Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Advent & Kerst

De geboorte van Jezus

‘Van U is de toekomst’. Als we daar niet van overtuigd waren, zou moedeloosheid ons kunnen overvallen. Maar juist met Advent staan we stil bij wat komt met Kerst: de geboorte van Jezus, door God gezonden om licht en leven te brengen. De toekomst is van God. Vanuit dat geloof delen we hoop en vertrouwen met de mensen om ons heen. Doe mee, geef licht!

Van U is de toekomst - Openbaring

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’. Gedurende het jaar worden er verschillende invalshoeken belicht. In de advents- en kerstperiode is dat het bijbelboek Openbaring. In de adventskalender van dit jaar staat te lezen: "In Openbaring onthult God via visioenen aan wie de toekomst is. Apocalyptiek bevat een soort codetaal. Je moet de code kennen om de betekenis ervan te vatten. De code van Openbaring is dat de werkelijke macht over de wereld aan God en Christus is: Van U is de toekomst. Johannes moest dit wel in codetaal schrijven omdat de keizer in Rome dit boek anders vast en zeker op de zwarte lijst zou plaatsen. Het boek wil de christenen van toen - en nu - bemoedigen en aansporen om in adventstijd te leven: Hij komt."

De producten die hierbij aansluiten zijn:

Oecumenisch leesrooster

Voor veel gemeenten is het oecumenisch leesrooster een belangrijke leidraad. Bij het ontwikkelen van producten door de dienstenorganisatie wordt dit leesrooster - waar mogelijk - ook als uitgangspunt genomen. De volgende materialen volgen het leesrooster: 

Adventskalender 'In een ander licht'
Alle teksten komen uit Openbaring, behalve op zondag. Dan wordt het oecumenisch leesrooster gevolgd.

Adventskalender bestellen

Brochure Liturgisch bloemschikken Advent en Kerst 
“De lezingen beginnen met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Bij die aankondiging wordt door de engel aangegeven dat Johannes een bijzonder leven zal hebben, een wegbereider zal zijn voor Jezus. Alles komt in de toekomst van dit kind in een ander licht te staan. ”

Brochure bloemschikken kerst downloaden

 

'Geef licht' aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

Kerk in Actie zet zich gedurende deze periode in voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Het thema van deze campagne is ‘Geef licht’. De producten die hierbij aansluiten zijn:

Kerstmagazine met adventsslinger
Van de eerste adventszondag tot en met Kerst komt de Protestantse Kerk via Kerk in Actie in actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. In het (gratis) minimagazine 'Geef licht' komen de verhalen van vluchtelingenkinderen dichtbij. Tijdens de adventperiode kunnen gemeenten iedere zondag verder kennis maken met een van hen. Daarvoor zijn filmpjes en liturgiesuggesties beschikbaar. Voor Kerst staat het werk voor vluchtelingenkinderen op het collecterooster. Bestel ook gratis exemplaren om op de eerste adventszondag aan de gemeenteleden uit te delen. Bij dit kerstmagazine zit een adventsslinger met elke dag een nieuw stukje van het verhaal van een vluchtelingenkind.

Kerstmagazine aanvragen

KerstChallenge
In de KerstChallenge 2021 spelen de deelnemers de vlucht van Jezus naar Egypte na. Dit bijbelverhaal is gekoppeld aan vier verhalen van vluchtelingenkinderen uit deze tijd. Deze vier kinderen zitten op Lesbos omdat ze ook moesten vluchten voor oorlog en geweld. In de KerstChallenge gaan jullie licht brengen in het duister!

Geef licht concerten
Diverse gemeenten organiseren 'geef licht concerten'. De opbrengst van deze concerten gaat naar vluchtelingenkinderen in Griekenland. Bij sommige van deze concerten is een 'vluchtelingentent' aanwezig waar aandacht gevraagd wordt voor de situatie van vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Ook in de adventskalender is aandacht voor deze campagne. Daarnaast vindt er van 22 tot en 27 november een huis-aan-huis-collecte voor dit project plaats. 

 

Op zoek naar een kerstgroet?
Geef adventskalenders, kerst cd's of kleurboeken cadeau

Op zoek om naar een geschenk om als kerk uit te delen in de advents- of kerstperiode? Kies één van de volgende producten.

Adventskalenders
Vanaf twee en meer exemplaren kost de kalender 1 euro per stuk. 
Kerstcd's
Vier verschillende cd’s van onder andere Stef Bos, Edsilia Rombley en Elly & Rikkert. Vanaf 2 of meer exemplaren kost 2,50 euro per stuk. 
Kleurboek
Kleurboek van Rainbow de duif. Vanaf 2 of meer exemplaren kost 2,50 euro per stuk. 

Kerstgroeten bestellen

Protestantse Kerk