Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Denkstof 'Mag ik samenwonen van God?'

Pijl naar links Ideeën

Denkstof 'Mag ik samenwonen van God?'

In dit programma denken we na over trouwen of samenwonen en over trouw in relaties. Elke jongere heeft relaties en denkt na over liefde, vriendschap en trouw. Als het bij jou in de kerk gebruikelijk is om te trouwen voordat je gaat samenwonen, voel je als jongere misschien wel de druk om je hier ook aan te houden. En andersom geldt hetzelfde: als niemand in jouw omgeving trouwt, waarom zou jij dat dan doen? In dit programma denken we na over deze vragen: wat wil ik en wat is goed? 

Verder denken we in dit programma na over wat de Bijbel te zeggen heeft over dit thema. Paulus is daar toch heel streng over trouwen? Of is samenwonen ook oké? Wat zijn argumenten voor trouwen en argumenten voor samenwonen? 

Ook als het voor een jongere nog ver weg voelt, misschien omdat hij/zij nog jong is of omdat hij/zij geen relatie heeft, kan het goed zijn om vast over dit thema na te denken. Je hoeft niet ergens middenin te zitten om er een mening over te vormen. Het kan juist behulpzaam zijn om over dit thema nagedacht te hebben, zonder dat er al druk op staat om meteen een beslissing te nemen. Bovendien staan we in dit programma bijvoorbeeld ook stil bij wat een relatie sterk maakt.

Dit programma bevat een introductie, verdieping, verwerking en afsluiting. Bij introductie, verdieping en verwerking kan gekozen worden uit twee verschillende werkvormen. Kies werkvormen die het beste bij jou en je groep passen.

Je kunt je als jeugdleider voorbereiden op dit thema door 1 Korinthe 7 te lezen. 

Doelstellingen

 • De jongeren leren wat de Bijbel zegt over trouw in relaties.
 • De jongeren ontdekken dat in de Bijbel trouwen de norm is en waarom. 
 • De jongeren ontdekken verschillende visies op trouwen en samenwonen.
 • De jongeren vormen hun eigen mening over trouwen en samenwonen.

Introductie

 • Doel: De jongeren ontdekken argumenten voor en tegen trouwen en samenwonen.

Kies met elkaar hieronder uit optie 1 (Debat) of optie 2 (De meeste argumenten) en voer één van deze opties uit. Kijk daarna met elkaar naar de Denkstof video. 

Optie 1:  Debat

 • Tijdsduur: 20 minuten;
 • Nodig: twee vellen papier, pennen.

Verdeel de groep in twee groepen. De ene groep groep gaat nadenken over samenwonen, de andere groep gaat nadenken over trouwen. Brainstorm per groep over voordelen van respectievelijk samenwonen of trouwen. Neem hiervoor ongeveer 10 minuten en gebruik je pen en papier om de belangrijkste vondsten op te schrijven. Elke groep kiest twee woordvoerders uit. De woordvoerders gaan met elkaar in debat over samenwonen of trouwen. 

Beide groepen beginnen met een intro door de woordvoerder. Hij/zij vertelt het standpunt van hun groep. Vervolgens mogen de woordvoerders op elkaar reageren. De rest van de groep mag de woordvoerder eventueel helpen door aan te vullen waar nodig. Let er wel op dat het gesprek netjes verloopt: laat elkaar uitpraten en blijf beleefd in woordgebruik.

Heb je een grote groep, dan kun je ook een extra groepje maken, dat groepje is dan de jury. Welke groep gebruikt de beste argumenten? Welke groep verdedigt het beste hun standpunt? Deze groep wint!

Optioneel: bedenk een leuke prijs en rijk die uit aan de winnaars.

Optie 2: De meeste argumenten

 • Tijdsduur: 10 minuten;
 • Nodig:
  • Twee vellen papier posterformaat;
  • Stiften;
  • Telefoons, wifi of internet.

Verdeel de groep in twee groepen. Geef elke groep een poster. 

Laat elke groep de poster in twee gelijke stukken verdelen. Boven het ene stuk schrijf je ‘trouwen’ en boven het andere stuk ‘samenwonen’. 

De jongeren krijgen 10 minuten om zoveel mogelijk argumenten voor trouwen en voor samenwonen te bedenken of online te vinden. Na de 10 minuten wordt er geteld. Welke groep heeft de meeste argumenten? 

Bespreek daarna met elkaar wat jullie vinden van de argumenten.

Denkstof aflevering

Kijk met elkaar de Denkstof video #14: Trouwen of samenwonen? Bespreek de video kort met elkaar. Kies daarna één van onderstaande opties. 

Gespreksvragen bij de video:

 • Geef een eerste reactie op de video. Wat vind je er van?
 • Heb je dingen gehoord die je nog niet wist?
 • Waar ben jij het mee eens?
 • Waar ben je het niet mee eens? Waarom?

Verdieping

 • Doel: De jongeren weten wat Paulus schrijft over trouwen/samenwonen en vormen hier hun eigen mening over.

Voorbereiding: Ga je voor optie 1, vraag dan van te voren één (of meer) getrouwd(e) stel(len) om hier aan mee te werken. 

