Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vijf tips om een (kerkenraads)vergadering te leiden

Vergaderen: als werker in de kerk ontkom je er niet aan. Aan de voorzitter de taak om zo'n vergadering goed te leiden. Mensen steken er immers tijd in, en dat moet niet voor niets zijn. Volgens Greet Prins zijn structuur, stijl en sfeer kernwoorden voor een effectieve vergadering. Vijf tips.

1. Maak een duidelijke agenda

Maak een duidelijke agenda en geef bij elk agendapunt aan wat de bedoeling is: ter besluitvorming, ter bespreking of ter informatie. Zo weten de aanwezigen wat er van hen wordt verwacht. Maak in elk geval voor jezelf ook een tijdsindeling, zo zie je of de agenda te vol is. Je kunt er ook voor kiezen om de tijdsindeling op de agenda te zetten, dan weten de deelnemers waar ze aan toe zijn.

2. Houd in de gaten wie er nog niets heeft gezegd

Wil je dat iedereen aan het woord komt, ook de mensen die zich niet zo snel laten horen? Laat dan bij elk agendapunt iemand anders als eerste reageren. "Agendapunt 3, het nieuwe dak: mevrouw Pieterse, wat vindt u daarvan?" Bij agendapunt 4 laat je meneer Jansen als eerste zijn mening geven. Houd in de gaten wie er nog niets heeft gezegd.

3. Regel de spreektijd per persoon

Natuurlijk zijn er ook mensen die zichzelf juist graag horen praten. Zorg ervoor dat je dit 'aan de voorkant' goed regelt door een paar afspraken te maken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: "We hebben 15 minuten voor dit agendapunt, dat betekent dat iedereen ongeveer 3 minuten heeft om erop te reageren." Als je dit van tevoren goed hebt afgesproken, heb je alle recht om in iemands verhaal in te breken zonder dat diegene zijn gezicht verliest. Je kunt bij de 'regels vooraf' ook nog zeggen: "Omdat we beperkt de tijd hebben is het goed als jullie proberen om meteen je punt te maken."

4. Wees nieuwsgierig

Voor een goede sfeer zorg je door zelf constructief in de vergadering te zitten. Mensen merken het als je er geen zin in hebt. Wees nieuwsgierig naar de anderen, zo ervaren ze dat ze ertoe doen. En let op: als voorzitter ben je dienend, jij bepaalt niet het beleid. Je opstelling moet zo onpartijdig mogelijk zijn. 

5. Geef woorden aan ingewikkelde onderwerpen

Staat er een ingewikkeld onderwerp op de agenda? Geef daar woorden aan. Je kunt de vergadering beginnen door je met elkaar te bezinnen op een bijbelgedeelte en een geloofsgesprek te voeren, bijvoorbeeld in groepjes. Zo verbind je je op een bijzondere manier aan elkaar en zorg je wellicht voor een milde sfeer. Lopen de gemoederen toch hoog op? Probeer het luchtig te houden. Neem het woord 'schorsen' niet in de mond, maar las gewoon even een koffiemomentje in. Je zult zien: dat doet vaak al wonderen.

De Protestantse Kerk biedt cursussen en trainingen aan ter ondersteuning van je taak, zoals die van voorzitter van de kerkenraad: 

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)