Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Denkstof 'Werkt bidden wel?'

Pijl naar links Ideeën

Denkstof 'Werkt bidden wel?'

In dit programma denken we na over bidden.
Bidden kun je op heel veel verschillende manieren doen. Je kunt vaste tijden en plaatsen hebben om te bidden, maar je kunt ook bidden als je op de fiets zit. Je kunt bidden door mooie volzinnen uit te spreken, maar je kunt ook bidden door het slaken van een diepe zucht. Toch is er wel iets dat gemeenschappelijk is aan al deze verschillende manieren van bidden. Bidden in de christelijke traditie gebeurt namelijk binnen de relatie met God. Het is niet alleen een gesprek met jezelf, het is in de eerste plaats een dialoog met God. 

In dit programma verkennen de jongeren het gebed. Ervaren zij ook echt die dialoog met God of is het bidden van hen (en van ons?) soms meer als het bestellen bij een webwinkel?En welke plek neemt danken eigenlijk in bij het gebed? 
Deze vragen verkennen wij in dit programma. 

Dit programma bevat een introductie, verdieping, verwerking en afsluiting. Bij introductie, verdieping en verwerking kan gekozen worden uit twee verschillende werkvormen. Kies werkvormen die het beste bij jou en je groep passen.

Doelen

 • De jongeren leren dat God hun gebed hoort. 
 • De jongeren ontdekken verschillende vormen van gebed en welke vorm bij hen past.
 • De jongeren ontdekken dat danken en bidden bij elkaar horen.
 • De jongeren oefenen met danken en bidden.

Introductie 

Doelen:

 • De jongeren ontdekken hoe anderen gebed ervaren. 
 • De jongeren denken na over wat bidden eigenlijk is.

Bespreek van te voren de vragen: 

 • Bid jij wel eens?
 • Waarvoor bid je dan?
 • Werkt bidden volgens jou?

Denkstof video

 • Tijdsduur: 15 minuten.
 • Benodigdheden:
  • Link van de Denkstof video;
  • Apparatuur om video af te spelen.

Kijk met elkaar Denkstof video #16 ‘Werkt bidden wel?’. Bespreek de video kort met elkaar. Kies daarna één van onderstaande opties. 

 

Gespreksvragen bij de video:

 • Geef een eerste reactie op de video. Wat vind je er van?
 • Heb je dingen gehoord die je nog niet wist?
 • Waar ben jij het mee eens?
 • Waar ben je het niet mee eens? Waarom?
 • Reinier noemt het voorbeeld van het bidden voor betere cijfers. Herken je dit voorbeeld? 
 • Waar bid jij vaak voor?

Optie 1: Appel en ei

 • Tijdsduur: 40 minuten
 • Benodigdheden
  • Appel;
  • Ei;
  • Gemeenteleden om bij langs te gaan. (Je kunt er ook voor kiezen om gewoon langs de deuren te gaan in de wijk waar jouw kerk staat, bedenk vooraf of dit veilig genoeg is en welke begeleiding dan nodig is.);
  • Per groepje minimaal één telefoon met internet met daarop een whatsappgroep om dingen in te delen; 
  • Bijbel; 
  • Optioneel: drinken en lekkers voor het gesprek na afloop.

Heb je een grote groep, verdeel de groep dan in kleinere groepjes van maximaal 6 jongeren. 
Elk groepje (het kan ook zijn dat je één groepje van 6 hebt) krijgt een appel en een ei. De jongeren gaan dit omruilen en proberen steeds iets beters te krijgen. Ze gaan daarvoor langs de deur bij gemeenteleden (of in de wijk, zie boven). Ze proberen steeds wat ze hebben ontvangen te ruilen voor iets groters. Bij elk adres stellen ze daarnaast de volgende twee vragen:

 • Bidt u wel eens?
 • Werkt bidden echt?

Laat de jongeren na elk adres de antwoorden van de ondervraagde gemeenteleden of buurtbewoners in de app zetten. 

