Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Racisme is zonde

Ds. René de Reuver spreekt zich uit tegen racisme. "De Geest van God ontneemt mensen de adem niet, maar schenkt deze aan ieder mens. De noodroep van George Floyd ‘I can’t breathe’ (ik kan niet ademen) is een schreeuw uit de diepte tegen het uitdoven van de pinkstergeest!"

De hele wereld is in beweging. De gewelddadige dood van George Floyd staat op ons netvlies gebrand. Het illustreert diepgeworteld racisme. Niet alleen in Amerika, maar ook in ons land. Onze premier Pijl naar beneden stelde dat ook Nederland niet vrij is van institutioneel racisme. Het gaat ons dus allemaal aan. Wie meent zelf geen enkele last te hebben van angst voor en onzekerheid tegenover mensen die anders zijn, die overschat zichzelf. 

Het is goed dat mensen, aangespoord door de protesten in Amerika, wereldwijd opstaan tegen het kwaad van racisme. Terecht accepteert men het niet langer dat mensen beoordeeld, geoordeeld en zelfs gedood worden omwille van hun huidskleur of anderszins ‘anders’ zijn. Als we hierbij maar niet vergeten kritisch naar onszelf te kijken. Protesteren begint dicht bij huis. 

Al in 1992 nam de synode van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk krachtig stelling tegen racisme, met de uitspraak: racisme is zonde! Het is verschrikkelijk dat het 28 jaar later nog steeds nodig is om dit tegen elkaar en tegen onszelf te blijven zeggen en te moeten herhalen. 

Het bestuur van Samen Kerk in Nederland (SKIN), een overkoepelende organisatie van migrantenkerken in ons land, heeft in vergelijkbare woorden stelling genomen. Hun verklaring Pijl naar beneden is “een uitnodiging aan iedereen in ons land om meer dan ooit met elkaar op weg te gaan, ons samen teweer te stellen tegen iedere poging om een wig te drijven tussen mensen. Laten we met elkaar gestalte geven aan een wereld waarin plek is voor iedereen, waar iedere stem telt, waar mensen kunnen zijn wie ze willen zijn.”

Diversiteit is geschenk van de Schepper

Wie de Bijbel leest komt onder de indruk van de diversiteit die God in de schepping heeft gelegd. Het volk Israël bestond uit twaalf stammen. Jezus had twaalf leerlingen. Paulus gebruikt voor de kerk het beeld van een lichaam met ledematen die elkaar nodig hebben. Israël, de discipelkring en de kerk zijn samengesteld uit totaal verschillende mensen. Hun diversiteit is geen tekort, maar winst. Het is een geschenk van de Schepper. 

In het begin van de Bijbel lezen we dat God de mens (Adam: model voor elk mensenkind) de levensadem inblaast. Met vieren we dat mensen uit allerlei naties en van allerlei talen opademen in Gods Licht. De Geest van God ontneemt mensen de adem niet, maar schenkt deze aan ieder mens. De noodroep van George Floyd ‘I can’t breathe’ (ik kan niet ademen) is een schreeuw uit de diepte tegen het uitdoven van de pinkstergeest!  

‘Get your knee of our necks’ (haal je knie van onze nek) zo klonk het als een refrein door de preek die ds. Al Sharpton hield in de herdenkingsdienst voor George Floyd. Geef ons adem om te leven. Zo bidden we om de Geest van Pinksteren. Daarom verzetten we ons tegen racisme. 

Staan naast degene die adem wordt ontnomen

Racisme is zonde, omdat voor God elk mens telt. Het is aan ons om gestalte te geven aan en op te komen voor deze gelijkwaardigheid. Dat is niet eenvoudig. Het gaat in tegen impliciete superioriteitsgevoelens en tegen onze primaire angst voor het vreemde en voor de vreemdeling. Het vraagt om omkeer en geloof in God, de Schepper van ieders leven.

Als kerk staan we in het bijzonder naast diegene die adem wordt ontnomen. Vrede gaat niet zonder gerechtigheid. Psalm 85 zingt over heilig land ‘waar goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een kus begroet’ (couplet 3). 

Het moderamen dringt erop aan om het kwaad van racisme in onszelf en in onze wereld te benoemen. En om in de voorbede te bidden om Gods Geest, om adem om op te leven voor elk mensenkind. 

Foto: Unsplash

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)