Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Veilig Jeugdwerk IJsselstein - “Je steekt je kop in het zand als je denkt dat dit bij ons niet kan gebeuren”

De Protestantse Gemeente IJsselstein ontwikkelde beleid op veilig jeugdwerk. Voorzitter van het college van kerkrentmeesters, Daniëlle van den Houten, vertelt hoe de speciaal daarvoor ingestelde werkgroep dat heeft aangepakt. 

Het begon met een oriëntatie op de website veilige gemeente waar allerlei stappen staan die gezet kunnen worden. Daar las de werkgroep ook het artikel en de beleidsstukken van de Protestantse Gemeente Oisterwijk. Daniëlle: “Zij hadden het tiptop op orde. Wij bespraken die stukken met elkaar en legden die naast onze wensen. We beseften dat we het wiel niet opnieuw hoefden uit te vinden en hebben hun beleid en gedragscode grotendeels overgenomen.” 

De werkgroep heeft ook gezorgd voor vertrouwenspersonen in de gemeente. “We vonden het belangrijk om zowel een man als een vrouw aan te bieden”, vertelt Daniëlle. “We overwogen even of we de predikant daarvoor zouden vragen, maar hij kan zelf juist betrokken zijn. Binnen de eigen gemeentekring waren er twee mensen bereid om de rol van vertrouwenspersoon te vervullen. Ze zijn daarvoor ook opgeleid. Deze vertrouwenspersonen hebben meegelezen met de concept- beleidsteksten.” 

Van werkgroep naar vrijwilligers

Voor de jeugdwerkvrijwilligers is vervolgens een informatieavond georganiseerd. “Daar hebben we uitgelegd dat er beleid is, dat we van iedereen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gaan vragen, dat ze een gedragscode moeten ondertekenen en dat er vertrouwenspersonen beschikbaar zijn. Niemand was bezwaard of werkte op enige wijze tegen. Iedereen realiseert zich dat het belangrijk is. 

Tot nu toe heeft nog niet iedereen de VOG aangevraagd en de gedragscode ondertekend. Vast geen onwil. Tot nu toe zijn we in onze reminders dan ook steeds vriendelijk geweest. Als er na de volgende herinnering nog steeds handtekeningen ontbreken, dan moeten we er in een persoonlijk gesprek toch op wijzen dat bij het ontbreken van de documenten bepaalde taken niet meer mogen worden uitgevoerd. Dat willen we natuurlijk liever niet.”

Communicatie met de gemeente

In het kerkblad is regelmatig over dit nieuwe beleid geschreven, zodat de ouders en alle andere gemeenteleden meegenomen worden in de ontwikkelingen. “En bij de tieners is gesproken over veilig jeugdwerk, de gedragscode, de VOG’s én over de vertrouwenspersonen. Er is verwezen naar de site waarop de vertrouwenspersonen zich voorstellen, zodat de tieners weten waar ze terechtkunnen als er ooit iets aan de hand is.” 

Verantwoordelijkheid

Iedereen vindt het fantastisch dat dit tot stand is gekomen, zegt Daniëlle, “maar veel mensen hebben het idee dat we het voor niks doen, dat er bij ons in de gemeente niks aan de hand is. Dat vind ik dom. Je steekt je kop in het zand als je denkt dat dit bij ons niet kan gebeuren. Bewustwording en verantwoordelijkheidsbesef zijn dus belangrijk. Het blijft een aandachtspunt om het beleid levend te houden en ons er allemaal medeverantwoordelijk voor te voelen.”

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)