Laat de groep na afloop van de werkvorm bij elkaar gaan zitten, zet eventueel wat drinken en lekkers klaar. Zoek Lukas 11:13 op in de Bijbel en lees de tekst met elkaar. Bespreek de volgende vragen: 

 • Wat zegt deze tekst over het gebed? 
 • Welke goede gaven hebben jullie ontvangen onderweg? Hoe gul waren de mensen?
 • Welke goede gaven hebben jullie in je leven ontvangen van God? 
 • Wat zegt deze tekst over ons mensen en onze gulheid en over Gods gaven? Wat vinden jullie daarvan? 
 • Durf je ook bij God ‘langs de deur te gaan’ als je iets nodig hebt of juist niet? Bespreek dit met elkaar. 

Optie 2: Boek met gebedsverhoring!

 • Tijdsduur: 25 minuten
 • Benodigdheden
  • Fotoalbum A4;
  • Lijm;
  • Vellen papier A4. 
 • Wat heb jij wel eens van God ervaren toen je bad? Schrijf dit op of maak er een tekening van. 
 • Plak jouw tekening in het fotoboek. Heb je ooit iets ervaren van God toen jij bad? Ken je iemand uit jouw omgeving die wel eens iets van God gemerkt heeft? Dat kan van alles zijn zoals bijvoorbeeld weer beter worden na een ziekte, de regenboog zien als je net een bemoediging kan gebruiken. Help de jongeren op weg als ze niet direct iets weten. 
 • Plak alle A4’tjes in het boek. 
 • Vraag na afloop van de volgende kerkdienst ook andere gemeenteleden hun ervaring met gebed te delen en op een A4’tje te schrijven of te tekenen. Wanneer merkten ze echt wat van God of wanneer merkten ze dat God hun gebed echt hoorde? Kinderen kunnen ook meedoen. Plak alle A4'tjes ook in het fotoboek. 
 • Bespreek dit (eventueel op een volgende bijeenkomst) met de jongeren. 

Verdieping

Doelen:

 • De jongeren ontdekken het verband tussen bidden en danken.
 • De jongeren wisselen dankpunten uit.

Optie 1: Gesprek

 • Tijdsduur: 20 minuten
 • Benodigdheden:
  • Bijbel;
  • Pen en papier;
  • ‘Gebedsboekje’ (leeg nieuw notitieboek).

In de Denkstof video wordt de bijbeltekst 1 Tessalonicenzen 5:17-18 genoemd. Zoek de tekst op. Wat staat er in dit bijbelgedeelte? 

Bespreek met elkaar de volgende vragen:

 • In de video noemt Reinier bidden én danken. Wat vind jij van bidden en danken? Vind jij ze allebei even belangrijk? 
 • Wat spreekt je aan in dit gedeelte?
 • Waar heb je een vraag bij als het gaat om dit bijbelgedeelte?
 • Wat uit dit bijbelgedeelte zou je willen onthouden en toepassen?
 • Waarvoor zou jij willen bidden?
 • Waarvoor zou jij willen danken?
 • Schrijf de dankpunten en de gebedspunten op en gebruik die bij het afsluitende gebed. 
 • Reinier geeft aan dat hij in een gebedsgroep zit. Ze houden als groep bij waar ze voor bidden en lezen dit na afloop nog eens door. Je kunt ook als jeugdgroep zo’n boekje bijhouden. Start er vandaag mee. Schrijf jullie gebedspunten (bij de afsluiting of bij Optie 1 van de Verdieping) in het boekje. Doe dit de komende weken steeds met jullie gebedspunten. Lees na een paar weken samen jullie gebedspunten nog eens door. Wat valt jullie op?

Optie 2: Dankchallenge!

 • Tijdsduur: 15 minuten + de rest van de week
 • Benodigdheden
  • Bijbel;
  • Telefoon met whatsapp om dankpunten te delen op de telefoon, heb je nog geen appgroep, maak dan een appgroep aan; 
  • Telefoon om informatie uit te wisselen.

Lees met elkaar 1 Tessalonicenzen 5:17-18. Ga met elkaar in gesprek aan de hand van de volgende vragen:

 • Wat valt je op aan dit bijbelgedeelte? 
 • Wat vind je mooi? 
 • Waar heb je nog vragen bij?
 • Uit onderzoek blijkt dat mensen die elke dag een dankpunt noteren, positieve mensen zijn. Zoek hierover informatie op internet. Wat vinden jullie? Bespreek dit met elkaar. 
 • Reinier geeft aan: bidden is geen bestellen maar overleggen. Wat bedoelt hij daarmee volgens jou? Lijkt jouw bidden wel eens op bestellen? Wanneer?
 • De komende week gaan we elke dag een dankpunt bedenken en dit naar elkaar appen. De volgende bijeenkomst gaan we de dankpunten bespreken. 
 • Wie heeft de challenge gehaald en echt elke dag een dankpunt geappt?
 • Wie heeft er op één dag wel meer dankpunten gehad?
 • Welke dingen vallen op in jullie dankpunten?

