Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Dit is een leuke manier om elkaar beter te leren kennen. En als je elkaar leert kennen, leer je elkaar ook beter begrijpen. Deze tentoonstelling kan door jongeren georganiseerd worden of door gemeenteleden uit verschillende generatiegroepen. 

Doelstelling: elkaar leren kennen door middel van een (foto-)tentoonstelling
Tijdsduur:
- voorbereiding: twee keer anderhalf uur en extra tijd voor het regelen van mensen, locatie, enzovoort.
- tentoonstelling: twee uur
Nodig:
- voorbereiding: pen en papier
- tentoonstelling: geschikte ruimte, aankleding, foto's of voorwerpen

Maak een tentoonstelling over verschillende gemeenteleden. Stel bijvoorbeeld foto's of voorwerpen van gemeenteleden ten toon. 

1. Leg uit wat een tentoonstelling is. Vraag of de deelnemers een voorbeeld kennen van een tentoonstelling? Bij een tentoonstelling staat een thema centraal, en over dat thema kun je allerlei dingen bekijken, zoals foto's en voorwerpen. Een tentoonstelling kan bestaan uit portretten van mensen. Het doel van jullie tentoonstelling is om personen uit jullie kerk in beeld te brengen!

2. Van wie wil je een tentoonstelling maken? Van de jeugdgroep zelf, maar wel zichtbaar voor de hele gemeente? Van iedereen uit de gemeente die het leuk vindt om mee te doen? Of van twee gemeenteleden uit elke leeftijdscategorie, zoals twee kinderen, twee tieners, twee twintigers, twee 70+ers enzovoort. Elke jongere kan dan bijvoorbeeld twee andere gemeenteleden voor zijn/haar rekening nemen. Hoe wil je deze mensen vinden en benaderen? Kunnen jullie ergens een oproep doen, of mensen persoonlijk vragen of een uitnodiging sturen?

3. Bedenk een naam voor jullie tentoonstelling, bijvoorbeeld: "Dit zijn wij!" of "Wie zitten er in ... kerk X?" of een andere passende naam bij jullie gemeente.

4. Beslis met elkaar wat je wilt tentoonstellen. Een foto van de persoon zelf? Een voorwerp waar iemand aan gehecht is? Wil je dat dit vergezeld wordt door een beschrijving? Moeten er een aantal vragen worden beantwoord? Stel deze vragen dan op.

5. Bedenk waar en wanneer de tentoonstelling wordt ingericht. Zet je de tentoonstelling bijvoorbeeld in een ruimte van het kerkgebouw waar deze een paar weken bewonderd kan worden? Of is er één specifieke tijd (na de dienst, startzondag o.i.d.) waarop iedereen de tentoonstelling kan bewonderen?

4. Wanneer brengen jullie de tentoonstelling onder de aandacht? Kan er in een dienst aandacht aan worden besteed? Dit kun je overleggen met de predikant. Of organiseren jullie een feestelijk moment na de kerkdienst wanneer iemand de tentoonstelling opent? Je kunt ook uitnodigen maken of 'toegangskaarten' uitdelen.

5. Verdeel de taken en ga aan de slag!