Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Intergeneratief interview

Pijl naar links Ideeën

Doelstelling: jongeren en ouderen raken in gesprek met elkaar
Tijdsduur: voorbereiding: een half uur, interview: een half uur, nabespreking: een kwartier
Nodig: pen en papier

Een goede manier om elkaar beter te begrijpen is om eens uitgebreid door te vragen op een bepaald onderwerp. Dat kan met behulp van een dubbelinterview. Daarbij is één jongere de vragensteller, een andere jongere en een oudere worden bevraagd en gaan met elkaar in gesprek over een gekozen thema. De vragensteller zorgt ervoor dat het gesprek gaande blijft en dat de jongere en oudere ook echt iets van elkaar te weten komen.

Vooraf:

Plaats een oproepje in het kerkblad of vraag via de ouderlingen of predikant welke ouderen het leuk zouden vinden om in gesprek te raken met jongeren. Het meest ideaal is om één oudere persoon te vinden bij elke twee jongeren. Het is dus afhankelijk van het aantal jongeren dat meedoet of het gesprek daadwerkelijk doorgaat voor de ouderen die uitgenodigd zijn.

Bedenk in een voorbereidende bijeenkomst eerst gezamenlijk onderwerpen die de jongeren bezig houden en waarover je met een oudere in gesprek kunt. Maak met hen een lijstje van thema's.

Een mogelijk onderwerp is tienertijd, waar je als jongere midden in zit. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: wat voor type was/ben je op je 15e? Waar woon(de) je? Wat doe/deed je? Wat zijn/waren je hobby's? Wat vind/vond je moeilijk? Wat vind/vond je leuk? Deze en meer vragen worden om de beurt aan de oudere en de jongere gesteld en ze mogen op elkaar reageren.

Een ander onderwerp is geloof. Vragen die je zou kunnen stellen: bent u al uw hele leven gelovig? Hoe geloofde u als jongere? Ging u/ga je naar de kerk en wat vind je ervan? Waarom bent u er altijd bij gebleven? Wat betekent geloven voor u/je?

Gezin. Hoe groot was/is het gezin waar u/je uit komt? Hoe ging het er vroeger bij u thuis aan toe? Was dat anders dan nu? Wat deden/doen uw/je ouders? Enzovoort.

Verdeel de jongeren in koppels. Ze gaan in deze tweetallen aan de slag. Ze verdelen de rollen: één is de vragensteller en de andere gaat met de oudere in gesprek. Samen kiezen ze een onderwerp uit dat hen aanspreekt en verzinnen daar vragen bij.

Het interview

De jongeren maken na de voorbereidende bijeenkomst in tweetallen een afspraak om bij een oudere langs te gaan. Ze gaan bij de oudere op bezoek en gaan daar in gesprek zoals ze het voorbereid hebben. Een andere optie is om de ouderen uit te nodigen bij de jeugdbijeenkomst.

Achteraf

Vervolgens wordt er in een volgende bijeenkomst op de gesprekken teruggeblikt. Hoe vonden de deelnemers het gaan? Je hoeft hier geen hele bijeenkomst aan te wijden, als er een intergeneratief gesprek heeft plaatsgevonden is het doel gehaald!