Verwerking

Doelen:

 • De jongeren inventariseren hun gebeds- en dankpunten.
 • De jongeren bidden en danken met elkaar.

Optie 1: Creatief

 • Tijdsduur: 20-30 minuten
 • Benodigdheden: 
  • Twee grote A3 of A2 vellen papier;
  • Stiften.

Hang twee vellen op. 

Op het ene vel schrijven de jongeren hun gebedspunten, op het andere vel hun dankpunten. 

De jongeren mogen zoveel punten opschrijven als zij willen. Laat de jongeren de posters eventueel versieren. Zijn er meer gebedspunten of meer dankpunten? Bespreek dit met elkaar. Bid bij de afsluiting om de gebeds- en dankpunten. Kom hier volgende week op terug. Is er een jongere van wie het gebed is beantwoord?

Optie 2: Bidden voor anderen

 • Tijdsduur exclusief voorbereiding: 20-30 minuten
 • Benodigdheden
  • Mand of pot;
  • Briefjes met gebedspunten.
 • Voorbereiding: Gebedspunten ophalen bij gemeenteleden. 

Bereid deze werkvorm goed voor. Vraag van te voren gemeenteleden om gebedspunten en dankpunten in te leveren. Dit kan digitaal of via een pot of ‘brievenbus’ in de kerk waar gemeenteleden gebedspunten in kunnen doen. 

 1. Schrijf elk gebedspunt en elk dankpunt op een briefje.
 2. Vouw de briefjes op. Doe de briefjes in een pot of mand.
 3. Steek eventueel een kaars aan.
 4. Laat elke jongere steeds een briefje pakken en voor het gebedspunt bidden. 

Je kunt dit om en om doen of via een ‘popcorn gebed’. De jongeren bidden dan steeds als een ander klaar is, zonder vaste volgorde. Als de ene jongere is uitgesproken, begint een andere jongere uit de groep met zijn of haar gebedspunt. Zo ‘popt’ het ene gebed na het andere ‘vanzelf’ op en blijft het spontaan. Bid je via het ‘popcorn gebed’, spreek dan wel van te voren af wie afsluit. 

Je kunt ook een kruis of kaars neerzetten en de gebeden letterlijk bij het kruis neerleggen.

Optie 3: Bestellen!

 • Tijdsduur: 40 minuten
 • Benodigdheden: pinpas of geld om bezorger te betalen

Reinier geeft in de video aan bidden is niet net als het plaatsen van een bestelling. Soms lijkt ons gebed meer op het bestellen via een webshop dan op echte communicatie. 

Bestel voor de hele groep bitterballen of iets anders dat jullie lekker vinden en dat in jullie budget past. 
Bespreek met elkaar, terwijl je wacht op de bestelling, de volgende vragen:

 • Waarom lijkt bidden soms op bestellen in een webshop? Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen?
 • Wat is het verschil tussen jouw gebed en echte communicatie of is jouw gebed al echte communicatie? Bespreek dit met elkaar. 

Bespreek de volgende stellingen: 

 • Met God kun je een relatie hebben, net als met een mens.
 • Zo nu en dan een schietgebedje is prima.
 • Je mag best een keer bidden alsof je iets bestelt, als dat maar niet altijd zo is.
 • Jezus zegt: ‘Bidt en u zal gegeven worden, daarom mag je best bij God iets bestellen.

Eet als je bestelling is gearriveerd je bestelling met elkaar op.

Afsluiting

Heb je bij de verdieping al met elkaar gebeden, sluit dan af met een lied. Heb je optie 1 gedaan bij de verdieping, bid dan tijdens de afsluiting voor de gebeds- en dankpunten.

Liedsuggesties

 

Lees hier meer over Denkstof BEAM >