Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Met de hele gemeente danken we God voor Zijn gaven en vieren en beleven we dankdag.

Een activiteit voor kinderen en voor tieners tijdens een kerkdienst rondom dankbaarheid. De hele gemeente wordt hierbij betrokken. Organiseer een ‘dankbaarheidsmarkt’ voor de hele gemeente.

Voorbereiding:
Vraag vooraf (via nieuwsbrief en social media) aan gemeenteleden om iets mee te nemen wat op de 'dankbaarheidsmarkt' weggegeven mag worden. Dit kan een lekkere zelfgebakken cake zijn, een pompoen, boontjes of bloemen uit de tuin, appels van eigen boom, zelfgemaakte kaartjes, alles is goed.

Nodig:

  • Voor de 'markt': tafels als kraampje, manden om de spullen in te verzamelen en presenteren, eventueel decoratie
  • Bijbels
  • Gekleurd papier en schaar (knip er vooraf ‘praatwolken’ van)
  • Stiften
  • Voor de onderbouw een verhaal over bezorgdheid

Voorafgaande aan de dienst
Zet met een groep kinderen en tieners bijvoorbeeld in de ontvangsthal een aantal tafels als ‘kraampjes’ klaar voor de dankbaarheidsmarkt. Bij binnenkomst nemen de tieners en kinderen de producten in die de gemeenteleden voor deze markt meegebracht hebben. De tieners en de kinderen van de bovenbouw van de kindernevendienst zorgen voor een mooie presentatie van de producten in de kraampjes.

Tijdens de tienerdienst of kindernevendienst
Het is ook een leuk idee om gezamenlijk tienerdienst en kindernevendienst te houden, daarbij moeten de kinderen wel kunnen lezen en schrijven, het gaat dus om kinderen vanaf de middenbouw basisschool. Bij de kinderen van de onderbouw van de basisschool kun je als voorbereiding op de markt een verhaal lezen. Bijvoorbeeld het verhaal over ‘Het bezorgde musje’.

Inleiding
Voorafgaand aan en tijdens het eerste deel van de dienst zetten jullie samen de dankbaarheidsmarkt klaar.
Nadat de tieners en kinderen uit de bovenbouw van de basisschool er voor gezorgd hebben dat de kraampjes op de markt er goed uit zien, gaan ze aan de slag met de tekst uit de Bijbel (Matteüs 6:25-34). Laat de tieners zelf de tekst opzoeken in de Bijbel.

Kern
Lees de tekst uit Matteüs 6:25-34 samen in een eenvoudige vertaling zodat ook de kinderen van de basisschool het kunnen begrijpen, gebruik  bijvoorbeeld de Samenleesbijbel.

De tekst is een gesprek dat God met jou aangaat. Hij stelt je vragen en helpt je daarna met het antwoord.

  • In vers 33 tekst staat een opdracht. Kunnen de tieners en kinderen die vinden?

Zie vers 33.

  • Hoe doe je dat en wat heb je daarvoor nodig?

Leg in het gesprek over dit vers een verband tussen de gerechtigheid, het koninkrijk van God en dankdag. Immers, hebben we niet alles van God gekregen en is het niet onze taak om dat eerlijk te verdelen en om te zien naar de medemens?

Afsluiting
Nodig de tieners en kinderen tot slot uit om een gedeelte uit deze tekst wat hen aanspreekt op te schrijven in een praatwolk. Plaats de praatwolken tussen de producten op de kraampjes van de dankbaarheidsmarkt. Zo spreekt God door Zijn gaven heen.

De kinderen uit de onderbouw van de basisschool kunnen een tekening maken bij het verhaal, met als thema: God zorgt voor jou.

Na de dienst
Dankbaarheidsmarkt: iedereen mag iets mee naar huis nemen van de dankbaarheidsmarkt. God wil dat we delen. Alles behoort aan een ieder toe. En wat is het leuk om zomaar iets te krijgen wat een ander voor jou heeft meegenomen! De tienergroep en de kinderen van de bovenbouw van de basisschool kunnen bij de kraampjes staan en de producten aanprijzen als echte marktkooplui!