Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Overstapdienst: Klaar voor de start?

Hoe zet je kinderen in het zonnetje die van het kinderwerk naar het tienerwerk gaan? Hoe noem je deze dienst? Veelgebruikt is de term ‘afscheidsdienst’ maar is deze term wel zo passend en is deze dienst niet eerder de start van een nieuw begin?

Wennen

Jeugdouderling, Ivo Kouwenhoven, van de Ontmoetingskerk in Nieuw-Lekkerland, merkt op dat kinderen enorm moeten schakelen om van de kindernevendienst af te gaan en opeens wekelijks in de kerk te zitten. “Vaak ervaren kinderen het alsof er niet meer met hen als kind wordt omgegaan. Gemeenteleden denken vanuit het ‘ik’ en hoe de dienst moet verlopen, is geen verwachting meer, maar een voorwaarde geworden. Het oudere gemeentelid wil het drumstel niet. Het kind zit niet op de Psalmen te wachten. Maar in de gemeente gaat het toch om het ‘wij’? Dat is waar je ‘de overstappers’ ook in mee wilt nemen.

Verwondering

Ivo: ‘”Geef kinderen (en volwassenen) de ruimte om zich te verwonderen tijdens alle diensten. Het ‘wij’ denken betekent dat het kind ervaart er bij te horen en zich gezien weet. Maar, ook dat hij zich realiseert dat ouderen invloed hebben op de invulling van de dienst. Natuurlijk zijn er diensten waarin het ‘ik’ meer wordt gezien. Denk aan: de overstapdiensten of de belijdenisdienst. Maar ook tijdens de reguliere diensten is het van waarde om het kind te laten ervaren dat hij/zij tot Jezus mag komen. Bereid diensten voor met de kinderen, geef ze taken, het creëert betrokkenheid en groei. Ga na wat de talenten van kinderen zijn en zet ze in. Misschien kan je niet van ieder kind een ster maken, maar het is wel aan de gemeente om ze allemaal te laten schitteren.”

Feestelijke dienst

In de Protestantse wijkgemeente Ichthus te Maarssen, staan alle kinderen centraal tijdens de overstapdienst: ‘Klaar voor de start’. Eveline Nootenboom: “We organiseren tijdens Kerst en pal voor de zomervakantie een feestelijke kinderdienst. We pakken dat met drie volwassenen op en vragen dan heel bewust mensen die niet meedraaien als leiding van de kindernevendienst. Er zijn vaak wel enkele ouders bereid om mee te helpen en hun talenten in te zetten.”

Kind centraal

Essentieel is dat tijdens de dienst alle kinderen centraal staan. Het betekent dat ook echt alles gedaan wordt door de kinderen. De mededelingen, de wet, kinderliedjes zingen, collecteren en het toneelstuk. De predikant verzorgt een korte preek in begrijpelijke taal, aansluitend bij het thema. We nodigen alle kindernevendienstgroepen expliciet uit en dragen ‘de overstappers’ dan over aan de tienergroep die de kinderen welkom heten.

Sport

Eveline: “Een van de ouders had nagevraagd wat een mooi thema zou zijn. Haar zoon (groep 6) dacht gelijk aan sport. Toen we daarover na gingen denken, zagen wij ook mogelijkheden. De wedloop van Paulus, de kinderen in sportkleding en we gingen op zoek naar een toneelstuk. En het thema ‘Klaar voor de start’ paste natuurlijk heel goed bij de drie kinderen die de overstap gingen maken!”

Sportkleding

Alle kinderen kwamen in sportkleding binnen en drie volwassenen startten de dienst met de warming-up: ‘Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij je’. Daarna was het moment van de wedstrijd. Alle kleintjes stonden klaar met vlaggen als aanmoediging en de atleten stonden klaar voor de start. Maar, snel vertrekken bleek nog niet zo makkelijk.

Toneelstuk

Klaar voor de start?
Atleet ‘mobiel’ staat plotseling op en pak snel zijn mobiel.
Ho, stop, sorry, appje, ff checken, een momentje aub. Hij kijkt naar zijn mobiel en reageert kort.
De andere atleten komen overeind en kijken elkaar verbaasd aan: Wat is dít nu weer?
De atleet geeft aan er weer te zijn. Het was even belangrijk. ‘De kanariepiet van Ome Piet, die is ziek.’
Maar, daar bleef het niet bij.... 
Steeds moet ‘de Starter’ weer aan de atleten vragen om in de starthouding te gaan staan.

Rennen

Eindelijk klinkt er een ‘pang’, veren de atleten op en springen het podium af. Alle atleten rennen het parcours in de kerk en de omroeper vertelt: ‘Daar gaan ze, de wereld in, om mensen te bereiken met het goede nieuws van het Koninkrijk van God. En ik krijg nu bericht vanuit de studio dat er vandaag nog veel meer atleten de race zijn gestart, niet alleen in Maarssen, maar ook in Utrecht en in Amsterdam, heel Nederland en heel de wereld gaan de atleten de wereld in met het goede nieuws van het Evangelie! Na het lopen van de ereronde werden de overstappers bij de finish opgewacht door de tieners van hun nieuwe jongerengroep.

Erekrans

Na de wedloop song van Elly en Rikkert is er de preek vanuit 1 Korintiërs 9: 24-27 en Hebreeën 12:1-3 waar het beeld wordt geschetst dat christenen te vergelijken zijn met hardlopers die meedoen aan een wedstrijd en zich niet richten op een gewone prijs, maar op het eeuwige leven. De drie overstappers naar het tienerwerk ontvangen een dagboek en een erekrans. “We merkten dat het thema heel goed paste bij de ook wat oudere kinderen. We kregen veel positieve reacties en de ouderen genieten ervan dat de kinderen het zo leuk vinden.”


Tips:

  • Ga na welke naam je hanteert voor dit speciale moment. Bedenk een naam die ervoor zorgt dat kinderen zich welkom weten in de kerkdienst. 
  • Ga na welk thema de kinderen (zelf) aanspreekt
  • Vraag andere mensen om dit te organiseren dan de ‘gewone’ leiding
  • Zet alle kinderen actief in tijdens de voorbereidingen en tijdens de dienst
  • Maak er een feestelijk moment van voor alle kinderen

Lees ook: 

Tekst: Marian Timmermans

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)