Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Even stil worden en een moment van rust in een druk bestaan. Dat is een sterke behoefte van mensen. Voor deze groep organiseert u een stiltemoment, een stilteviering of een stilteconcert waarbij mensen ruimte krijgen om tot rust te komen. Kenmerkend voor een stilteviering is dat er enige input wordt gegeven vanuit de christelijke traditie, bijvoorbeeld in de vorm van een tekst of een lied. Daarna is er ruimte voor de deelnemers om in stilte hun eigen weg te gaan, bijvoorbeeld door te mediteren of te bidden. Dit idee is al heel ‘klein’ te organiseren, met een muzikant of luisterlied, iemand die een Bijbelgedeelte leest en verder ruimte voor stilte. Dat kan al met 2 vrijwilligers. Maar het kan ook groter opgepakt worden zoals in de PG Houten. Daar wordt de ruimte klaargezet en ingericht met knielbankjes door een team vrijwilligers, er wordt een uitgebreide liturgie gemaakt en aan de viering werken muzikanten, voorzangers, lectoren, een voorbedeteam en een pastor mee. 

Waarom

In een wereld zonder pauze, is rust een kostbaar geschenk. Mensen hebben duidelijk behoefte aan een moment van stilte, om te reflecteren en te bezinnen. De kerk kent de traditie van het stil-zijn en mediteren. Wanneer u een stilteviering organiseert, vormt dit dus een prachtige combinatie van vraag en aanbod. Het geeft deelnemers de kans om stil te staan, tot zichzelf te komen en te ontdekken hoe de stilte tot hen spreekt.

Voorbereidingstijd

Begin 1 maand van tevoren met organisatie van PR.

Tips

  • Zorg dat de viering voldoende ‘open’ is voor mensen van buiten de kerk. Het risico is dat het een intern-kerkelijk gebeuren wordt.
  • Rondom stilte zijn er talloze mogelijkheden om iets aan te bieden, van het lopen van een labyrinth tot christelijke meditatie.
  • Een variant is een stilteconcert.

Vrijwilligers

5

Budget

50 euro

Benodigdheden

Muziek

Info & downloads

Voorbeeld van een plaatselijke gemeente:

Protestantse gemeente Houten