenraming. Elke gemeente kan deze vrij eenvoudig maken, in FRIS. 

“In de meerjarenraming kun je verschillende scenario’s voor de toekomst maken en naar alternatieven kijken”, zegt Gijs van Ballegooijen, projectleider van FRIS. “Het grote voordeel is dat je 8 jaar vooruitkijkt. Op basis van de laatst ingediende jaarrekening kunnen de kosten en opbrengsten voor de komende jaren geraamd worden. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe de verwachte salarisstijgingen van predikanten en kerkelijk werkers de toekomstige kosten beïnvloeden. Maar ook wat het effect op de liquiditeit is van bijvoorbeeld verkoop van onroerend goed. De gemeente krijgt zo een beeld van de financiële mogelijkheden op langere termijn. Als je beslissingen neemt, dan kun je die nemen in de context van de toekomstige ontwikkelingen van de gemeente. Dat is een groot verschil met de begroting die alleen naar het komende jaar kijkt. Als de opbrengsten steeds een beetje zakken en de kosten steeds een beetje stijgen, lijkt dat in eerste instantie niet zo groot, maar over een termijn van vijf of zes jaar kan dat problemen veroorzaken. Met een meerjarenraming kun je het beleid aanpassen, voor het komende jaar al.

Denken in mogelijkheden

Er leeft nog wat koudwatervrees bij gemeenten: een meerjarenraming maken zal wel ingewikkeld zijn. Maar dat valt mee, meent Van Ballegooijen. “Alle gemeenten hebben al een jaarrekening ingediend in FRIS. Er is nu een uniform uitgangspunt, een structuur waarop verder gebouwd kan worden. FRIS maakt een voorzet die als uitgangspunt kan dienen.”

De meerjarenraming is er niet voor de toezichthouder, het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB), benadrukt Van Ballegooijen. “Het CCBB kan er wel naar vragen, zoals bij de aanvraag van een solvabiliteitsverklaring, maar altijd in het belang van de gemeente zelf.”

De meerjarenraming is er niet om problemen te zoeken, maar om mogelijkheden te vinden. “De meerjarenraming maakt al ver van tevoren zichtbaar als het op termijn minder goed dreigt te gaan. Dat geeft de mogelijkheid om het beleid tijdig aan te passen. Andersom kun je ook zien of er ruimte is om iets extra’s te doen.”

Meer weten over FRIS?

Ga naar protestantsekerk.nl/fris.

Meer weten over CCBB (Classicaal Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken)?

Ga naar: protestantsekerk.nl/colleges

Gijs van Ballegooijen - projectleider FRIS

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)