Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

The Passion: een betekenisvolle spiegel in een tijd van verschil en polarisatie

"De gebeurtenissen van afgelopen weken laten zien dat dit Bijbelse verhaal over lijden, sterven en opstaan van Jezus steeds opnieuw verteld moet worden. Omdat dit spiegelverhaal toont dat er ook een andere weg is en ons uitdaagt om het goede te doen."

Palmzondag laat dit jaar een wrange nasmaak na. Incidenten rondom kerken waar journalisten hun werk niet kunnen doen én vuurwerkbommen als reactie daarop. Een aanslag op geloofsgenoten in Indonesië. En ook: schrijfster Lale Gül die de druk niet meer aankan en stopt met kritisch schrijven over haar afkomst. En eerder deze maand: een nieuwe Tweede Kamer die diverser én verdeelder dan ooit lijkt. 

Anno 2021 lijkt het de normaalste zaak van de wereld om de onderlinge verschillen steeds verder uit te vergroten, om je eigen belang boven het algemeen belang te stellen en de ander om die reden vijandig tegemoet te treden. Polarisatie lijkt de norm, een vreedzame manier van samenleven zoeken verdwijnt naar de achtergrond. 

Stille week

Je zou bijna vergeten dat het de Stille Week is. De week waarin christenen wereldwijd stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus. Het paasverhaal is één van de meest aangrijpende en donkere gebeurtenissen uit het leven van Jezus. Ook hier spelen onbegrip, vijandigheid en eigenbelang een grote rol. De farizeeërs houden vast aan hun eigen gelijk. Pilatus kiest liever voor zijn eigen veiligheid dan dat hij integer handelt. En Judas verkiest geld boven vriendschap. 

Het zou voor de hand liggen dat Jezus ook voor zichzelf kiest en zijn macht gebruikt om aan zijn noodlot te ontkomen. In plaats daarvan kiest Hij ervoor om zich op te offeren. De gebeurtenissen van afgelopen weken laten zien dat dit Bijbelse verhaal over lijden, sterven en opstaan van Jezus steeds opnieuw verteld moet worden. Omdat dit spiegelverhaal toont dat er ook een andere weg is en ons uitdaagt om het goede te doen. 

Ik ben er voor jou

Voor de elfde keer wordt dit paasverhaal ook in de vorm van The Passion aan miljoenen verteld. Deze keer vanuit Roermond, vanaf een wit podium, met een wit verlicht kruis als symbool en een man in het wit. ‘Ik ben er voor jou’, is dit jaar het thema. Roermond is de stad van patroonheilige Christoffel: Christusdrager. Vanavond trekt het kruis, gedragen door mensen met hun eigen verhaal, in processie door de stad. Jezus zegt: ‘Ik ben er voor jou’. Maar Hij stelt ons evengoed de vraag: ‘Tegen wie zeg jij: ik ben er voor jou?’ Ook die verhalen komen vanavond langs, van mensen die het ‘en uw naaste als uzelf’ in de praktijk van de rauwe werkelijkheid brengen omdat ze bijvoorbeeld hun roeping hebben gevonden in de zorg of het onderwijs.

Spiegel

Ik hoop van harte dat alle Nederlanders dit paasweekend de tijd nemen om te reflecteren op dit tegenverhaal. Of het tot je komt via een goede preek en liturgie, via de Matthaus-Passion of via The Passion: dit verhaal heeft blijvende impact en houdt ons nog steeds een spiegel voor. 

Deze week maakt pijnlijk duidelijk hoe uitdagend het evangelie is. Hoe moeilijk het is om de ander inderdaad net zo lief te hebben als jezelf. Toch is het onze opdracht om Jezus daarin na te volgen. Gelukkig in het besef dat we iedere dag opnieuw mogen beginnen en vanuit de wetenschap dat God er altijd voor ons is en ons de kracht wil geven om er te zijn voor de ander. 

The Passion | do 1 april | NPO 1 | 20.35 uur

Zie ook:

Foto: KRO-NCRV (Willem-Jan de Bruijn)

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)