Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Leesrooster+ | Advent & Kerst

Oecumenisch leesrooster met liturgische kleuren, liedsuggesties, collecterooster en andere materialen.

3 december 2023

1e van de Advent - Ad te, Domine, levavi
Kleur: Paars

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jesaja 63, 19b–64,8
Psalm 85
1 Korintiërs 1, 1-9
Marcus 13, 24-37
alternatief:
Filippenzen 1, 1-11

ant: 25(1.2.3) + 432a, 25a
el: 85, 85a, 437
gr: 80a, 85b
ep: 441
ev: 460, 462, 749, 749a, 751, 761
ol: 433, 433a, 435, 436, 438, 451, 461, 465
alternatief:
ep: 450, 453, 838, 976
Bijbel Basics bij Lucas 1:5-25

Kind op zondag bij Marcus 13:24-37

Vertel het maar bij Jesaja 8:23-9:6

Collecte voor werelddiaconaat
Oeganda

Suggesties bij Advent

 

10 december 2023

2e van de Advent - Populus Sion
Kleur: Paars

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jesaja 40, 1-11
Psalm 80, 1-8
2 Petrus 3, 8-18
Johannes 1, 19-28
alternatief:
Filippenzen 1, 12-17 (26)

ant: 80(1.2) + 432b
el: 315439456a456b
gr: 80a85b, GvL 80-I
ep: 452766768
ev: 453456a456b528741
ol: 439441451453461465
alternatief:
ep: 450453858961
Bijbel Basics bij Lucas 1:26-38

Kind op zondag bij Johannes 1:19-28

Vertel het maar bij Jesaja 11:1-10

Collecte voor werelddiaconaat
Myanmar

Suggesties bij Advent

 

17 december 2023

3e van de Advent - Gaudete
Kleur: Roze

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jesaja 65, 17-25
Psalm 126
1 Tessalonicenzen 5, 12-24
Johannes 3, 22-30
alternatief:
Filippenzen 3, 1-(11) 16

ant: 85(1.2) + 432c
el: 126176176a766772
gr: 126a126b, GvL 126-II
ep: 450452
ev:453528741
ol: 450451452453
461462465466
alternatief:
450, 453, 544, 916

Bijbel Basics bij Lucas 1:39-56

Kind op zondag bij Jesaja 65:17-25

Vertel het maar bij Jesaja 40:1-11

Collecte voor diaconaat
Vluchtelingen

Suggesties bij Advent

 

24 december 2023

4e van de Advent - Rorate coeli
Kleur: Paars

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

2 Samuël 7, 4-16
Psalm 132
Romeinen 16, 25-27
Lucas 1, 26-38
alternatief:
Filippenzen 4, 4-9

ant: 19(1.2) + 432d19c
368b437
el: 8989b132176176a
gr: 19a89a132a999,
GvL 19-I

ep: 445
ev:443464473473a,
473b739740
ol: 157a214437451,
461465466500
alternatief:
ep: 432c450453466528

Bijbel Basics over Lucas 1:57-80

Kind op zondag bij Lucas 1:26-38

Vertel het maar bij Jesaja 61

Collecte voor kinderen en jongeren

Suggesties bij Advent

 

24 december 2023

Kerstnacht - Dixit Dominus
Kleur: Wit

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jesaja 8, 23b - 9,7
Psalm 96
Titus 2, 11-14
Lucas 2, 1-20

ant: 2 + 467a93 + 467b
93b490
el: 96444445448449,
454460482491
gr: 96a96b98d(II),
GvL 96-I/II

ep: 489492
ev: 469479481485495,
497506507508
ol: 433455468 - 508

Kind op zondag bij Lucas 2:1-20

Tips voor een missionaire kerstnachtdienst

 

25 december 2023

Kerstdag - Puer natus est
Kleur: Wit

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jesaja 52, 7-10
Psalm 98
Hebreeën 1, 1-12
Johannes 1, 1-14
alternatief:
Filippenzen 2, 5-11

ant: 98(1.2) +  467c of 98g
el: 9898a98b98c,
176176a448
gr: 98d 
ep: 517826
ev: 318455488492,
493826986
ol: 326455468 - 508
alternatief:
ep: 160a160b474557

Bijbel Basics bij Lucas 2:1-21

Kind op zondag bij Johannes 1:1-14

Vertel het maar bij Johannes 1:1-14

Collecte voor Kinderen in de knel - Oekraïne

Suggesties bij Kerst

 

31 december 2023

Zondag na Kerst
Kleur: Wit

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jesaja 61,10–62,3
Psalm 147,12-20
Galaten 3,23–4,7
Lucas 2,33-40

ant: 93 + 467b93b
el: 147176176a 
gr: 98d117b117c(1-3),
147a, GvL 147
ep: 353611827
ev: 159a159b159c,
739740
ol: 474517527

Bijbel Basics bij Lucas 2, 22-40

Vertel het maar bij Matteüs 2:1-12

 

 

1 januari 2024

8e Kerstdag - Naamgeving
Kleur: Wit

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Numeri 6,22-27
Psalm 8
Handelingen 4,8-12
Lucas 2,21

ant: 8 + 467d8a 
el: 88a67266,
429a429c 
gr: 8c67a, GvL 8-I, 67-II
ep: 118512 
ev: 512527 
ol: 90a209326373,
415511513760809

 

 

 

Afkortingen die worden gebruikt:
ant: antifoon introïtus
el: eerste lezing
gr: graduale
ep: epistellezing
ev: evangelielezing
ol: overige liederen
GvL: Gezangen voor liturgie


Omdat het oecumenisch leesrooster één van de meest gebruikte leesroosters binnen de Protestantse Kerk is, wordt dat als uitgangspunt genomen voor het leesrooster+. Een ander belangrijk zondagsrooster binnen de Protestantse Kerk is het Lutherse Zondagsrooster.