Optie 1: Interview

 • Tijdsduur: 30-40 minuten
 • Nodig
  • Bijbels of uitgeprint bijbelgedeelte;
  • Papier en pen of telefoon om gesprek op te nemen.

Lees met elkaar 1 Korintiërs 7.

Interview een stel uit jullie kerk over hun huwelijk. Als jullie groep uit veel jongeren bestaat kun je de groep ook opdelen in kleinere groepen en elke subgroep een eigen stel laten interviewen. Stel het getrouwde stel bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Wie zijn jullie?
 • Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
 • Wanneer zijn jullie getrouwd?
 • Waarom gingen jullie trouwen?
 • Was samenwonen ook een optie?
 • Als je het over zou mogen doen, zou je het dan weer op dezelfde manier aanpakken?
 • Hebben jullie een top voor een goede relatie? Hoe houd je een relatie goed?
 • Jouw eigen vraag!

Welke argumenten geeft het stel om getrouwd te zijn? 

Welke argumenten geeft Paulus in 1 Korintiërs 7? 

Welke argumenten spreken jou aan?

Bespreek deze vragen met elkaar, of als jullie in verschillende groepen interviews hebben gehouden: stuur elkaar via de appgroep wat jullie te weten zijn gekomen.

Optie 2: Bijbelstudie

 • Tijdsduur: 20 minuten
 • Nodig: Bijbels of uitgeprint bijbelgedeelte. 

Lees met elkaar 1 Korintiërs 7.

Bespreek daarna met elkaar de volgende stellingen

 • Paulus vindt trouwen voor watjes.
 • Samenwonen zou volgens Paulus ook heel goed kunnen zonder dat je getrouwd bent.
 • Ik vind samenwonen en trouwen niet zoveel van elkaar verschillen.
 • Trouwen is overrated.
 • Trouwen is een gebod van God.
 • Voor God heeft het huwelijk veel waarde.

Verwerking

 • Doelen: 
  • De jongeren denken na over wat een relatie sterk maakt.
  • De jongeren verdiepen zich in het aspect ‘trouw’ in een relatie.

Optie 1: Roddelbladen

 • Tijdsduur: 20 minuten
 • Nodig:
  • Roddelbladen;
  • Twee vellen A3 papier,;
  • Stiften, scharen, lijm

De roddelbladen staan vaak vol met allerlei berichten over de relaties van celebrities. Verdeel de groep in twee groepen en geef elke groep een aantal tijdschriften (eventueel kun je ook gebruik maken van de websites), een A3 papier, schaar en lijm.

 • Plak de berichten over relaties op het grote papier en schrijf er kernachtig bij wat er aan de hand is. Neem hiervoor ongeveer 10 minuten de tijd voor.
 • Elke groep bekijkt dan zijn eigen papier. Is er een bepaald ‘probleem’ of juist iets positiefs dat terugkomt in verschillende berichten? Wat is jullie conclusie?
 • Ga daarna terug in de grote groep en vertel elkaar wat je gevonden hebt. Ga met elkaar in gesprek: wat maakt een relatie sterk?

Optie 2: Trouw

 • Tijdsduur: 20 minuten
 • Nodig: /

Ga met elkaar in gesprek over de volgende vragen. Spreuken 3:3 “Moge liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart”. 

 • Wat vinden jongeren belangrijk in een relatie? Wat maakt een relatie sterk? Is elkaar trouw zijn/betrouwbaarheid belangrijk? Waarom, kunnen de jongeren dat uitleggen?
 • Wat merk je zelf van trouw in een relatie?
  Deze vraag mag breder beantwoord worden dan liefdesrelaties, het kan bijvoorbeeld ook gaan over vriendschap. Misschien heb je zelf afspraken gemaakt in relaties over trouw, bijvoorbeeld: je vriendin en jij spreken af dat jullie niet met anderen zoenen of daten, jij en je beste maat spreken af dat jullie niet over elkaar praten of je broer en jij spreken af altijd voor elkaar op te komen. 

Casus: je beste vriend of vriendin heeft een geheim doorverteld dat jij in vertrouwen aan hem/haar verteld hebt. Wat doe je? En wat betekent dit voor jullie relatie? Speel de verschillende scenario’s uit:

 • Jullie maken even flinke ruzie, maar zijn het daarna meteen weer vergeten en gaan verder alsof er niks gebeurd is.
 • Jullie blijven heel lang boos op elkaar. Pas als je vriend/vriendin sorry heeft gezegd, kunnen jullie weer normaal met elkaar omgaan.
  • De vriendschap is direct over! Jij hebt geen zin in mensen die ruzie met je maken.
  • Je zegt dat de vriendschap over is, maar als het puntje bij het paaltje komt mis je de ander toch zo erg dat je het weer goed maakt.
 • Wat was volgens jullie de beste manier van handelen? Of zouden jullie nog weer anders reageren?

Afsluiting

Sluit af met een gebed en/of een lied.

Voorbeeld gebed

Vader in de hemel,
Wij danken u voor relaties, voor onze vrienden en familie, voor onze liefdesrelaties. Zegen ons in hoe we met elkaar omgaan. En help ons als wij voor ingewikkelde keuzes staan, zoals of wij willen trouwen of samenwonen. 

Amen.

Liedsuggesties

Lees hier meer over Denkstof BEAM >