Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Antisemitisme is zonde

Enkele weken geleden sprak scriba ds. René de Reuver zich onomwonden uit tegen racisme: ‘Racisme is zonde’. In lijn daarmee en in aanvulling daarop dringt het moderamen erop aan om het kwaad van antisemitisme in onszelf en in onze wereld te benoemen. En om in de voorbede te bidden om Gods Geest, om adem om op te leven voor elk mensenkind.

Vorige week was een bewogen en beladen week. Op woensdag 1 juli werd Keti Koti gevierd, de jaarlijks terugkerende Surinaamse feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij Pijl naar beneden .

Dit jaar kreeg deze dag een extra lading, vanwege de wereldwijde protesten tegen  en discriminatie en de Black Lives Matterbeweging.

Op diezelfde dag  was er een nota-overleg van de Commissie Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota Pijl naar beneden 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme'. Eerder is daar aandacht voor geweest op de website van de Protestantse Kerk. ‘Antisemitisme is een probleem voor ons allen’ schrijven de initiatiefnemers Dilan Yesilgöz-Zegerius, Kamerlid voor de VVD, en Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie. ‘We hebben met elkaar gefaald’, zeggen ze, ‘als we de Joodse gemeenschap in ons land, of beter gezegd; wat er van over is gebleven na de Tweede Wereldoorlog, niet een veilig bestaan kunnen bieden. Immers, een Nederlandse samenleving zonder een vitale Joodse gemeenschap, is ondenkbaar’.

En dan was er vorige week ook nog een plenair debat in de Tweede Kamer over institutioneel racisme. In zowel het nota-overleg als in het plenaire debat werden er moties met betrekking tot antisemitisme ingediend. De belangrijkste is wellicht om een Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding in het leven te roepen. 

Zonder hier op verdere details van deze besprekingen in te gaan, vindt het moderamen deze besprekingen en de te nemen stappen van groot belang. Het sluit aan bij het dat zowel de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland als de Protestantse Kerk in Nederland hebben doen uitgaan op 28 juni 2019. Enkele kernzinnen daaruit: ‘Voor de kerken is het blijvende gesprek met de Joodse gemeenschap in Nederland van groot belang. We rekenen het ook tot onze verantwoordelijkheid er alles aan te doen om antisemitisme in de hele samenleving tegen te gaan en om initiatieven te ondersteunen die daar een dam tegen opwerpen. Hierbij roepen wij de overheid alsook de gehele samenleving op om alles te doen wat in haar vermogen ligt om antisemitisme te bestrijden.’

Antisemitisme is zonde. Dat sprak de Eerste Assemblee van de Wereldraad van Kerken te Amsterdam in 1948 uit: 'Antisemitism is sin against God and man'. Op 20 januari 2020 werd dit statement herbevestigd door de Wereldraad van Kerken: “Antisemitisme is onverenigbaar met de belijdenis en de praktijk van het christelijk geloof”. Als Protestantse Kerk sluiten we ons daar zonder enig voorbehoud en met besef van het schuldbeladen verleden en heden bij aan. 

Graag trekken we samen op met anderen op tegen racisme en antisemitisme. We hebben Gods Geest nodig om deze zonde niet alleen bij anderen, maar ook in onszelf te ontdekken en om wegen van heelwording en genezing te zoeken.

Lees ook:

Foto: Unsplash

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)