Doorgaan naar hoofdinhoud

Eredienst

Tot Gods eer

De protestantse liturgische praktijk is veelkleurig en divers. Er zijn allerlei liturgische experimenten – niet alleen op pioniersplekken en in kleiner wordende gemeenten. Dat maakt de vraag dringend welke theologische grondgedachten aan de basis van de protestantse eredienst liggen, en hoe we die theologische grondgedachten voor onze tijd opnieuw zouden kunnen formuleren.

Protestantse visie op de liturgie

Liturgiewetenschapper Marcel Barnard schreef op verzoek van generale synode een het boekje 'Tot Gods eer'. In dit boek, beschrijft hij de protestantse liturgie, licht hij de achtergronden ervan toe en geeft hij een kleine protestantse theologie van de liturgie. Daarnaast laat hij zien uit welke verschillende tradities de protestantse liturgie wordt gevoed.

Het boekje 'Tot Gods eer' is zeer geschikt om het gesprek aan te gaan over het hoe en waarom van de liturgie in de gemeente. Bij het boekje zijn een aantal video's gemaakt om de verschillende vormen van liturgie binnen de Protestantse Kerk in beeld te brengen.


Zie ook het online college dat Marcel Barnard over dit onderwerp heeft gegeven:

 

Liturgie voorbeeld

Een kerkdienst verloopt volgens een vaste volgorde, de liturgie. In de artikelenserie 'Orde van dienst' komen de verschillende elementen in de juiste volgorde aan bod. Marcel Barnard licht ze toe, drie gemeenten vertellen over hun praktijk. 

Bekijk de hele serie

Daarnaast is in het dienstboek van de Protestantse Kerk meer informatie te vinden over opzet van een orde van dienst. 

 

Leesroosters en liedboek

Het oecumenisch leesrooster dient als basis voor de zondagsroosters: de bijbelleesroosters die in de Protestantse Kerk worden gebruikt. Dit leesrooster en anderen zijn hier te vinden. Meer informatie over het lied van de week, transponeringstabellen, database met kerkliederen is hier te vinden.

Veelgestelde vragen

Verdieping

Over het thema Eredienst

Protestantse Kerk